Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej – WZÓR

Jak będąc dłużnikiem lub wierzycielem wstrzymać egzekucję komorniczą? to wcale nie takie trudne. Niestety, komornik, przyjmując od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, nie bada zasadności tytułu wykonawczego, a więc nawet gdyby egzekucja nie miała prawa się wydarzyć, komornik i tak będzie ją prowadził, bo takie polecenie otrzymał od wierzyciela. W takiej sytuacji zastosowanie swoje znajdzie wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.


Wniosek o wstrzymanie egzekucji

Dłużnikowi, jak i wierzycielowi z pomocą przychodzi możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, a prawo do złożenia takiego wniosku daje dłużnikowi art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi, że:

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności egzekucyjnych, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Egzekucja komornicza może zostać także zawieszona na podstawie postanowienia sądu w oparciu o odrębne przepisy np.

 • art. 773 § 1,
 • art. 852 § 2,
 • art. 979 § 1,
 • art. 988 § 2,
 • art. 1028 § 4 KPC.

Źródło: Kodeks postępowania cywilnego.

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie czynności egzekucyjnych

Powyższy wniosek może u komornika złożyć dłużnik lub wierzyciel, w zależności od potrzeb, można wnieść o wstrzymanie egzekucji lub jej zawieszenie. Wniosek wystarczy:

 1. pobrać,
 2. wydrukować,
 3. i wypełnić,

…a następnie zadbać o to, aby wniosek trafił w ręce komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Komornik po otrzymaniu wniosku o wstrzymanie lub zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego, będzie musiał skontaktować się z wierzycielem, aby omówić z nim kwestię wniosku, który do niego wpłynął.

Dalej już wszystko zależeć będzie od wierzyciela i jego decyzji. Jeśli wierzyciel nadal będzie chciał prowadzić egzekucję, bo nie zgadza się z tym, co dłużnik napisał w uzasadnieniu wniosku, to egzekucja komornicza zostanie na nowo przez komornika wszczęta.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Kolejnym etapem wstrzymania egzekucji z polecenia dłużnika, będzie wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 i 8401). Wtedy, jeśli dłużnik doznał jakiejkolwiek szkody na skutek niesłusznej egzekucji, może starać się o odszkodowanie od wierzyciela.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
2 komentarzy w “Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej – WZÓR”
 1. Avatar

  Witam, chcę złożyć wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, ponieważ dług który mam u komornika jest przecież spłacony, nie wiem dlaczego komornik coś jeszcze ode mnie chce, być może problem leży tutaj, że dług spłaciłam bezpośrednio wierzycielowi z pominięciem komornika i może wierzyciel nie powiadomił wcale komornika, że dług został w 100% spłacony. Muszę teraz sama wyprostować wszystkie sprawy, bo jak zwykle – na wierzyciela i jego punktualność liczyć nie mogę :/

  Muszę wstrzymać czynności komornicze (zajęcie wynagrodzenia), bo mam też inne zobowiązania której jak do tej pory reguluję terminowo. Chcę tylko potwierdzić, cz wniosek trzeba złożyć u komornika? nie w sądzie dla którego komornik pracuje?

  Na szczęście złożenie wniosku jest darmowe…

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Potwierdzam, wniosek należy złożyć do komornika który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Comments are closed.