Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej – WZÓR

Jak będąc dłużnikiem lub wierzycielem wstrzymać egzekucję komorniczą? to wcale nie takie trudne.

Niestety, komornik, przyjmując od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, nie bada zasadności tytułu wykonawczego, a więc nawet gdyby egzekucja nie miała prawa się wydarzyć, komornik i tak będzie ją prowadził, bo takie polecenie otrzymał od wierzyciela.

W takiej sytuacji zastosowanie swoje znajdzie wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.


Wniosek o wstrzymanie egzekucji

Dłużnikowi, jak i wierzycielowi z pomocą przychodzi możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, a prawo do złożenia takiego wniosku daje dłużnikowi art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi, że:

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności egzekucyjnych, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Egzekucja komornicza może zostać także zawieszona na podstawie postanowienia sądu w oparciu o odrębne przepisy np.

 • art. 773 § 1,
 • art. 852 § 2,
 • art. 979 § 1,
 • art. 988 § 2,
 • art. 1028 § 4 KPC.

Źródło: Kodeks postępowania cywilnego.

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie czynności egzekucyjnych

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Powyższy wniosek może u komornika złożyć dłużnik lub wierzyciel, w zależności od potrzeb, można wnieść o wstrzymanie egzekucji lub jej zawieszenie. Wniosek wystarczy:

 1. pobrać,
 2. wydrukować,
 3. i wypełnić,

…a następnie zadbać o to, aby wniosek trafił w ręce komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Komornik po otrzymaniu wniosku o wstrzymanie lub zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego, będzie musiał skontaktować się z wierzycielem, aby omówić z nim kwestię wniosku, który do niego wpłynął.

Dalej już wszystko zależeć będzie od wierzyciela i jego decyzji. Jeśli wierzyciel nadal będzie chciał prowadzić egzekucję, bo nie zgadza się z tym, co dłużnik napisał w uzasadnieniu wniosku, to egzekucja komornicza zostanie na nowo przez komornika wszczęta.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Kolejnym etapem wstrzymania egzekucji z polecenia dłużnika, będzie wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 i 8401). Wtedy, jeśli dłużnik doznał jakiejkolwiek szkody na skutek niesłusznej egzekucji, może starać się o odszkodowanie od wierzyciela.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
3 komentarzy w “Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej – WZÓR”
 1. Avatar

  Witam, chcę złożyć wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, ponieważ dług który mam u komornika jest przecież spłacony, nie wiem dlaczego komornik coś jeszcze ode mnie chce, być może problem leży tutaj, że dług spłaciłam bezpośrednio wierzycielowi z pominięciem komornika i może wierzyciel nie powiadomił wcale komornika, że dług został w 100% spłacony. Muszę teraz sama wyprostować wszystkie sprawy, bo jak zwykle – na wierzyciela i jego punktualność liczyć nie mogę :/

  Muszę wstrzymać czynności komornicze (zajęcie wynagrodzenia), bo mam też inne zobowiązania której jak do tej pory reguluję terminowo. Chcę tylko potwierdzić, cz wniosek trzeba złożyć u komornika? nie w sądzie dla którego komornik pracuje?

  Na szczęście złożenie wniosku jest darmowe…

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Potwierdzam, wniosek należy złożyć do komornika który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

 2. Avatar

  Witam, pobrałem właśnie wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, mam nadzieję, że komornik wysłucha moich racji i odstąpi od zajęcia konta i wynagrodzenia – dziękuję!

Comments are closed.