Komornik zajął mi z konta środki z dofinansowania z PFRON

Kategoria: KomornikKomornik zajął mi z konta środki z dofinansowania z PFRON
olgaa22 zapytał 6 miesięcy temu

Czy komornik może zająć dofinansowanie na aparaty słuchowe mojego dziecka? Komornik zajął mi z konta środki z dofinansowania z PFRON na zakup aparatów słuchowych mojego niepełnosprawnego dziecka. Wniosek został złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i stąd był wpływ pieniędzy na rachunek. Czy komornik może zająć te pieniądze? Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy? Co mam zrobić?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

pieniądze z PFRON, o których wspominasz, są wolne od zajęcia egzekucyjnego. Dlatego jeśli chcesz je odzyskać, musisz złożyć do komornika wniosek o zwrot pieniędzy. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

We wniosku należy powołać się na źródło finansowania oraz cel. Zadanym będzie przedłożenia komornikowi kserokopii decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznaniu dofinansowania oraz wydruku z konta bankowego wskazującego na nadawcę przelewu.

Jeśli komornik otrzyma przedmiotowe pismo, zmuszony będzie w krótkim czasie dokonać zwrotu zajętych pieniążków. Niemniej jednak jeśli trafią one znów na zajęte konto, dojdzie do kolejnej blokady.

Musisz bowiem zdać sobie sprawę z okoliczności, że przy blokadzie konta przez komornika w dyspozycji dłużnika pozostaje tylko saldo wolne od zajęcia – obecnie 2 100 zł miesięcznie. Środki blokuje i przekazuje komornikowi bank, ten natomiast nie ma informacji na temat tego, co dzieje się na zajętym koncie.

Zatem, aby uniknąć niepotrzebnych blokad i egzekucji środków z PFRON wolnych od zajęcia egzekucyjnego tj. pomoc materialna od państwa, stypendia na dzieci, czy świadczenie 500 plus zasadne będzie złożenie wniosku do komornika o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Jeśli wskażesz, że na zajęte konto wpływają środki wolne od zajęcia oraz dołączysz wydruk wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy, komornik powinien niebawem zwolnić konto.

Twoja odpowiedź