Niezapłacona rata OC i przedsądowe wezwanie do zapłaty

Kategoria: DługiNiezapłacona rata OC i przedsądowe wezwanie do zapłaty
Użytkownik zapytał 2 lata temu

Firma ubezpieczeniowa TUZ żąda zapłaty 140 zł zaległej raty za OC z 2010 roku. Ja po zakupie samochodu wypowiedziałem umowę OC w tej firmie niecały miesiąc przed końcem umowy, zawierając nową umowę w swojej firmie ubezpieczeniowej. Miesiąc temu otrzymałem pismo z firmy ubezpieczeniowej TUZ z informacją o zaległej racie ubezpieczenia OC. Otrzymałem dzisiaj, zwykłym listem przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Imię:
Krzysztof
9 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

musisz wiedzieć, że masz co najmniej dwa argumenty, by uchylić się od obowiązku zapłaty żądanej przez TUZ kwoty.

Po pierwsze, tak jak podnosisz, w 2010 roku dochowałeś wszelkich formalności związanych ze zmianą ubezpieczyciela – wypowiedziałeś umowę OC i zawarłeś nową w innej firmie. Na tę okoliczność w Twoim posiadaniu lub w posiadaniu wybranego ubezpieczyciela znajdują się stosowne dokumenty.

Po drugie od daty wymagalności zapłaty składki minęło 9 lat, co oznacza, że roszczenie ubezpieczyciela uległo przedawnieniu.

Zgodnie z zapisem art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Piszesz, że otrzymałeś jedynie przedsądowe wezwanie do zapłaty, domniemywam więc, że TUZ nie posiada przeciwko Tobie żadnego nakazu zapłaty, czy wyroku, przez co jego roszczenie jest z pewnością przedawnione.

Zasadne zatem będzie przygotowanie odpowiedzi (sprzeciwu) na wezwanie do zapłaty. W piśmie radzę podnieść obie okoliczności, które opisałam powyżej oraz zażądać zaniechania dalszej windykacji.

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

 

Dawid odpowiedział 2 lata temu

witam, jak napisać pismo do komornika o tym, żeby wstrzymać zajęcie pensji? Ponad 3 lata temu miałem wypadek samochodowy z mojej winy… teraz po tym czasie firma gdzie miałem ubezpieczone auto, wymaga zwrotu wypłaconego odszkodowania, bylem z tym u radcy prawnego i czekam na dokumenty z policji, żeby móc się odwołać, ale przed tym muszę zatrzymać zajęcie wynagrodzenia

Ostr odpowiedział 2 lata temu

Witam, komornik chcę ściągnąć ze mnie dług za nieopłacone ubezpieczenie OC. Otóż zostały wysłane do komornika i do zakładu ubezpieczeń gdzie ubezpieczone było auta pisma, że dany samochód został sprzedany w ubiegłym roku. Ubezpieczyciel żąda, żeby zapłacić za ubezpieczenie samochodu, którego już nie mamy. Wiem, że na rozpatrzenie mojego pisma ubezpieczycie ma 30 dni. Spawa jest taka, że przyszło pismo do pracodawcy od komornika o ściągnięcie tego długu z mojej pensji. Jakie pismo mogę napisać do komornika, że sprawa jest w trakcie wyjaśnienia i żeby komornik wstrzymał się z zajęciem pensji do momentu wyjaśnienia sprawy z ubezpieczycielem?

Jerzy odpowiedział 2 lata temu

Ubezpieczyciel stworzył polisę ubezpieczenia OC samochodu, na którą wyraźnie nie wyraziłem zgody. Cały czas byłem oszukiwany, że są nagrania i słowa konsultanta, a de facto nie ma żadnych dowodów na zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Sprawa trafiła do windykatora, ja złożyłem do Prokuratury Rejonowej, ABW i Rzecznika Finansowego stosowne zawiadomienie o przestępstwie, jakiego się dopuścił ubezpieczyciel.

emka odpowiedział 2 lata temu

Ponieważ zakupiłam auto w 2013 roku i od razu wykupiłem na niego ubezpieczenie OC itd. Zakupiony był w komisie w Polsce, lecz poprzedni właściciel nie miał uregulowanych składek OC za to auto i teraz każą mi to zapłacić, a minęło ponad 7 lat. Wysłali może dwa listy z tym, aby zapłacić i tyle. Chcąc iść do banku, patrzę i mam zablokowane konto bankowe. Byłem normalnie w szoku, o co teraz chodzi?

daniel19831 odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, sprawa dotyczy polisy OC za okres 2013-2014. W roku 2015 dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Teraz dostałem wezwanie do uregulowania zaległego ubezpieczenia OC od komornika. Moje pytanie, czy dług z OC ma prawo się przedawnić? Proszę o poradę w mojej sprawie. Przez ten okres nie dokonywałem żadnych wpłat.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

oczywiście roszczenie ubezpieczyciela o zapłatę nieuregulowanej składki OC ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Zatem, co do zasady długi z polisy OC ulegają przedawnieniu.

Tak jednak nie stało się w Twojej sprawie, bowiem już w 2015 roku ubezpieczyciel złożył pozew do sądu i otrzymał nakaz zapłaty.

Zatem wierzyciel podjął słuszne kroki, które wpłynęły na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia. Co więcej, od daty wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym termin przedawnienia zmienił swój okres z 3 lat na 10.

Musisz bowiem wiedzieć, że w myśl zasadzie przewidzianej w art. 125 § 1 kc.

roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Jednakże przez wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego w 2018 roku obowiązywał termin 10.
Nakaz zapłaty w Twojej sprawie został wydany jeszcze w 2015 roku, to aby doszło do przedawnienia roszczenia ubezpieczyciela, musiałoby upłynąć całe 10 lat.

Dziś, skoro wierzyciel złożył wniosek egzekucyjnym, nie ma już mowy o przedawnieniu. Nie masz też szansy, by uchylić się od obowiązku zapłaty zaległej składki OC.

Co więcej, jeśli komornikowi nie uda się ściągnąć długu, po umorzeniu egzekucji, na nowo zacznie biec termin przedawnienia roszczenia. Czyli aby doszło do przedawnienia roszczenia, wierzyciel musiałby pozostać bierny przez kolejne 6 lat.

Na to jednak nie masz co liczyć.

Adzet odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie. Mam problem z rozwiązaniem sprawy. Wczoraj otrzymałem z banku informację o zajęciu konta na kwotę ponad 2000 zł. Kiedy zacząłem to wyjaśniać, okazało się, że chodzi o odnawialną z automatu składkę za auto, które kupiłem w lipcu 2009 roku, po około 3 tygodniach odsprzedałem to auto. Niestety nie dopilnowałem obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń tego faktu. Umowę kupna-sprzedaży samochodu zagubiłem więc też nie jestem w stanie ustalić po tylu latach osób które kupiły to auto. Tego co udało mi się dowiedzieć od firmy ubezpieczeniowej, to w roku 2011 skierowano wniosek do sądu o nakaz zapłaty i w tym samym roku uzyskali taki nakaz, po czym sprawę skierowano do komornika. W roku 2012 ubezpieczyciel otrzymał od komornika informację o bezskutecznej egzekucji. Ponownie w roku 2015 firma ubezpieczeniowa skierowała sprawę do komornika. Przez ten cały okres nie dostałem osobiście żadnej informacji w tej sprawie, z tego co się dowiedziałem, jedno wezwanie do zapłaty było wysłane na mój adres zameldowania, gdzie nie mieszkam od 20 lat i odebrała je moja mama i prawdopodobnie zapomniała przekazać mi taką informację a drugie pismo było wysyłane na adres w Warszawie, gdzie mieszkałem przez krótki czas i nie odbierałem osobiście tego pisma, choć listonosz podał informację, że doręczył do rąk własnych. Od ponownego wysłania pisma z ubezpieczeń do komornika minęło kolejne 6 lat. Ja o tym aucie i całej sytuacji sprzed 12 lat całkowicie zapomniałem i do wczoraj kiedy otrzymałem informację o zajęciu konta przez komornika, nie wiedziałem, że taka sprawa istnieje. Znalazłem w internecie artykuły 117 i 819 k.c., które traktują o przedawnieniu po trzech latach zobowiązania z tytułu składki ubezpieczeniowej. Wiem też, że postępowanie sądowe przerywa ten okres trzech lat, ale czy nieściągalność i okres trzech lat kiedy sprawa była zawieszona w firmie ubezpieczeniowej liczy się do okresu kiedy to przedawnienie następuje i co w ogóle mogę zrobić w tej sytuacji? Jak mogę zatrzymać ten proces egzekucji i gdzie najlepiej się odwołać? Bardzo proszę o pomoc, gdyż znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej. Pozdrawiam i dziękuję. A.Z.

Twoja odpowiedź