Możliwe jest anulowanie nakazu zapłaty z e-sądu?

Forum prawneKategoria: KomornikMożliwe jest anulowanie nakazu zapłaty z e-sądu?
AvatarM.J. zapytał 10 miesięcy temu

Witam,

Możliwe jest anulowanie nakazu zapłaty z e-sądu? zajęto mi konto poprzez komornika. Wierzycielem jest Fundusz Sekurytyzacyjny, który skupił przedawniony dług. E-sąd wydał nakaz zapłaty w 2015 roku, a ja o tym nie wiedziałem wtedy.

Można w takiej sytuacji wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? że nakaz został wydany, a ja o tym nie wiedziałem? (pewnie wysłali go na adres, gdzie już nie mieszkałem albo elektronicznie).

Posiadam wgląd do konta e-sądu i jest tam ta sprawa w aktach. Nr sprawy komornika też znam, dlatego ustaliłem, czego to dotyczyło w e-sądzie.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

jeżeli nakaz zapłaty z 2015 roku został rzeczywiście przesłany pod nieaktualny adres, to przysługuje Ci prawo złożenia zażalenia na klauzulę wykonalności nadaną na przedmiotowy nakaz.

W zażaleniu należy podnieść zarzut braku doręczenia nakazu zapłaty oraz powołać się na okoliczność, że w 2015 roku nie mieszkałeś pod adresem podanym w pozwie przez powoda.

Na potwierdzenie podniesionych zarzutów należy wskazać nowy adres i w jakiś sposób udowodnić, że pod tym adresem zamieszkiwałeś w 2015 roku (umowa najmu, umowa o dostarczenie prądu, gazu, dowód osobisty z nowym adres itp.).

Dodatkowo w zażaleniu należy złożyć wniosek o zawieszenie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego (tu należy podać sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej oraz dane komornika).

Jeśli sąd przyzna Ci rację – uzna argumenty z zażalenia na klauzulę wykonalności – z automatu uchyli nakaz zapłaty, przywracając Ci termin do złożenia odpowiedzi na pozew o zapłatę.

Zyskasz możliwość uchylenia się od uregulowania starej należności, podnosząc zarzut przedawnienia. Pozew o przedawnione roszczenia powinien zostać oddalony.

Zatem to, co należy teraz zrobić, to zaskarżyć klauzulę.

Powodzenia!

AvatarMariusz odpowiedział 10 miesięcy temu

Czy w zażaleniu mam złożyć wniosek o zawieszenie prowadzonego postępowania przez komornika, czy jest to osobne pismo, które mam złożyć równolegle do e-sądu?

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

@Mariusz – jest to osobne pismo.

Twoja odpowiedź