Licytacja nieruchomości za mały dług

Forum prawneKategoria: KomornikLicytacja nieruchomości za mały dług
AvatarAnnaP. zapytał 1 rok temu

Witam serdecznie.

Nie dotrzymałam ugody z komornikiem. Borykam się z długami pewnie jak nie jedna tu osoba… parę lat temu wszystko się zaczęło. W tamtym roku dostałam pismo od komornika, więc napisałam pismo do komornika o ugodę, że dług mogę spłacać ratami, i owszem komornik poszedł na ugodę, niestety pracy nie było, więc raz płaciłam raty, a raz nie, ale to były grosze i nie w każdym miesiącu chęci miałam, ale co z tego jak pieniędzy brak.

Dzisiaj odebrałam pismo o zawiadomieniu egzekucji z nieruchomości. Jestem załamana co dalej? kiedy? co zabiorą? Czy mogę coś jeszcze zrobić, by nie stracić domu? wpłacić połowę? nie wiem jeszcze skąd zebrać pieniądze, jest to niby mało, bo 2.5 tys., tylko że moja wypłata, tyle nie ma nawet.

Szukam rozwiązania i żadnego nie widzę na tą chwilę :( mam chęć się położyć i nie obudzić, dobijają mnie z każdej strony, gdyby nie dziecko, już by mnie nie było, nie radzę sobie z tym wszystkim… czy możliwa jest licytacja nieruchomości za mały dług? zaledwie 2500 zł?

Proszę o pomoc.

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

przede wszystkim na spokojnie złap oddech, a potem pomyśl logicznie – jeśli komornik dochodzi zapłaty 2,5 tysiąca złotych, to nikt nie zlicytuje Ci domu za takie długi. Podejście wierzyciela i rozszerzenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest śmieszne i niezasadne w moim odczuciu.

Radzę Ci zaskarżyć postanowienie komornika w przedmiocie wszczęcia egzekucji z nieruchomości, podnosząc zarzut niewspółmierności egzekucji.

W uzasadnieniu zażalenia podnieś, że kontynuowanie postępowania w przedmiocie egzekucji z nieruchomości, m.in. powołanie biegłego do wyceny wygeneruje znaczne koszty, przekraczające wysokość dochodzonej należności głównej, co przy takimi obrocie sprawy wskazuje na niecelowość prowadzenia dalszej egzekucji z nieruchomości.

Jednocześnie wystosuj pismo do wierzyciela z prośbą o cofnięcie wniosku o egzekucję z nieruchomości, zobowiązując się jednocześnie do comiesięcznych wpłat na rzecz spłaty długu.

Podaj kwotę, z której będziesz w stanie się wywiązać, tak by historia się nie powtórzyła. Opisz swoją trudną sytuację materialno-bytową. Wskaż wierzycielowi źródła dochodu oraz podobnie, jak w piśmie do komornika, podnieś, że egzekucja z nieruchomości wygeneruje niepotrzebne, znaczne koszty.

Dla zrobienia lepszego wrażenia wpłać pewną kwotę już teraz. Może to być kilkaset złotych, jeśli więcej nie masz.

Ale działaj i nie zostawiaj sprawy samej sobie. Jeśli będzie taka potrzeba, zaskarżaj kolejne kroki komornika – hamuj postępowanie egzekucyjne do czasu, aż uda Ci się spłacić dług. Kontynuuj spłatę, nawet jeśli będzie to tylko 100 zł miesięcznie.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

AvatarAgnieszka M. odpowiedział 1 rok temu

Chodzi o wszczęcie egzekucji z nieruchomości za dług 3000 PLN. Proszę o informację czy komornik może dokonać licytacji mojego mieszkania z tyt. długu 3000 PLN? Komornik od IX 2019 zajmuje moje konto bankowe, na które wpływa zbyt mała kwota. Następnie komornik przesłał do mnie pismo o tym, że zajmie ruchomości. Teraz otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji nieruchomości… Czy może do niej dojść za mały dług 3000 PLN?

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam, co do zasady komornik może dokonać zajęcia nieruchomości nawet za dług, który nie jest wcale wysoki. Dzieje się tak dlatego, że komornik obowiązany jest realizować wnioski wierzyciela, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy.

Proszę zauważyć, że po wszczęciu postępowania, komornik przystąpił jedynie do zajęcia wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego. Zajęcia okazały się nieskuteczne, dlatego komornik podjął kolejny krok – zajęcie ruchomości. W międzyczasie otrzymał wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jest przedmiotowym wnioskiem związany, nie może postąpić wbrew woli swego zleceniodawcy. Do komornika również nie należy ocena zasadności egzekucji z nieruchomości.

Mogę Cię jednak pocieszyć, że skoro dług wynosi zaledwie 3 000 zł, to wniosek wierzyciela mógł zostać złożony tylko po to, by zmobilizować Cię do spłaty.

Zastanów się, czy chcesz spłacić wierzytelność, czy wolisz przez kolejne lata mieć komornika na głowie. Pamiętaj, że dalsza egzekucja będzie generować koszty, które w konsekwencji, to Ty będziesz musiała ponieść.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam Cię do podjęcia kontaktu z komornikiem i zobowiązanie się do comiesięcznych wpłat. Zastanów się, jakie raty jesteś w stanie regulować na poczet długu i podaj tę kwotę komornikowi. Być może w ten sposób zablokujesz egzekucję z nieruchomości.

Na koniec chcę dodać, że usunięcie egzekucji z nieruchomości jest możliwe, jeżeli dłużnik będzie w stanie wykazać, że wierzytelność może zostać spłacona w inny sposób (niezasadność egzekucji z nieruchomości). Dlatego w sytuacji, kiedy dług nadal nie będzie spłacany, egzekucja z nieruchomości może się odbyć.

Avataranonim odpowiedział 1 rok temu

Komornik przekazał sprawę komornikowi, główne zadłużenie to 1850 zł + odsetki i koszty to było ponad 8 tys., po zajęciu wynagrodzenia komornik ściągnął 5 tys., sprawa została przekazana komornikowi z mojego rejonu, który przysłał mi pismo, że zadłużenie wynosi ok. 6 tys. i zostanie zajęta nieruchomość, której współwłaścicielką jest moja żona, która też otrzymała pismo o ewentualnym zajęciu nieruchomości, głównym wierzycielem jest Presco, dług pochodzi prawdopodobnie za niezapłaconą fakturę telefoniczną z 2001 roku.

Avatarneostrada66 odpowiedział 1 rok temu

Egzekucja komornika sądowego z nieruchomości (Gospodarstwo Rolne). Nie odebrałem korespondencji o obwieszczeniu drugiej licytacji komorniczej moich nieruchomości, która została wyznaczona na 12.02.2020 r. Przebywam pod innym adresem w odległości 400 km od moich nieruchomości. Jak dojdzie do licytacji, to czy zostanie przysądzenie przybicia? W księgach wieczystych jest trzech wierzycieli, oraz jedna wzmianka.

AvatarRafał odpowiedział 9 miesięcy temu

Czy Komornik może zlicytować mieszkanie jeśli dług jest o wiele mniejszy? Mam dług komorniczy w trakcie spłaty, do zapłaty zostało około 40 000 zł. Komornik wszczął procedurę oszacowania i opisu oraz licytacji mojego jedynego mieszkania, w którym mieści się moje miejsce pracy (dług jest wobec mego podwykonawcy). Mieszkanie warte jest 500 000 zł, czyli o wiele więcej niż dług.
Pozdrawiam
Rafał

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Rafale,

rzeczywiście wysokość długu jest znacznie niższa niż wartość zajętego mieszkania, jednak licytacja jest co do zasady dopuszczalna.

Powyższe wynika z regulacji nowego, bo obowiązującego dopiero od 30 maja 2020 roku przepisu art. 925 ze znaczkiem 1 kpc., który stanowi, że:

1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.

2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1,jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Niemniej jednak skoro dokonujesz wpłat i egzekucja idzie do przodu – wierzyciel uzyskuje zaspokojenie, zasadnym będzie wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomości z uwagi na jej niewspółmierność.

Warto, aby wniosek trafił do komornika, zanim ten zleci czynności rzeczoznawcy opis i oszacowanie nieruchomości.

Kiedy dojdzie do opisu i oszacowania, powstaną niestety koszty po Twojej stronie. Będzie to pewnie dodatkowe kilka tysięcy złotych.

We wniosku o zawieszenie egzekucji powołaj się na dokonywane wpłaty, wartość zajętego mieszkania i pozostałą do spłaty należność główną. Dodatkowo powołaj się na regulację art. 799 kpc., który stanowi, że:

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Mam nadzieje, że wniosek o zawieszenie egzekucji zahamuje wierzyciela w zamiarach zlicytowania Twojego mieszkania. Wzór wniosku o zawieszenie egzekucji komorniczej znajdziesz poniżej:

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Powodzenia!

Twoja odpowiedź