Jak sformalizować stanowisko w pracy – czy aneks do umowy o pracę nadaje się?

Forum prawneKategoria: RóżneJak sformalizować stanowisko w pracy – czy aneks do umowy o pracę nadaje się?
Ewa zapytał 8 miesięcy temu

Dzień dobry. W strukturze firmy istnieje stanowisko mistrza, natomiast nie ma stanowiska brygadzisty, chociaż jest wyznaczona grupa pracowników którzy mają za zadanie pełnić takie funkcje. Dostają dodatek brygadzistowski. Jak sformalizować istnienie tych brygadzistów. Dać im aneksy do umów o pracę czy np. pisma potwierdzające pełnienie funkcji brygadzisty? Zmienić zakres obowiązków czy też wystarczy jakaś informacja do teczki ?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry,

powierzenie wybranemu pracownikowi funkcji brygadzisty wiąże się zazwyczaj ze znacznym rozszerzeniem jego obowiązków.

Dlatego biorąc pod uwagę zarówno interes pracodawcy/firmy, jak i samego pracownika nałożone obowiązki, a także przywileje związane z pełnioną funkcją należy wpisać do umowy o pracę.

Natomiast jeśli „awans” pracownika na brygadzistę ma miejsce w trakcie obowiązywania umowy o pracę, należy dokonać zmian w umowie, poprzez zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy. Wzór aneksu do umowy  pracę pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-stanowiska-wzor-doc-pdf

Aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska – wzór

W treści aneksu do umowy o pracę należy wyszczególnić m.in. zakres obowiązków brygadzisty, nałożone na niego odpowiedzialności oraz uprawnienia jakie uzyskał. W aneksie do umowy o pracę należy również zawrzeć zapis o  dodatku funkcyjnym dla brygadzisty, a także inne zmiany jeśli mają miejsce np. zmiana wysokości wynagrodzenia podstawowego.

Dodam, że aneks do umowy o pracę stanowi integralny załącznik umowy o pracę, dlatego powinien być podpisany przez obie strony – pracodawcę i pracownika.

Natomiast w sytuacji kiedy nie ma zgody pracownika na przyjęcie funkcji brygadzisty, pracodawca może powierzyć mu funkcję brygadzisty, stosując tzw. wypowiedzenie zmieniające:

Wypowiedzenie zmieniające wzór pisma

wypowiedzenie-zmieniajace-wzor-pisma-pdf-doc

Wypowiedzenie zmieniające – wzór pisma