Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaZażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia wzór
MArta zapytał 4 lata temu

Potrzebuję wzór zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia, jakiś czas temu złożyliśmy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale spotkaliśmy się z odmową. Miałabym też kilka pytań, które dotyczą mojego chłopaka, który obecnie jest w więzieniu.

Czy osadzonemu przysługuje możliwość złożenia zażalenia do sądu na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z ZK? czy można w jakiś inny sposób zaskarżyć to postanowienie sądu? i czy chłopak może starać się o adwokata z urzędu? Proszę o szybką poradę prawną online najlepiej!

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

oczywiście Twojemu chłopakowi przysługuje zażalenie na odmowę udzielenia mu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Dodatkowo Twój chłopak ma prawo złożyć wniosek o ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu.

Niemniej jednak jeśli wniosek o przedterminowe zwolnienie został już złożony, a sąd nie przychylił się do niego, należy pamiętać o zachowaniu wskazanego w przepisach terminu. Termin na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie udzielenia zwolnienia z odbywania reszty kary wynosi 7 dni i jest terminem zawitym. Dlatego w pierwszej kolejności Twój chłopak powinien skupić się na tym, by w niniejszym terminie zażalenie zostało złożone.

Zażalenie należy złożyć do sądu apelacyjnego, czyli sądu II instancji dla sądu okręgowego, który oddalił wniosek Twojego chłopaka. W tym samym piśmie można wnosić o przydzielenie adwokata z urzędu. Wzór gotowego zażalenia załączam poniżej:

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia

zazalenie-na-postanowienie-o-odmowie-warunkowego-przedterminowego-zwolnienia-wzor-doc-pdf

Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wzór

Jeśli jednak upłynął wskazany termin, należy na spokojnie zastanowić się nad przesłankami, którymi kierował się sąd, oddalając wniosek o wcześniejsze zwolnienie.

Należy pamiętać, że instytucję warunkowego zwolnienia reguluje art. 77 i następne kodeksu karnego.

Przepis art. 77 kk w §  1 stanowi, że

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Pod uwagę należy wziąć także treść art. 78 kk, zgodnie z którym:

§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

2. Skazanego określonego w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 2 po odbyciu trzech czwartych kary.

3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Zwróć więc uwagę swojego chłopaka na długość kary, którą już odbył, opinię na jego temat, którą wystawił dyrektor ZK oraz postawę, jaką prezentuje.

Jeśli sąd rozpoznający zażalenie lub ponowny wniosek uzna, że zachodzą przesłanki formalne z art. 78. kk., osadzony jest pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora placówki oraz umie się dobrze zaprezentować okazując skruchę i chęć poprawy po opuszczeniu ZK jest duża szansa, że orzeknie zgodnie z wnioskiem.

Odnośnie wniosku o przydzielenie adwokata z urzędu – ten należy poprzeć niemożnością pokrycia kosztów zastępstwa adwokackiego, brakiem dochodów i majątku oraz potrzebą wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.

Warto przeczytać:

Piotr K. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, pobrałem właśnie zażalenie na odmowę warunkowego przedterminowego zwolnienia, spełniam już ten warunek:

§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

Chciałbym też złożyć wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu, sytuacja moja jak i mojej rodziny jest kiepska finansowo i nie stać nas na adwokata, mam nadzieję, że sąd to uhonoruje. Ostatnie pytanie: składając zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia jaki jest termin na odpowiedź? jak długo sąd będzie rozpatrywać moje zażalenie?