Jak zatrzymać egzekucję z nieruchomości za dług w banku?

Forum prawneKategoria: KomornikJak zatrzymać egzekucję z nieruchomości za dług w banku?
AvatarMartusia zapytał 10 miesięcy temu

Dzień dobry,

od czerwca 2019 mam komornika na koncie oraz na wypłacie. W listopadzie 2019 dostałam pismo, że chcą zająć mój dom. Pisałam do banku, lecz nic nie poskutkowało.

W grudniu dostałam telefon z banku, że nie widzą mojej współpracy i żebym w ciągu dwóch dni wpłaciła 2000 złotych, zrobiłam to i od stycznia 2020 wpłacam na poczet tego zadłużenia 2500 tys. złotych.

W czerwcu dostałam informacje, że 9 lipca przyjedzie rzeczoznawca. Czy prośba o ugodę z bankiem oraz zatrzymanie egzekucji z nieruchomości jest nadal możliwe?

Robię wszystko, co w mojej mocy, kwoty 2500 złotych to są moje dobrowolne wpłaty na poczet długu, które wpłacam sama na konto banku.

Dziękuje i pozdrawiam

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj,

jeśli wspomniane wpłaty, to rzeczywiście 2 500 zł miesięcznie to wydaje się, że egzekucja z nieruchomości stanowi nadużycie ze strony wierzyciela.

Zatem to, co należy zrobić, by zatrzymać kolejne czynności generujące koszty po Twojej stronie i oczywiście samą licytację z nieruchomości, to podjęcie kontaktu z bankiem, celem znalezienia porozumienia.

Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na wycofanie wniosku o egzekucję z nieruchomości, nie należy dłużej czekać, lecz w najbliższym czasie musisz złożyć do komornika i właściwego Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik wniosek o zawieszenie egzekucji na podstawie art. 799 kpc.

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie czynności egzekucyjnych

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Zgodnie z regulacją § 2 niniejszego przepisu:

“Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

W uzasadnieniu wniosku o zawieszenie egzekucji z nieruchomości należy wyjaśnić, że należność jest spłacana w miesięcznych kwota, przez co zadłużenie wobec wierzyciela maleje.

Natomiast wszczęcie egzekucji z nieruchomości przy tak dużych wpłatach szkodzi Ci jako dłużnikowi, generuje koszty po Twojej stronie i jest niezasadne z uwagi na skuteczność egzekucji z innych składników majątkowych – pensji, rachunku bankowego.

Mam nadzieje, że tak przygotowany wniosek spotka się z akceptacją komornika lub sądu.

Życzę powodzenia!

AvatarMarta odpowiedział 9 miesięcy temu

Kwota zadłużenia wynosiła 200 000 tysięcy. Po moich wpłatach i z tego co pobrał komornik, może już być o 30/40 tysięcy mniej z tej kwoty.

Czy też mogę taki wniosek wysłać?

9 lipca była pani rzeczoznawca i sama była zdziwiona, ze bank się nie przychyla do tego, że wpłaty są dokonywane dobrowolnie w wysokości 2500 tys. z racji tego, mają już wpłacone 19 500 tysiąca złotych.

Podpisana umowa z bankiem była na 12 lat a przy takich wpłatach moich i z tego co komornik bierze, zadłużenie jestem w stanie spłacić w co najmniej 5/6 latach nawet i mniej.

chodzi tylko by z domu zakończyć ta egzekucje.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam Panią,

uważam, że nie może Pani poprzestać na wyjaśnieniach telefonicznych. Zasadne będzie złożenie formalnego wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Musi Pani wystąpić do banku z prośbą o wstrzymanie dalszej procedury egzekucyjnej z domu, podnosząc chęć zawarcia ugody, okoliczność dokonywania stałych wpłat w znacznej kwocie po 2 500 zł miesięcznie oraz brak zasadności kontynuowania licytacji z nieruchomości, kiedy sama egzekucja komornicza jest skuteczna i przynosi sukcesywną spłatę dla wierzyciela.

Dodatkowo proszę wskazać, że sprzedaż domu nie leży w niczyim interesie, bowiem przy wartości 100 000 zł i zastosowaniu zmniejszenie kwoty, za jaką może dość do sprzedaży na skutek licytacji, wierzyciel nie uzyska pełnego zaspokojenia, a dłużnik straci cały swój majątek w tym dach nad głową.

Na koniec proszę zaznaczyć, że zamierza Pani złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o zatrzymanie egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 799 kpc.

Jeśli stanowisko banku nie zmieni się na skutek tak przygotowanego wniosku, zasadnym będzie wspomniany wniosek do sądu o zawieszenie egzekucji z nieruchomości. Podając te same argumenty, co w prośbie do banku należy przygotować wniosek do sądu, powołując się jednocześnie na zapis art. 799 kpc., który w § 2 stanowi, że:

Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Mam nadzieję, że w ten sposób uda się Pani zatrzymać sprzedaż domu, czego oczywiście z całego serca życzę.

Powodzenia!

AvatarMartusia odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzień dobry, parę tygodni temu pisałam, że komornik chce zabrać mi dom, a wierzyciel nie chce dojść do ugody po telefonach i w ogóle.

Napisałam Pismo tak, jak Pani kazała, dziś dostałam odpowiedź, że mam wpłacić 93 tysiące złotych – oraz resztę zobowiązania mam spłacać miesięcznie po 9300 zł – nie mam takiej gotówki, nawet nie mam od kogo pożyczyć.

Co mam robić ? Proszę o pomoc, jakie pisma pisać? Czy udać się do tego sądu? Czy wygram sprawę? Co miesiąc wpłacam im 2500 złotych. Co już i tak utrudnia mi to życie, bo utrzymuje mnie córka. Dom jest dla mnie bardzo ważny.

Wyceny również jeszcze nie dostałam. Tylko pismo od komornika, że 17.10.2020 ogłoszą mój dom, że będzie na sprzedaż. Pilnie potrzebuje pomocy, bo nie wiem co robić.

Dziękuję.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzień dobry Pani Marto,

z podanych informacji wynika, że bank nie chce ugody i dąży do licytacji z nieruchomości. W takim razie wypada złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego – Wydział Cywilny o zawieszenie egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 799  § 2 kpc.

Podstawą wniosku powinna być okoliczność spłaty części zadłużenia oraz dokonywanie sukcesywnych wpłat na poczet nieuregulowanej należności w znacznej kwocie, bo aż 2 500 zł miesięcznie.

We wniosku należy wskazać sygnaturę akt sprawy i dołączyć potwierdzenia dokonanych wpłat. Warto również wspomnieć o próbie polubownego rozwiązania sprawy i dołączyć do wniosku odpowiedź udzieloną przez bank wskazując, że nie ma Pani możliwości wywiązania się z proponowanej ugody.

Pytała Pani, jakie ma szanse na korzystne rozpatrzenie wniosku. Niestety nie umiem Pani odpowiedzieć. Sąd będzie orzekał według własnego uznania na zasadzie zgromadzonych dowodów m.in. w oparciu o akta sprawy komorniczej.

Można jednak napisać, że decyzja sądu będzie decyzją uznaniową, a więc trudną do przewidzenia. Niemniej jednak Pani wniosek może zatrzymać licytacje z nieruchomości. Sprawę dla się nieco odwlec składając kolejne zażalenia.

Jeśli sąd nie przychyli się do Pani wniosku, można złożyć np. skargę na opis i oszacowanie – zyskuje wówczas Pani kilka dodatkowych miesięcy, po których znów można składać wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomości, powołując się na trwające spłaty.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-na-oszcowanie-komornika-nieruchomosci-ruchomosci
Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wniosek o zawieszenie egzekucji nie podlega żadnej opłacie, radzę Pani spróbować, a nóż widelec sąd orzeknie na Pani korzyść! i tego oczywiście serdecznie Pani życzę.

Powodzenia!

AvatarMarta odpowiedział 5 miesięcy temu

Dzień dobry, zrobiłam tak, jak Pani pisała wyżej oraz wysłałam wniosek również do komornika. Dziś 9.10.2020 dostałam odpowiedz od komornika ze wierzyciel nie zgodził się na zatrzymanie egzekucji z nieruchomości. Lecz chciałabym zaznaczyć ze nie otrzymałam żadnego pisma z oszacowaniem/wycena mojej nieruchomości.

Czy komornik wyślę jakieś pismo z wyceną tej nieruchomości? Ponieważ minęły już 3 miesiące i nie otrzymuje żadnych informacji, tylko tyle, że we wrześniu było odwieszenie o oszacowaniu nieruchomości i dodam, że nieruchomość nie jest nigdzie wystawiona. Sąd nie dał żadnej odpowiedzi, a pismo było wysyłane na początku października.

Nie wiem jakie czynności miałabym jeszcze zrobić, by zatrzymać egzekucję z nieruchomości. Skoro egzekucja toczy się już rok. Ponieważ w grudniu 2019 otrzymałam informacje, że przystępują do egzekucji z nieruchomości.

dziękuję za odpowiedź.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam Pani Marto,

obie przypuszczałyśmy, że wierzyciel może nie wyrazić zgody na zawarcie ugody i wstrzymanie egzekucji z nieruchomości. Jednakże sprawa nie jest jeszcze stracona. Sąd nie ustosunkował się jeszcze do Pani wniosku o wstrzymanie egzekucji z nieruchomości z uwagi na zarzut niewspółmierności zastosowanych przez komornika środków egzekucyjnych.

Prawdopodobnie wydział, do którego trafiła Pani sprawa, nie pracuje we właściwy tempie. Sądy są już od kilku miesięcy sparaliżowane i sytuacja ta może utrzymać się przez kolejne miesiące – wszystko za sprawą koronawirusa.

Dla Pani jednak taki bieg spraw jest jednak najkorzystniejszy. Musi Pani spokojnie czekać na rozstrzygnięcie wniosku. Może Pani również złożyć odwołanie, jeśli zajęte przez sąd stanowisko nie będzie dla niej korzystne.
Proszę pamiętać, że kolejne miesiące zawieszenia sprawy bez podjęcia kolejnych czynności egzekucyjnych to dla Pani szansa na zatrzymanie domu.

Odnośnie braku informacji od komornika to może być to efekt złożenia przez Panią przedmiotowego wniosku. Akta sprawy trafiły do sądu i dopóty sąd nie odniesie się do Pani wniosku, komornik nie podejmie dalszych czynności. Kiedy sprawa ruszy do przodu, z pewnością otrzyma Pani opis i oszacowanie.

To, co należy zrobić teraz to kontynuować wpłaty oraz cierpliwie czekać na odpowiedź z sądu.

Twoja odpowiedź