Posiadam niezapłacone 4 grzywny sądowe (z 4 odrębnych wyroków). Łączna kwota ok. 30 tyś. zł. Sprawa trafiła obecnie do komornika. Czy jest możliwość wstrzymania egzekucji poprzez np. złożenie do Sądu wniosku o rozłożenie na raty?


Jeśli nie masz możliwości spłaty zadłużenia poprzez komornika, to możesz zwrócić się do sądu (bo on jest Twoim wierzycielem) o zawarcie porozumienia i ustalenie nowych zasad spłaty zadłużenia wobec niego, oczywiście poza postępowaniem egzekucyjnym.

Jeśli uda Ci się zawrzeć ugodę z wierzycielem (sądem), to sąd będzie zobowiązany wycofać egzekucję komorniczą przeciwko Tobie, a wtedy komornik zobligowany będzie zakończyć egzekucję na wniosek wierzyciela.

Jak wycofać sprawę od komornika?

Generalnie, zawarcie ugody z wierzycielem jest w Twoim akurat przypadku, jedynym w tym momencie sposobem na uniknięcie egzekucji komorniczej. Oto kilka wskazówek, którymi powinieneś się kierować:

  1. Zakończenie egzekucji może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela, więc przyłóż się do negocjacji z wierzycielem.
  2. Wniosek o zakończenie egzekucji komorniczej należy skierować nie do komornika, a do wierzyciela, czyli w Twoim wypadku do sądu. Ponieważ komornik działa na zlecenie wierzyciela.
  3. Często ludzie popełniają błąd i próbują negocjować zadłużenie z komornikiem, zamiast negocjować z wierzycielem!
  4. Zaproponuj wierzycielowi warunki spłaty zadłużenia na które jest Cię stać i którym sprostasz. Jeśli nie wywiążesz się z ugody z wierzycielem, egzekucja komornicza ponownie zostanie wobec Ciebie wszczęta.
  5. Nie wolno Ci odwlekać spłaty zadłużenia „na później” ponieważ jeśli wszczęta już została wobec Ciebie egzekucja komornicza, to będziesz ponosił koszty egzekucji <– o których pisałam w tym artykule, koniecznie tam zajrzyj!

Wspomnę jeszcze tylko, że umorzenie/zakończenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić:

  • Na wniosek (kiedy wierzyciel żąda umorzenia egzekucji).
  • Z urzędu (gdy dłużnik nic nie posiada i komornik nie będzie w stanie uzyskać sumy wyższej niż koszty egzekucyjne).
  • Z mocy prawa (zawieszenie postępowania egzekucyjnego może mieć miejsce, gdy wierzyciel nie dopełnił swoich obowiązków).

Jak złożyć wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej?

Należy złożyć do sądu odpowiednie pismo o zawieszenie egzekucji komorniczej, wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM, wniosek nosi nazwę: Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej. W zależności od swoich potrzeb, wniosek możesz nieco zmodyfikować. Poniżej zamieszczam:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej

Artykuły, które powinieneś również przeczytać: