Niezapłacona rata OC i przedsądowe wezwanie do zapłaty

Forum prawneKategoria: DługiNiezapłacona rata OC i przedsądowe wezwanie do zapłaty
UżytkownikUżytkownik zapytał 2 lata temu

Firma ubezpieczeniowa TUZ żąda zapłaty 140 zł zaległej raty za OC z 2010 roku. Ja po zakupie samochodu wypowiedziałem umowę OC w tej firmie niecały miesiąc przed końcem umowy, zawierając nową umowę w swojej firmie ubezpieczeniowej. Miesiąc temu otrzymałem pismo z firmy ubezpieczeniowej TUZ z informacją o zaległej racie ubezpieczenia OC. Otrzymałem dzisiaj, zwykłym listem przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Imię:
Krzysztof

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

musisz wiedzieć, że masz co najmniej dwa argumenty, by uchylić się od obowiązku zapłaty żądanej przez TUZ kwoty.

Po pierwsze, tak jak podnosisz, w 2010 roku dochowałeś wszelkich formalności związanych ze zmianą ubezpieczyciela – wypowiedziałeś umowę OC i zawarłeś nową w innej firmie. Na tę okoliczność w Twoim posiadaniu lub w posiadaniu wybranego ubezpieczyciela znajdują się stosowne dokumenty.

Po drugie od daty wymagalności zapłaty składki minęło 9 lat, co oznacza, że roszczenie ubezpieczyciela uległo przedawnieniu.

Zgodnie z zapisem art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Piszesz, że otrzymałeś jedynie przedsądowe wezwanie do zapłaty, domniemywam więc, że TUZ nie posiada przeciwko Tobie żadnego nakazu zapłaty, czy wyroku, przez co jego roszczenie jest z pewnością przedawnione.

Zasadne zatem będzie przygotowanie odpowiedzi (sprzeciwu) na wezwanie do zapłaty. W piśmie radzę podnieść obie okoliczności, które opisałam powyżej oraz zażądać zaniechania dalszej windykacji.

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Sprzeciw-od-wezwania-do-zapłaty-wzor
Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

 

AvatarDawid odpowiedział 2 lata temu

witam, jak napisać pismo do komornika o tym, żeby wstrzymać zajęcie pensji? Ponad 3 lata temu miałem wypadek samochodowy z mojej winy… teraz po tym czasie firma gdzie miałem ubezpieczone auto, wymaga zwrotu wypłaconego odszkodowania, bylem z tym u radcy prawnego i czekam na dokumenty z policji, żeby móc się odwołać, ale przed tym muszę zatrzymać zajęcie wynagrodzenia

AvatarOstr odpowiedział 1 rok temu

Witam, komornik chcę ściągnąć ze mnie dług za nieopłacone ubezpieczenie OC. Otóż zostały wysłane do komornika i do zakładu ubezpieczeń gdzie ubezpieczone było auta pisma, że dany samochód został sprzedany w ubiegłym roku. Ubezpieczyciel żąda, żeby zapłacić za ubezpieczenie samochodu, którego już nie mamy. Wiem, że na rozpatrzenie mojego pisma ubezpieczycie ma 30 dni. Spawa jest taka, że przyszło pismo do pracodawcy od komornika o ściągnięcie tego długu z mojej pensji. Jakie pismo mogę napisać do komornika, że sprawa jest w trakcie wyjaśnienia i żeby komornik wstrzymał się z zajęciem pensji do momentu wyjaśnienia sprawy z ubezpieczycielem?

AvatarJerzy odpowiedział 1 rok temu

Ubezpieczyciel stworzył polisę ubezpieczenia OC samochodu, na którą wyraźnie nie wyraziłem zgody. Cały czas byłem oszukiwany, że są nagrania i słowa konsultanta, a de facto nie ma żadnych dowodów na zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Sprawa trafiła do windykatora, ja złożyłem do Prokuratury Rejonowej, ABW i Rzecznika Finansowego stosowne zawiadomienie o przestępstwie, jakiego się dopuścił ubezpieczyciel.

Avataremka odpowiedział 1 rok temu

Ponieważ zakupiłam auto w 2013 roku i od razu wykupiłem na niego ubezpieczenie OC itd. Zakupiony był w komisie w Polsce, lecz poprzedni właściciel nie miał uregulowanych składek OC za to auto i teraz każą mi to zapłacić, a minęło ponad 7 lat. Wysłali może dwa listy z tym, aby zapłacić i tyle. Chcąc iść do banku, patrzę i mam zablokowane konto bankowe. Byłem normalnie w szoku, o co teraz chodzi?

Avatardaniel19831 odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, sprawa dotyczy polisy OC za okres 2013-2014. W roku 2015 dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Teraz dostałem wezwanie do uregulowania zaległego ubezpieczenia OC od komornika. Moje pytanie, czy dług z OC ma prawo się przedawnić? Proszę o poradę w mojej sprawie. Przez ten okres nie dokonywałem żadnych wpłat.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

oczywiście roszczenie ubezpieczyciela o zapłatę nieuregulowanej składki OC ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Zatem, co do zasady długi z polisy OC ulegają przedawnieniu.

Tak jednak nie stało się w Twojej sprawie, bowiem już w 2015 roku ubezpieczyciel złożył pozew do sądu i otrzymał nakaz zapłaty.

Zatem wierzyciel podjął słuszne kroki, które wpłynęły na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia. Co więcej, od daty wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym termin przedawnienia zmienił swój okres z 3 lat na 10.

Musisz bowiem wiedzieć, że w myśl zasadzie przewidzianej w art. 125 § 1 kc.

roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Jednakże przez wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego w 2018 roku obowiązywał termin 10.
Nakaz zapłaty w Twojej sprawie został wydany jeszcze w 2015 roku, to aby doszło do przedawnienia roszczenia ubezpieczyciela, musiałoby upłynąć całe 10 lat.

Dziś, skoro wierzyciel złożył wniosek egzekucyjnym, nie ma już mowy o przedawnieniu. Nie masz też szansy, by uchylić się od obowiązku zapłaty zaległej składki OC.

Co więcej, jeśli komornikowi nie uda się ściągnąć długu, po umorzeniu egzekucji, na nowo zacznie biec termin przedawnienia roszczenia. Czyli aby doszło do przedawnienia roszczenia, wierzyciel musiałby pozostać bierny przez kolejne 6 lat.

Na to jednak nie masz co liczyć.

Twoja odpowiedź