Pismo do komornika, by obniżył koszty komornicze i odsetki

Kategoria: Wzór pismaPismo do komornika, by obniżył koszty komornicze i odsetki
dew23 zapytał 9 miesięcy temu

Szukam pisma, które pomoże mi skonstruować pismo do komornika, by obniżył lub cofnął swoje koszty komornicze i odsetki. Firma windykacyjna podała zły adres komornikowi jak i sądowi, przez co przez kilka lat nie dostałam żadnych pism czy wezwań.

Firma windykacyjna miała dwa adresy zameldowania i korespondencyjny. Jedno pismo wysłali w zeszłym tyg. na adres korespondencyjny. Sami przyznali, że mają dwa adresy zameldowania i korespondencyjny. Chcę polubownie zgodnie z prawem walczyć o swoje prawa.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli dopiero teraz otrzymałaś informacje o postępowaniu egzekucyjnym, należy jak najszybciej podjąć kontakt z wierzycielem i zaproponować zawarcie ugody.

Bowiem to z wierzycielem, a nie z komornikiem możesz porozumieć się w przedmiocie umorzenia dochodzonych należności. Możesz wnosić o to, by wierzyciel umorzył odsetki, część długów i kosztów lub rozłożył ich płatność na raty, a co najważniejsze pozwolił Ci dokonywać spłaty długów z pominięciem komornika.

Należy więc prosić wierzyciela o wycofanie lub zawieszenie postępowania komorniczego. Wierzyciel może przychylić się do Twojego wniosku, jeśli zaproponujesz mu comiesięczne wpłaty w „atrakcyjnych” i stałych kwotach.

Odnośnie komornika i jego kosztów, to tak jak napisałam – komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, dlatego nie jest też upoważniony do zawierania żadnych umów, czy ugód z dłużnikiem.

Natomiast swoje wynagrodzenie i koszty egzekucji komornik oblicza na podstawie obowiązujących przepisów.

Wątpię więc, by przychylił się do jakiekolwiek wniosku dłużnika o umorzenie czy cofnięcie kosztów egzekucyjnych. Niemniej jednak dłużnik może starać się o umorzenie lub obniżenie opłaty egzekucyjnej, czyli tej opłaty, która jest naliczana przez komornika postanowieniem kończącym postępowanie egzekucyjne.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Przesłanką obniżenia opłaty egzekucyjnej będzie brak działań po stronie komornika lub dokonanie przez dłużnika całkowitej spłaty długu bez interwencji komornika.

Należy więc wziąć pod uwagę etap, na jakim jest postępowanie egzekucyjne, by móc określić który wniosek będzie właściwy – prośba do wierzyciela o zawarcie ugody i wycofanie egzekucji komorniczej, czy wniosek do komornika o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu.

Przeczytaj: Wniosek o obniżenie kosztów komorniczych wzór

Twoja odpowiedź