Jak uniknąć płacenia za DPS? wzór pisma potrzebuję

Forum prawneKategoria: DługiJak uniknąć płacenia za DPS? wzór pisma potrzebuję
AvatarKlaudia B. zapytał 3 miesiące temu

Witam,

jak uniknąć płacenia za DPS?

Mama jest w domu pomocy społecznej od miesiąca, miała skierowanie przez MOPS. Koszty pobytu są ogromne (ponad 3000 zł/msc).

Mama ma rentę, która pobierana jest na część opłaty za pobyt w DPS-ie. Ode mnie jako córki, chcą resztę pieniędzy.

Nie utrzymuję z mamą kontaktu i nie chce płacić za jej pobyt w DPS. Stąd pytanie: jak nie płacić za dom pomocy społecznej, w którym mieszka moja mama?

Jakie kroki podjąć? żądają ode mnie PIT za poprzedni rok. Gdzie mogę pobrać wzór wniosku o zwolnienie z opłat za DPS?

8 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam,

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej art. 61:

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Ma Pani jednak możliwość uchylenia się od obowiązku ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS jeśli wykaże, że przemawia za tym jej sytuacja materialno-bytowa.

Zgodnie z dalszą częścią przepisu art. 61 zostanie Pani zobowiązania do pokrycia nieuregulowanych z mamy emerytury kosztów, jeśli Pani dochód jako osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub jeśli żyje Pani w rodzinie i dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wspomniana kwota nie jest mała i obecnie wynosi 2 103 zł na jedną osobę w rodzinie.

Niemniej jednak, jeśli dochód Pani lub Pani rodziny jest wyższy, to może Pani zostać zobowiązana do ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS jedynie ponad wspomnianą kwotę.

Zatem to, co należy zrobić, to podjąć współpracę z gminą, która skierowała mamę do DPS-u. Należy przedłożyć nie tylko PIT za poprzedni rok, ale również zaświadczenie o dochodach za obecny okres.

Dodatkowo, jeśli ma Pani jakiekolwiek problemy zdrowotne, rodzinne lub dotknęła Panią strata materialna, należy przedstawić te okoliczności organowi, który zajmuje się sprawą.

Każda okoliczność może być istotna, bowiem zgodnie z regulacją art. 64 niniejszej ustawy z obowiązku ponoszenia opłaty gmina może zwolnić m.in. wówczas, gdy:

  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Myślę, że ma Pani duże szanse na uniknięcie obowiązku ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS. Musi Pani jednak się postarać i w prawidłowy sposób przedstawić swoją sytuację materialno-bytową, składając w DPS-ie wniosek o zwolnienie z opłat za DPS.

Jak uniknąć opłaty za DPS? Wzór gotowego i sprawdzonego już wielokrotnie wniosku, pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Powodzenia!

Warto przeczytać: Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS – WZÓR pisma

AvatarMichał odpowiedział 2 miesiące temu

Witam, mnie natomiast interesuje wątek: odpłatność za DPS dzieci za granicą.

Mieszkam w Anglii, mojego ojca umieszczono w domu pomocy społecznej. Jestem właśnie w Polsce, żeby uregulować kwestie formalne z tym związane. Mam ze sobą zaświadczenia dotyczące moich zarobków, mam też spisane wydatki mojej rodziny.

Niestety pracownik DPS-u nawet nie zerknął na zestawienie kosztów życia w Anglii mojej rodziny. Każe mi dopłacić resztę kwoty (prawie 2 000 zł miesięcznie?) za pobyt ojca w domu opieki społecznej. Jestem jedynym dzieckiem, nie utrzymuję kontaktów z ojcem od lat.

Co zrobić, żeby uniknąć płacenia za DPS?

Jedyne co wyczytałem, to że zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określone są w ustawie o pomocy społecznej (art. 61 ust. 1) – ale szczerze to nic z tego nie rozumiem. Czy mogę prosić o poradę prawną?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam Pana,

rzeczywiście zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jako jedyny zstępny osoby umieszczonej w DPS-ie może Pan zostać pociągnięty do obowiązku pokrycia nieuiszczonej części opłaty.

Jednakże trudna sytuacja rodzinno – majątkowa oraz inne ważne okoliczności, mogą wpłynąć na zwolnienie z obowiązku wnoszenia niniejszej opłaty. Decyzję w sprawie wydaje odpowiedni organ gminy na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Radzę więc udać się do wójta lub burmistrza gminy pod kontrolą, którego znajduje się DPS-ie i złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów za opiekę nad ojcem w DPS-ie.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek należy odpowiednio uargumentować oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach. W Polsce zasadą jest, że zstępni mogą zostać zwolnieni od obowiązku ponoszenia opłat, jeśli ich dochód nie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Pan mieszka na stałe w Anglii, dlatego warto sprawdzić jakie limity tam obowiązują i na nie się powołać w przedmiotowym wniosku.

W Pana sytuacji decyzja organu będzie czysto uznaniowa, dlatego trudno przewidzieć, czy uda się uniknąć kosztów związanych z pobytem ojca w DPS-ie. Życzę jednak powodzenia!

AvatarUli odpowiedział 2 miesiące temu

Witam. Czy złe relacje z rodzicem mogą zwolnić z opłaty za jego pobyt w domu opieki DPS? Dostałem pismo, że mam płacić 700 zł miesięcznie, a raczej dopłacać do utrzymania ojca w domu opieki społecznej.

AvatarPatryk odpowiedział 2 miesiące temu

Wszystkie opłaty, jakich w imieniu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej żądają DPS-y są niejako alimentami. Co najgorsze, to nawet nie mając przez długie lata kontaktu z osobą umieszczoną w DPS-ie, wciąż jesteśmy zmuszani do łożenia na utrzymanie takiej osoby.

W moim przypadku nie mam kontaktu z ojcem jakieś 20 lat, bo był alkoholikiem i miał mnie gdzieś, w ogóle się mną nie przejmował, teraz przyszło pismo, że ja mam dokładać się do jego utrzymania w DPS-ie – taki wał!

Ponoć w lipcu 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o Pomocy społecznej, która wprowadziła zasadę, że osoba dysponująca wyrokiem Sądu oddalającym pozew o alimenty wobec osoby umieszczonej w DPS-ie, może zostać zwolniona z ponoszenia opłat za pobyt.

AvatarKacper odpowiedział 2 miesiące temu

Kiedy wnuki płacą za DPS? chcemy umieścić babcię w domu opieki społecznej, jednak babcia mam niewielką emeryturę a pobyt babci kosztować będzie około 3500 zł/Msc. Co jeśli syn babci naszej nie dopłaci za jej pobyt, bo go nie stać? czy opłata za DPS przejdzie na wnuki?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

co do zasadny, jeśli dzieci podopiecznego DPS-u nie będą w stanie wywiązać się obowiązku zapłaty nieuregulowanej części opłaty, to w dalszej kolejności mogą zostać zobowiązane wnuki.

Powyższe wynika z regulacji art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Obciążenie opłatą nie odbywa się jednak z urzędu. Przed wydaniem decyzji właściwy organ gminy przeprowadza wywiad, w którym określa możliwości finansowe zobowiązanych. I jeśli dojdzie do przekonania, że sytuacja materialna zobowiązanego przemawia za zdjęciem obowiązku zapłaty, nie obciąża go nieuregulowaną częścią opłaty, która przechodzi wówczas na gminę.

Kryterium dochodowe skutkujące zwolnieniem z ponoszenia opłaty za pobyt w DPSie zostało określone w dalszej części przepisu art. 61, który brzmi:

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu oraz małżonek, zstępni przed wstępnymi jeśli ich dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeśli Państwa dochód na jedną osobę w rodzinie jest wyższy niż przewidziane kryterium, możecie starać się o zwolnienie, składając odpowiednio umotywowany wniosek.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Uprawniony organ ma prawo zwolnić z opłaty w całości lub w części, jeżeli zachodzą uzasadniające okoliczności (te należy opisać w przedmiotowym wniosku).

Zgodnie z ustawą powodem zwolnienia może być:

  • ponoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
  • wystąpienie uzasadnionych okoliczności – długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
  • utrzymywanie się przez małżonków, zstępnych i wstępnych z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
  • ciąża
  • samotne wychowywanie dziecka.

Jeśli, któraś z wyżej wymienionych okoliczności dotyczy Państwa, jest duża szansa na uniknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt babci w DPSie.

AvatarIrek odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam, czy muszę dopłacać do DPS babci, z którą kontakt miałem i mam sporadyczny. Nic w życiu od niej nie dostałem nawet dobrego słowa. Ona nienawidzi mnie i mojej mamy.

Ja trzymałem u niej tylko ubrania gdy studiowałem, bo wszystko nie mieściło się w akademiku. Jestem obecnie bezrobotny od VII. Zarejestrowany w urzędzie pracy i sam szukam przez internet.

Mam 10 tys.oszczędności, mieszkam obecnie z rodzicami, a oni żyją z zasiłku. Tacie i mi przyszło do dopłaty ponad 3 tys. zł. miesięcznie.

Nie wiem czemu inne wnuki mające lepszą sytuację są zwolnione z dopłaty za DPS. Mopr żąda podpisania umowy, a ja nie wiem co robić.

Czy te 10 tys.będzie brane pod uwagę w dopłacie? przecież ja muszę żyć z czegoś.

Twoja odpowiedź