Skarga na opieszałość Sądu wzór pisma

Forum prawneKategoria: Wzór pismaSkarga na opieszałość Sądu wzór pisma
AvatarKArolina D. zapytał 2 miesiące temu

Czy można złożyć skargę na opieszałość sądu? sprawa ciągnie się drugi rok, a nie jest wcale złożona, ktoś przywłaszczył sobie moje pieniądze, jest znaleziona osoba winna, są nagrania wideo. Nie wiem, co jest powodem opieszałości postępowania, jestem zbywana w sekretariacie sądu, nikt mi nie chce pomóc.

Czy skarga na opieszałość sądu jest w tym wypadku zasadna? czy sąd uznając skargę, będzie miał obowiązek wypłacić mi odszkodowanie? proszę o pomoc i poradę co robić. Dziękuję.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety polskie sądy zawsze działały opieszale, jednakże problem pogłębił się jeszcze bardziej po wybuchu pandemii  koronawirusa. Niemniej jednak strona postępowania, czy też jego uczestnik nie musi godzić się na przewlekłość postępowania.

By pośpieszyć sąd, masz prawo złożyć skargę na opieszałość sądu. Dlatego Twój pomysł o jej wystosowaniu może okazać się właściwy. Przedtem radzę jednak wykonać telefon do sekretariatu sądu i zapytać, czy w sprawie został ustalony termin posiedzenia. Jeśli nie, to być może pomysł złożenia skargi warto wprowadzić w życie. Wzór skargi załączam poniżej:

Skarga na opieszałość Sądu wzór pisma

Skarga na opieszałość Sądu wzór pisma

Odnośnie samej skargi na przewlekłość postępowania to w niej należy podnieść zarzut, iż postępowanie ciągnie się drugi rok i trwa o wiele dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla jej rozstrzygnięcia. W skardze masz prawo żądać odpowiedniego „odszkodowania”.

Ustawa przewiduje możliwość zasądzenia na rzecz skarżącego sumy pieniężnej od 2 000 do 20 000 zł. To czy sąd zasądzi „odszkodowanie” i w jakiej kwocie zależeć będzie do ustaleń, jakie w danej sprawie poczyni. Zasadą jest jednak, że za każdy rok opieszałości sąd przyznaje „odszkodowanie” w wysokości 500 zł.

Dodam jeszcze, że skargę na przewlekłość postępowania wnosi się do sądu wyższej instancji nad sądem prowadzącym przedmiotową sprawę, za pośrednictwem tego sądu.

Warto również pamiętać, że skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie skarbowej w kwocie 200 zł. Jeśli sąd uwzględni skargę, zwraca skarżącemu uiszczoną opłatę.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź