Jak uzasadnić wniosek o warunkowe zwolnienie?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak uzasadnić wniosek o warunkowe zwolnienie?
AvatarKatarzyna Z. zapytał 3 miesiące temu

Jak ma wyglądać wniosek do więzienia o warunkowe zwolnienie w sprawie chłopaka, który ma dziecko i jest głównym żywicielem rodziny. Mam problem z ułożeniem poprawnego tekstu, nie wiem, co by mogło być w takim wniosku, aby przekonać sędziego o warunkowe zwolnienie.

Partner bardzo stara się w więzieniu, zbiera pochwały, chodzi regularnie do pracy, nie sprawia żadnych problemów, miał przepustkę w styczniu okolicznościową i wychowawca powiedział, że jak wróci i będzie wszystko w porządku, to sam wystąpi o warunkowe zwolnienie. Nie wiem, czy takie argumenty wystarczą, dlatego zwracam się o poradę w tej sprawie.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli zostały spełnione warunki formalne do starania się o uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego, należy rozmawiać się z dyrektorem zakładu lub wychowawcą, którzy są w stanie pomóc Twojemu chłopakowi w uzyskaniu orzeczenia sądu penitencjarnego zwalniającego go z aresztu.

Musisz bowiem wiedzieć, że to właśnie opinia pracowników zakładu karnego będzie miała istotny wpływ na to, jak sąd odbierze/oceni osobę i postawę Twojego chłopaka.

Inne dodatkowe okoliczności, które należy uwzględnić we wniosku to potrzeba sprawowania osobistej i finansowej opieki nad rodziną, w tym małym dzieckiem oraz postawa emocjonalna, która wskazuje, że Twój chłopak przeszedł pozytywnie proces resocjalizacji, chce rozpocząć życie zgodne z normami i wartościami rodzinnymi.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary Twój chłopak może rozpocząć od słów:

Przebywam z Zakładzie Karny w …. od dnia….W tym czasie nauczyłem się właściwego postępowania oraz pozytywnie przeszedłem proces resocjalizacji, o czym świadczą pozytywne opinie dyrektora/wychowawcy ……

Jestem w bardzo dobrej relacji ze współwięźniami. Dodatkowo wykonuje pracę poza Zakładem Karnym w……. w charakterze…..

Na wolności czeka na mnie narzeczona i dziecko. Ich sytuacja materialna nie jest dobra. Narzeczona utrzymuje się z ….. Ja jestem jedynym żywicielem rodziny. Zaraz po opuszczeniu Zakładu Karnego chcę podjąć pracę zarobkową. Dodatkowo pragnę wskazać, że bardzo tęsknie za rodziną. Brakuje mi również relacji z córką/synem.

Oczywiście uzasadnienie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie można śmiało rozbudować o okoliczności, które uważacie za istotne. Nie należy obawiać się również nawiązań do życia prywatnego związanego np. z trudną sytuacją materialno-bytową, czy opieką nad dzieckiem.

Życzę powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia

zazalenie-na-postanowienie-o-odmowie-warunkowego-przedterminowego-zwolnienia-wzor-doc-pdf
Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wzór

Warto przeczytać: Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia wzór

Avatarfd45 odpowiedział 4 tygodnie temu

Witam mój partner obecnie przebywa w ZK. Niedługo będzie mógł się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Z racji tego, że żyjemy w związku niesformalizowanym oraz mamy dziecko chciałabym napisać prośbę od rodziny do sądu o udzielenia partnerowi przedterminowego zwolnienia. Kompletnie nie wiem jak to napisać i jakie kwestie poruszyć. Pozdrawiam

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 tygodnie temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim należy pamiętać, że sąd rozpoznający wniosek skazanego o wyrażenie zgody na udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia będzie brał pod uwagę m.in.:

  • postawę sprawcy
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy
  • okoliczności popełnienia przestępstwa
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Dlatego w uzasadnieniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie osadzony powinien skupić się na pozytywnym przedstawieniu swojej osoby. Powinien on również zadbać o uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna i dyrektora zakładu karnego. Korzystne opinie na jego temat z pewnością wpłyną na to, w jaki sposób zostanie odebrany i oceniony przez sąd penitencjarny.

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Powyższe przekłada się na okoliczność, że pismo, które planujesz przygotować, również powinno zaprezentować Twojego partnera, jako dobrego rodzica i odpowiedzialną głowę rodziny. Okoliczność, że nie jesteście małżeństwem, nie będzie miała tu żadnego znaczenia.

W piśmie kierowanym do sądu powinnaś skupić się na wyjaśnieniu, że Twój partner jest dobrą osobą, pobyt w zakładzie karnym wpłynął na niego pozytywnie – chce on żyć uczciwie i w taki sposób, by nigdy nie wrócić do przestępstwa.

Warto również zaznaczyć, że jest on dobrym ojcem i chce wziąć odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Możesz dodać, że po opuszczeniu zakładu karnego Twój partner planuje podjąć pracę zarobkową. Na koniec możesz dodać, że bardzo potrzebujesz jego pomocy, bowiem masz problemy finansowe, mieszkaniowe lub po prostu potrzebujesz wsparcia w wychowaniu dziecka.

Pamiętaj, że kierujesz do sądu prośbę, która nie jest pismem formalnym, dlatego w jej treści możesz podnieść każdą okoliczność, którą uważasz za istotną. Przykładowe argumenty, których możesz użyć to te, że Twój partner jest dobrym ojcem, utrzymuje kontakt z dzieckiem, stara się budować z nim więzi pomimo pobytu w zakładzie karnym, ma dobre plany na przyszłość, chce podjąć pracę zarobkową i partycypować w koszty utrzymania dziecka i domu.

Twoja odpowiedź