Matka pobiera 500+ a dziecko mieszka z ojcem

Kategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaMatka pobiera 500+ a dziecko mieszka z ojcem
Ponich zapytał 2 lata temu

Urząd płacił matce 500+ a dziecko mieszka z ojcem, czy są szanse na odzyskanie tych pieniędzy przez ojca? Wniosek o 500+ złożyłem do końca września, napisałem w nim, że dziecko przebywa u mnie od połowy maja, matka obecnie pobiera wszystkie świadczenia w tym 500+.

Urząd twierdzi, że może mi wypłacić za trzy miesiące, a o zaległości muszę zakładać sprawę byłej żonie, czy jest to zgodne z prawem, żeby matka dziecka pobierała 500+ podczas gdy dziecko zamieszkuje z ojcem?

…i czy Urząd nie powinien nakazać matce zwrot niesłusznie pobranego 500+? jak przepisać 500 plus na drugiego rodzica?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

kwestię, którą podnosisz, reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zgodnie z regulacjami niniejszej ustawy, świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca.

Zatem jeśli dziecko faktycznie przebywa u Ciebie, a nie u matki, to Ty powinieneś otrzymywać świadczenie 500+.

Nic nie dzieje się jednak z automatu. Świadczenie 500 plus wypłacane jest na wniosek. Matka dziecka takowy złożyła, a organ gminy orzekł o jego wypłacie. Musisz jednak mieć świadomość, że matka dziecka może odpowiadać karnie za składanie fałszywych zeznań – podanie, że dziecko z nią mieszka, kiedy faktycznie tak nie było. Art. 13 ustawy wskazuje, że informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Dodatkowo nawet jeśli w dacie składania wniosku, dziecko faktycznie pozostawało u matki, to kiedy nastąpiła zmiana okoliczności, miała ona obowiązek o zmianie tej poinformować urząd. Powyższe wynika z treści ustawy, która wskazuje, że świadczenie 500 plus wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Uważam, że to, co powinieneś teraz zrobić, to złożyć wniosek o ponowne zajęcie się sprawą. Należy podnieść okoliczność, że dziecko przebywa z Tobą (podać datę od kiedy). Dodatkowo zastrzec, że na urzędzie ciąży obowiązek zbadania przedstawionych przez rodziców rozbieżnych racji, w tym obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – organ właściwy może ustalić, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Odnośnie wypłat świadczenia, to musisz czekać na decyzję. Urząd ma rację – wypłata 500 plus może nastąpić za trzy miesiąca wstecz od daty złożenia wniosku. Natomiast żądanie nienależnie pobranych świadczeń jest roszczeniem organu wypłacającego.

Jeśli urząd nakaże zwrot, to decyzja ta nie zmieni Twojej sytuacji – będziesz miał prawo do świadczenia od daty złożenia wniosku (i trzy miesiące do tyłu) okres poprzedni nie będzie brany pod uwagę.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Potus odpowiedział 10 miesięcy temu

A jak przepisać 500 plus? jestem w podobnej sytuacji. Drugi rodzic dostaje świadczenie, kiedy to dziecko mieszka ze mną, nie uregulowaliśmy tego nigdzie. Czy przepisanie 500+ na drugiego rodzica jest skomplikowane?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Nie ma czegoś takiego jak „Przepisanie 500+”, jedyne co możesz zrobić, to udać się do MOPS-u i poprosić ich o interwencję w tej sprawie. Oni mają na takie sytuacje przewidziane działania, zapewne dojdzie do wywiadu środowiskowego, by potwierdzić, że dziecko faktycznie mieszka z Tobą. Pozostaje jeszcze bardzo ważna kwestia: rozwód. Jeśli toczy się sprawa rozwodowa, to Sąd zadecyduje, kto dostanie 500+. Zbyt wiele niewiadomych, by odpowiedzieć jednoznacznie na Twoje pytanie. Niemniej jednak polecam udać się do MOPS-u, tam z pewnością dysponując Twoimi danymi, będą w stanie coś więcej Ci na ten temat powiedzieć. Powodzenia!

Matka odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam, mam takie pytanie. Mój syn przebywa z ojcem od kwietnia 2020 ja świadczenie pobierałam na syna i opłacałam za nie przedszkole (tak dogadałam się z ojcem), bo umowa z przedszkolem była na mnie. W grudniu 2020 podpisaliśmy ugodę u prawnika ze 500+ zostanie mu przekazane w lutym 2021 pod warunkiem ze on podpisze umowę z przedszkolem, aby nie narobił długów na moim koncie względem przedszkola (była już taka sytuacja ze żłobkiem). Miał mnie poinformować o podpisaniu umowy i wtedy ja miałam zrzec sie świadczenie by on mógł złożyć wniosek o świadczenie. Lecz on o niczym mnie nie poinformował i złożyć wniosek . Świadczenie zostało wstrzymane i muszę się teraz tłumaczyć. Jaka jest szansa że przypiszą mi nielegalnie pobieranie świadczenia. ??

Agnieszka odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam.Ja z takim pytaniem:

Chciałabym zakończyć pobieranie Świadczenia 500+ ale próbuje z każdej strony i jestem tylko odsyłana z kwitkiem.

Pani z MOPSu powiedziała, że mogę złożyć wniosek osobiście na miejscu lub przez profil zaufany. Osobiście  nie mogę tego zrobić, ponieważ nie ma mnie w kraju, a logując się na profil zaufany, nie mogę nigdzie tam znaleźć takowego wniosku. Czy ktoś może wie jak to ugryźć?

Z góry dziękuję za informację

Twoja odpowiedź