Umieszczenie w DPS bez zgody osoby starszej

Kategoria: RóżneUmieszczenie w DPS bez zgody osoby starszej
Mariola zapytał 10 miesięcy temu

Potrzebuję pomocy, chodzi o umieszczenie w DPS bez zgody osoby starszej. Ciocia będąca w podeszłym wieku, której mąż zmarł i która nie ma bliższej rodziny (nawet dzieci), kogokolwiek, jest schorowana, nie bierze leków, zapuszcza dom i sprowadza tam osoby bezdomne robiąc z domu melinę nie wyraża zgody na umieszczenie w DPS-ie.

Ciocia ma bardzo trudny charakter, lekarz rodzinny mówi, że powinna trafić do DPS jak najszybciej, ale ciocia nie chce o tym słyszeć nawet. Pytanie co zrobić? czy można ubezwłasnowolnić ją? czy możliwe jest przymusowe umieszczenie w DPS dla jej dobra?

2 odpowiedzi
Mikk odpowiedział 10 miesięcy temu

Jeśli chodzi o umieszczenie w DPS wbrew woli, to jeśli brak opieki zagraża życiu osoby starszej, organ do spraw pomocy społecznej wystąpi prawdopodobnie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przyjęcie do DPS bez jej akceptacji. Wniosek taki może też złożyć kierownik szpitala psychiatrycznego/

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności zachęcam do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wywiad w miejscu zamieszkania cioci może pomóc w podjęciu decyzji, co dalej z nią począć. Pracownicy społeczni mogą również przyśpieszyć tryb załatwiania pewnych spraw, w tym kwestii związanych z umieszczeniem cioci w DPSie.

Odnośnie samego ubezwłasnowolnienia to być może nie jest to najtrudniejsza sprawa, jednakże ktoś z rodziny musiałby podjąć się sprawowania funkcji opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Dlatego w tym momencie wydaje się najbardziej uzasadnionym wniosek o przymusowe umieszczenie cioci do domu pomocy społecznej. Z pewnością jest ona osobą „zaburzoną” jeśli nie potrafi zadbać o własne sprawy.

Warto więc zebrać odpowiednie dokumenty np. zaświadczenie lekarza rodzinnego, wywiad dzielnicowego, opinię z ośrodka pomocy społecznej i złożyć wniosek o przymusowe umieszczenie cioci w domu pomocy społecznej do właściwego sądu opiekuńczego – Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cioci.

Jednak tak jak napisałam powyżej, jeśli z przedmiotowym wnioskiem wystąpi Kierownik MOPS, sprawa może nabrać szybszego biegu. Dlatego jeszcze raz zachęcam do kontaktu z właściwym dla cioci MOPS/GOPS.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź