Zaległa składka OC z 2009 roku

Forum prawneKategoria: DługiZaległa składka OC z 2009 roku
Krzysztof zapytał 4 lata temu

Witam, mój tata dostał pismo z ubezpieczalni, że ma zaległą składkę OC z 2009 roku. I tak się zastanawiam, czy ta sprawa nie jest już przedawniona? Nie powiem dziwne to trochę, bo minęło już 10 lat i moi rodzice mówią, że to pismo jest pierwsze, jakie dostali.

Nie pamiętają nawet czy płacili, czy rzeczywiście przeoczyli opłacenie składki OC. Z góry dziękuję za dobrą radę. Pozdrawiam Krzysztof

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Krzysztofie,

jeśli rzeczywiście jest to pierwsze pismo ubezpieczyciela w przedmiocie nieuregulowanej w 2009 roku składki OC, to najprawdopodobniej masz rację pisząc, że roszczenie firmy ubezpieczeniowej uległo przedawnieniu.

Powyższe wynika z regulacji ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która w art. 92  stanowi, że roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa:

  1. każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty
  2. uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty
  3. wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym
  4. zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Sprawy nie należy jednak lekceważyć i dlatego zasadnym wydaje się udzielenie odpowiedzi na żądanie uregulowania składki OC sprzed lat.

W odpowiedzi na pismo podnieść należy okoliczność, że roszczenie dotyczy składki ubezpieczeniowej z 2009 roku, która w mniemaniu zobowiązanego została uregulowania.

Ubocznie podnieść należy zarzut przedawnienia roszczenia, żądając zaniechania dalszych czynności windykacyjnych.