Odprawa emerytalna a komornik

Forum prawneKategoria: KomornikOdprawa emerytalna a komornik
Avatarbogrom55eu zapytał 11 miesięcy temu

Czy komornik ma prawo zabrać odprawę emerytalną? Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

W momencie przejścia na emeryturę, zakład pracy ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi, czy w całości dokonać wpłaty na konto komornika prowadzącego egzekucję długu z wynagrodzenia za pracę?

Jeśli TAK to czy istnieje inny sposób otrzymania tej odprawy emerytalnej, którą mógłbym w całości zaproponować wierzycielowi bez udziału komornika?

Czy potrącenie komornicze z odprawy emerytalnej w ogóle możliwe?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam,

do egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika oraz należnej mu odprawy emerytalnej, zastosowanie znajdą przepisy ustawy kodeks pracy – art. 87 i następne.

Z interpretacji niniejszych przepisów wynika, że odprawa emerytalna podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę.

Zatem nie ma możliwości, żeby zakład pracy w całości przekazał komornikowi, należną Ci odprawę emerytalną.

Dokonując potrąceń, zakład pracy stosować musi przepisy o kwocie wolnej od zajęcia. Przy egzekucji długów alimentacyjnych, jest to jedynie 40 % płacy. Natomiast przy długach innego pochodzenia ⅗ wynagrodzenia.

Jeśli jesteś ciekaw, jaka dokładnie kwota trafi do Ciebie, zapytaj w dziale finansowym firmy. Jestem pewna, że pracujące tam Panie, będą w stanie dokonać wyliczenia.

Odnośnie spłaty zadłużenia z pominięciem komornika, to jest ona możliwa jedynie na skutek zawartej z wierzycielem ugody.

Jeśli zwrócisz się do wierzyciela z propozycją spłaty długu, być może ten złoży wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub zawieszenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

W tym celu zasadnym będzie kontakt z wierzycielem i podjęcie negocjacji.

Powodzenia!

Twoja odpowiedź