Wniosek o zwolnienie spod egzekucji [ZBIÓR WNIOSKÓW] dla dłużnika

Jak napisać wniosek o zwolnienie spod egzekucji: wynagrodzenia, rachunku bankowego, ruchomości, świadczenia, emerytury, renty czy nieruchomości?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym wpisie, w którym nie tylko opowiadam, na czym polega powództwo o zwolnienie spod egzekucji danego składnika majątku, ale i dołączam wzór wniosku, który ułatwi Ci odzyskanie pieniędzy lub zajętego przez komornika przedmiotu.


Wniosek o zwolnienie spod egzekucji

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego

Organ egzekucyjny, jakim jest komornik, będzie robić wszystko, aby Tobie jako dłużnikowi, zająć jak najwięcej się da, nie pozostawiając Ci złudzeń, że długi trzeba oddawać i całkowicie poddać się toczącej przeciwko Tobie egzekucji komorniczej!

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie komornik zajmuje więcej z wynagrodzenia, niż powinien, komornik nie stosuje się więc do pozostawienia dłużnikowi kwoty w wysokości minimalnego wynagrodzenia, która na 2019 rok wynosi 1634 zł.

Komornik jeszcze częściej zajmuje rachunek bankowy dłużnikowi, nie informując go o tym, przy czym blokowane są wszystkie środki znajdujące się na tym koncie. Często także zdarza się, że komornik zajmuje ruchomość (przedmiot) osoby trzeciej, który przecież nie należy do dłużnika…

Inną formą nadużyć ze strony komornika jest zajmowanie świadczeń, które są wyłączone spod egzekucji i znajdują się pod ochroną. Wielu komorników nic sobie z tego nie robi i zajmuje wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie bankowym dłużnika.

Kolejną kategorią, w której komornicy często zajmują więcej, niż powinni, jest egzekucja z emerytury, renty czy z nieruchomości. Tutaj także bardzo często dochodzi do nadużyć, których skutkiem są daleko idące konsekwencje dla dłużnika.

Otrzymuję od Was setki maili dotyczących nadużyć ze strony komornika. Postanowiłam więc zebrać w jednym miejscu wszystkie wzory pism o zwolnienie spod egzekucji danego składnika majątku należącego do dłużnika. Poniżej zamieszczam spis wzorów pism do komornika, dzięki którym będziecie mieć szanse bronić się przed komornikiem:

Aby otrzymać dany wzór wniosku, musisz go pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić i wysłać do komornika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub dostarczyć wniosek komornikowi osobiście. Oto najważniejsze wzory wniosków:

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego (gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie)

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Jest wniosek o zwolnienie rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie dłużnika już pomniejszane przez komornika. Takie zajmowanie wynagrodzenia i rachunku bankowego jest niezgodne z prawem, bo jakby te same środki pieniężne przechodzą przez „ręce” komornika dwukrotnie.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Jeżeli komornik zajął Twoje konto bankowe bezprawnie lub kiedy na konto bankowe wpływają świadczenia wyłączone spod egzekucji (500+, rodzinne, wychowawcze itd.), to masz prawo złożyć do komornika wniosek o zwolnienie konta bankowego spod egzekucji i żądać zwrotu zajętych przez komornika środków pieniężnych.

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Jeśli komornik zajął rzecz (ruchomość), która nie należy do dłużnika, a do osoby trzeciej, to osoba trzecia ma prawo żądać od komornika zwolnienia zarekwirowanej rzeczy. Przy takich sytuacjach, osoba trzecia musi udowodnić, że zajęta przez komornika ruchomość należy do niej, a nie do dłużnika. Trzeba wtedy dołączyć najlepiej dowód zakupu zajętej rzeczy.

Podstawa prawna

Art. 845. Zajęcie ruchomości Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Zajmowanie przez komornika wynagrodzenia, to najczęstszy sposób egzekwowania zadłużenia na dłużniku. Niestety bardzo często dochodzi do nadużyć. Komornik, zajmując wynagrodzenie dłużnika, powinien trzymać się kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, która na 2018 rok wynosi 1530 zł. Taką kwotę komornik ma obowiązek co miesiąc zostawić dłużnikowi do dyspozycji. Kwota wolna od zajęcia odnawia się co miesiąc!

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Jeżeli komornik zajął świadczenia niepodlegające egzekucji komorniczej, to masz prawo ubiegać się o odstąpienie komornika od egzekucji z rachunku bankowego, na który te świadczenia wpływają, masz też prawo zażądać, aby komornik dokonał zwrotu każdej złotówki, jaką zajął Ci ze świadczeń niepodlegających egzekucji! Nawiasem mówiąc, warto w takich sytuacjach zakładać konto socjalne!

Podstawa prawna

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodu a zajęcie komornicze. Niestety bardzo często umowa zlecenie traktowana jest przez komorników nie jako jedyne i powtarzalne źródło dochodu dłużnika, a jako wynagrodzenie, które bez skrupułów można dłużnikowi zabrać. To nie prawda. Umowa zlecenie, jeśli ma charakter powtarzalny i jest jedynym źródłem dochodu, to komornik nie powinien całej kwoty wynagrodzenia dłużnikowi zajmować.

Niestety bardzo często do tego dochodzi… Powyższe oświadczenie, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu, pozwoli Ci skłonić komornika do zastosowania na Twoim wynagrodzeniu kwoty wolnej od zajęcia, która na 2019 rok wynosi 1634 zł na miesiąc.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wzory pism, które załączyłam, pozwolą Wam na wygranie bitwy o pieniądze z organem egzekucyjnym. Wniosek o zwolnienie spod egzekucji wystarczy tylko pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć komornikowi osobiście, lub wysłać listem poleconym na adres jego kancelarii komorniczej.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

8 komentarzy w “Wniosek o zwolnienie spod egzekucji [ZBIÓR WNIOSKÓW] dla dłużnika”
 1. Właśnie pobrałem wniosek o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego, komornik z którym mam do czynienia jest chyba niespełna rozumu. Zajął mi całe konto bankowe, zablokował wszystkie środki na koncie mimo, że miałem ugodę z komornikiem, że co miesiąc będę spłacał po 300 zł. Komornik albo zrobił mnie w konia blokując wszystkie pieniądze na koncie bankowym, albo zapomniał co wspólnie uzgodniliśmy. Nie wiem naprawdę o co chodzi.

 2. Ja potrzebowałam wniosek o zwolnienie z zajęcia komorniczego z wynagrodzenia, komornik zabrał całą moją pensję, jest to umowa zlecenie i wiedziałam, że dojdzie do takiej sytuacji. Czytałam na blogu tutaj jak często komornik zabierał dłużnikom całe wynagrodzenie kiedy pracowali na umowę zlecenie tak jak ja. Muszę jak rozumiem złożyć do komornika oświadczenie, że pensja z umowy zlecenia to moja jedyna pensja i jest powtarzalna tak? Z dnia na dzień komornik zajął mi wszystkie środki jakie miałam do dyspozycji na kolejny miesiąc, jedzenie, rachunki, życie, dzieci i dojazdy… jestem załamana….

  1. Janina Gołębiecka

   Oświadczenie musisz złożyć jak najszybciej i zażądać od komornika natychmiastowego zwrotu pieniędzy.

 3. U mnie sytuacja wygląda tak, że komornik zajął/zablokował całe moje wynagrodzenie, z tego względu do pobrania mam wniosek o zwolnienie spod egzekucji wynagrodzenia za pracę, nie wiem jak szybko komornik odblokuje mi wynagrodzenie i jak szybko dokona zwrotu bezprawnie zajętej wypłaty, mam do płacenia czynsz za mieszkanie i inne rachunki… czy komornika obowiązuje jakieś prawo odnośnie zwrotu bezprawnie zajętych środków pieniężnych? Dziękuję za wzór pisma i serdecznie pozdrawiam!

 4. Witam, potrzebuję wniosek o uchylenie zajęcia wynagrodzenia, komornik zajął je nie informując mnie o tym, poza tym, dług jest przedawniony, nie wiem więc dlaczego komornik to wynagrodzenie jednak postanowił zająć…

  1. Janina Gołębiecka

   Wniosek o uchylenie egzekucji z wynagrodzenia został dodany, pozdrawiam!

 5. Dzień dobry.
  Wykupiłam wzór wniosku odnośnie zajęcia wynagrodzenia przez komornika lecz nie wiem jakimi słowami uzasadnić go, aby komornik zszedł mi z wynagrodzenia w pracy i dogadał się ze mną na spłatę w miesięcznych ratach. Bardzo zależy mi, aby zszedł mi z wynagrodzenia ponieważ mogę zostać zwolniona z pracy. Czy może jakiś gotowy wzór? Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam.

Comments are closed.