Najemca nie chce uregulować należności za mieszkanie

Kategoria: RóżneNajemca nie chce uregulować należności za mieszkanie
R.K. zapytał 3 miesiące temu

Witam. Najemca nie chce uregulować należności za mieszkanie. Do dnia 2.07.2021 r. miałam najemcę na mieszkaniu. W dniu 2.07.2021 r. rozwiązałam z najemcą umowę najmu, podpisując protokół zdawczo-odbiorczy i umówiłam się, że rozliczenie kaucji wyślę SMS-em.

Tak też zrobiłam, bo najemca zalegał opłaty za 1 miesiąc oraz rozliczenie za ogrzewanie. Rozliczyłam kaucję i wysłałam SMS-em kwotę do zapłaty. Najemca wyraził wole, że zapłaci, ale nie zapłacił i od tygodnia nie odbiera telefonu. Co mam zrobić? Czy wezwanie do zapłaty mogę wysłać na dwa adresy tzn. ten, co mam na umowie i ten, co ma w bazie jego firma?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli były najemca uchyla się od obowiązku uiszczenia nieuregulowanej części czynszu i opłat, a co więcej unika też kontaktu z Tobą, zasadne będzie podjęcie bardziej radykalnych kroków, które być może zmobilizują go do zapłaty długu.

Wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty, może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Samo pismo z wezwaniem do zapłaty można dostarczyć dłużnikowi w dowolny sposób. Ważne, by pismo zostało przez dłużnika podjęte.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Zatem jeśli posiadasz dwa adresy i pod każdym z nim można zastać dłużnika, przedmiotowe pismo możesz nadać na każdy z nich.

Pamiętaj jednak, aby przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W treści wezwania możesz zrobić krótkie wyliczenie żądanej kwoty (podanie, z czego ona wynika) oraz wspomnieć, że kwota ta została zaakceptowana przez dłużnika.

Jeśli po otrzymaniu wezwania Twój były lokator nadal nie podejmie kontaktu i próby ugodowego rozwiązania sporu, zasadne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Twoja odpowiedź