Jak napisać pismo do komornika – [WZÓR] + [PORADNIK]

Witam, jak napisać pismo do komornika o ściągnięcie długu z dłużnika? Wysłałem dłużnikowi dwukrotnie wezwanie do zapłaty i raz ostateczne wezwanie do zapłaty – dłużnik niestety nie spłacił zobowiązania. Jak wyegzekwować od niego spłatę długu? jak odzyskać pieniądze?

Chcę złożyć do komornika pismo o wszczęcie przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej, ale nie mam pojęcia, jak to pismo do komornika ma wyglądać, czy mogłaby Pani wyjaśnić jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej?


Jak napisać pismo do komornika o wszczęcie egzekucji?

Treść pisma o wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi ma bardzo duże znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym dlaczego? dlatego, że komornik jest związany zawartym w tym piśmie żądaniem co do świadczenia, które ma być spełnione, a także ze sposobem przeprowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

To, co musisz wiedzieć na tym etapie, to informacja, że pismo do komornika w sprawie ściągnięcia zadłużenia MUSISZ oznaczyć nie jako “pismo do komornika”, a jako wniosek o egzekucję komorniczą!

Musisz we wniosku też podać organ egzekucyjny, do którego kierujesz swoją prośbę, a więc np. w stylu:

Kierownik Sądowy działający przy sądzie……………….. w ……………., znajdujący się pod adresem:………………..

Następnie musisz podać swoje dane (dane wierzyciela) oraz dane dłużnika, jeśli chodzi o dane dłużnika, to warto podać jego PESEL, jeśli takowy posiadasz!

Co dalej?

Teraz czas na podanie szczegółów świadczenia, które ma być spełnione. A więc we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej muszą znaleźć się takie informacje jak:

 1. roszczenie główne,
 2. koszty procesu, jakie poniosłeś,
 3. odsetki, które będziesz naliczać do dnia spłaty zadłużenia,
 4. wyegzekwowanie od dłużnika kosztów komorniczych, które dopiero powstaną.

W dzisiejszych czasach Ty jako wierzyciel nie musisz komornikowi wskazywać metod prowadzenia egzekucji, ale jeśli chcesz, możesz to zrobić, możesz podać jeden sposób egzekucji, albo podać ich kilka, to zależy w pełni od Ciebie…

Zgodnie jednak z obowiązującym prawem, to komornik teraz decyduje o sposobie przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Komornik egzekucję na dłużniku musi przeprowadzić tak, aby była ona, jak najmniej uciążliwe dla dłużnika.

Art. 799. Sposoby egzekucji:

§ 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Samo złożenie przez Ciebie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji na dłużniku daje komornikowi prawo do prowadzenia egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów.

Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości, ponieważ tą komornik może przeprowadzić tylko na wyraźny wniosek wierzyciela, podobnie jak egzekucja z tych składników majątku dłużnika, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Jak pomóc komornikowi?

We wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej masz prawo by wskazać miejsce zatrudnienia dłużnika, jeśli jest Ci znane, wtedy egzekucja z wynagrodzenia dłużnika przebiegnie szybciej i sprawniej, możesz we wniosku o wszczęcie egzekucji podać adres położenia majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika.

Jako wierzyciel masz także prawo, aby ograniczyć egzekucję przeciwko dłużnikowi tylko np. do jego rachunku bankowego lub np. do wynagrodzenia dłużnika.

W dalszej kolejności musisz podać, gdzie mają trafiać wyegzekwowane przez komornika wierzytelności, najczęściej będzie to oczywiście podanie numeru swojego konta bankowego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej powinien zostać opatrzony Twoim podpisem lub podpisem osoby upoważnionej do jego zgłoszenia. To bardzo ważne, aby podpis był czytelny!

UWAGA: jeśli komornik będzie ściągał od dłużnika środki pienięzne w walucie obcej, to komornik przeliczy tę kwotę na polskie złote wg według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału albo wypłaty kwoty wierzycielowi.

Możesz też zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, składając poniższy wzór pisma:

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Czy to wszystko?

 1. Nie, musisz jeszcze wiedzieć, że masz prawo by w trakcie toczącego się już postępowania egzekucyjnego składać kolejne wnioski, np. wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika, gdy miejsce pobytu dłużnika nie jest nikomu znane.
 2. Oczywiście, aby komornik mógł wszcząć przeciwko dłużnikowi egzekucję, do wniosku musisz dołączyć tytuł wykonawczy, koniecznie w oryginale.
 3. Komornik nie kiwnie palcem, dopóki strona zobowiązana do uiszczenia zaliczki na jego działania komornicze nie dokona jej wpłaty. Komornik wzywa stronę do wpłacenia zaliczki w tygodniowym terminie od daty otrzymania wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wiesz jak napisać pismo do komornika, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś użył powyższego wzoru pisma. Życzę Ci wszystkiego dobrego i szybkiego odzyskania pieniędzy!

Podstawa prawna:

 • Art. 2 ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.).
 • Art. 796–802 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Jak napisać pismo do komornika – [WZÓR] + [PORADNIK]”
 1. Ze względów zdrowotnych i mieszkaniowych spóźniłam się z wpłatą alimentów. Od tamtego czasu ciągną się za mną problemy z komornikiem i wierzycielami. Komornik zajął mi emeryturę, ale część zajęta nie wystarczała na pokrycie całości czyli alimenty plus koszty komornicze. Wpłacałam pieniądze bezpośrednio osobie zainteresowanej.

  I mam problem, bo mimo iż wpłacałam pieniądze przed czasem, komornik nalicza mi procent, gdyż osobą zainteresowana nie umorzyła kwot z dniem otrzymania, tylko po roku, dwóch… Jakie pismo mam wystosować i do kogo, gdyż odsetki od tych wpłat to jest bardzo duża kwota jak dla mnie osoby schorowanej i bezdomnej.

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety nie jesteś w stanie odwołać komornika czy “zastopować” jego działania i żadne pismo do komornika tej sprawy nie załatwi. Jedynie wierzyciel ma prawo umorzyć lub zakończyć egzekucję komorniczą. Możesz ewentualnie poprosić osobę której wpłacasz alimenty, by odstąpiła od ingerowania w sprawę komornika, bo ponosisz duże opłaty w formie kosztów egzekucyjnych.

Comments are closed.