Jak uniknąć płacenia za DPS? wzór pisma potrzebuję

Forum prawneKategoria: DługiJak uniknąć płacenia za DPS? wzór pisma potrzebuję
Klaudia B. zapytał 4 lata temu

Witam,

jak uniknąć płacenia za DPS?

Mama jest w domu pomocy społecznej od miesiąca, miała skierowanie przez MOPS. Koszty pobytu są ogromne (ponad 3000 zł/msc).

Mama ma rentę, która pobierana jest na część opłaty za pobyt w DPS-ie. Ode mnie jako córki, chcą resztę pieniędzy.

Nie utrzymuję z mamą kontaktu i nie chce płacić za jej pobyt w DPS. Stąd pytanie: jak nie płacić za dom pomocy społecznej, w którym mieszka moja mama?

Jakie kroki podjąć? żądają ode mnie PIT za poprzedni rok. Gdzie mogę pobrać wzór wniosku o zwolnienie z opłat za DPS?

41 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej art. 61:

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Ma Pani jednak możliwość uchylenia się od obowiązku ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS jeśli wykaże, że przemawia za tym jej sytuacja materialno-bytowa.

Zgodnie z dalszą częścią przepisu art. 61 zostanie Pani zobowiązania do pokrycia nieuregulowanych z mamy emerytury kosztów, jeśli Pani dochód jako osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub jeśli żyje Pani w rodzinie i dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wspomniana kwota nie jest mała i obecnie wynosi 2 103 zł na jedną osobę w rodzinie.

Niemniej jednak, jeśli dochód Pani lub Pani rodziny jest wyższy, to może Pani zostać zobowiązana do ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS jedynie ponad wspomnianą kwotę.

Zatem to, co należy zrobić, to podjąć współpracę z gminą, która skierowała mamę do DPS-u. Należy przedłożyć nie tylko PIT za poprzedni rok, ale również zaświadczenie o dochodach za obecny okres.

Dodatkowo, jeśli ma Pani jakiekolwiek problemy zdrowotne, rodzinne lub dotknęła Panią strata materialna, należy przedstawić te okoliczności organowi, który zajmuje się sprawą.

Każda okoliczność może być istotna, bowiem zgodnie z regulacją art. 64 niniejszej ustawy z obowiązku ponoszenia opłaty gmina może zwolnić m.in. wówczas, gdy:

 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Myślę, że ma Pani duże szanse na uniknięcie obowiązku ponoszenia kosztów pobytu mamy w DPS. Musi Pani jednak się postarać i w prawidłowy sposób przedstawić swoją sytuację materialno-bytową, składając w DPS-ie wniosek o zwolnienie z opłat za DPS.

Jak uniknąć opłaty za DPS? Wzór gotowego i sprawdzonego już wielokrotnie wniosku, pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Powodzenia! opłata za dps – forum

Warto przeczytać:

Michał odpowiedział 4 lata temu

Witam, mnie natomiast interesuje wątek: odpłatność za DPS dzieci za granicą.

Mieszkam w Anglii, mojego ojca umieszczono w domu pomocy społecznej. Jestem właśnie w Polsce, żeby uregulować kwestie formalne z tym związane. Mam ze sobą zaświadczenia dotyczące moich zarobków, mam też spisane wydatki mojej rodziny.

Niestety pracownik DPS-u nawet nie zerknął na zestawienie kosztów życia w Anglii mojej rodziny. Każe mi dopłacić resztę kwoty (prawie 2 000 zł miesięcznie?) za pobyt ojca w domu opieki społecznej. Jestem jedynym dzieckiem, nie utrzymuję kontaktów z ojcem od lat.

Co zrobić, żeby uniknąć płacenia za DPS?

Jedyne co wyczytałem, to że zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określone są w ustawie o pomocy społecznej (art. 61 ust. 1) – ale szczerze to nic z tego nie rozumiem. Czy mogę prosić o poradę prawną?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam Pana,

rzeczywiście zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jako jedyny zstępny osoby umieszczonej w DPS-ie może Pan zostać pociągnięty do obowiązku pokrycia nieuiszczonej części opłaty.

Jednakże trudna sytuacja rodzinno – majątkowa oraz inne ważne okoliczności, mogą wpłynąć na zwolnienie z obowiązku wnoszenia niniejszej opłaty. Decyzję w sprawie wydaje odpowiedni organ gminy na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Radzę więc udać się do wójta lub burmistrza gminy pod kontrolą, którego znajduje się DPS-ie i złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów za opiekę nad ojcem w DPS-ie.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek należy odpowiednio uargumentować oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach. W Polsce zasadą jest, że zstępni mogą zostać zwolnieni od obowiązku ponoszenia opłat, jeśli ich dochód nie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Pan mieszka na stałe w Anglii, dlatego warto sprawdzić jakie limity tam obowiązują i na nie się powołać w przedmiotowym wniosku.

W Pana sytuacji decyzja organu będzie czysto uznaniowa, dlatego trudno przewidzieć, czy uda się uniknąć kosztów związanych z pobytem ojca w DPS-ie. Życzę jednak powodzenia!

Uli odpowiedział 4 lata temu

Witam. Czy złe relacje z rodzicem mogą zwolnić z opłaty za jego pobyt w domu opieki DPS? Dostałem pismo, że mam płacić 700 zł miesięcznie, a raczej dopłacać do utrzymania ojca w domu opieki społecznej.

Patryk odpowiedział 4 lata temu

Wszystkie opłaty, jakich w imieniu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej żądają DPS-y są niejako alimentami. Co najgorsze, to nawet nie mając przez długie lata kontaktu z osobą umieszczoną w DPS-ie, wciąż jesteśmy zmuszani do łożenia na utrzymanie takiej osoby.

W moim przypadku nie mam kontaktu z ojcem jakieś 20 lat, bo był alkoholikiem i miał mnie gdzieś, w ogóle się mną nie przejmował, teraz przyszło pismo, że ja mam dokładać się do jego utrzymania w DPS-ie – taki wał!

Ponoć w lipcu 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o Pomocy społecznej, która wprowadziła zasadę, że osoba dysponująca wyrokiem Sądu oddalającym pozew o alimenty wobec osoby umieszczonej w DPS-ie, może zostać zwolniona z ponoszenia opłat za pobyt.

Kacper odpowiedział 4 lata temu

Kiedy wnuki płacą za DPS? chcemy umieścić babcię w domu opieki społecznej, jednak babcia mam niewielką emeryturę a pobyt babci kosztować będzie około 3500 zł/Msc. Co jeśli syn babci naszej nie dopłaci za jej pobyt, bo go nie stać? czy opłata za DPS przejdzie na wnuki?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

co do zasadny, jeśli dzieci podopiecznego DPS-u nie będą w stanie wywiązać się obowiązku zapłaty nieuregulowanej części opłaty, to w dalszej kolejności mogą zostać zobowiązane wnuki.

Powyższe wynika z regulacji art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Obciążenie opłatą nie odbywa się jednak z urzędu. Przed wydaniem decyzji właściwy organ gminy przeprowadza wywiad, w którym określa możliwości finansowe zobowiązanych. I jeśli dojdzie do przekonania, że sytuacja materialna zobowiązanego przemawia za zdjęciem obowiązku zapłaty, nie obciąża go nieuregulowaną częścią opłaty, która przechodzi wówczas na gminę.

Kryterium dochodowe skutkujące zwolnieniem z ponoszenia opłaty za pobyt w DPSie zostało określone w dalszej części przepisu art. 61, który brzmi:

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu oraz małżonek, zstępni przed wstępnymi jeśli ich dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeśli Państwa dochód na jedną osobę w rodzinie jest wyższy niż przewidziane kryterium, możecie starać się o zwolnienie, składając odpowiednio umotywowany wniosek.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Uprawniony organ ma prawo zwolnić z opłaty w całości lub w części, jeżeli zachodzą uzasadniające okoliczności (te należy opisać w przedmiotowym wniosku).

Zgodnie z ustawą powodem zwolnienia może być:

 • ponoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
 • wystąpienie uzasadnionych okoliczności – długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
 • utrzymywanie się przez małżonków, zstępnych i wstępnych z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
 • ciąża
 • samotne wychowywanie dziecka.

Jeśli, któraś z wyżej wymienionych okoliczności dotyczy Państwa, jest duża szansa na uniknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt babci w DPSie.

Irek odpowiedział 4 lata temu

Witam, czy muszę dopłacać do DPS babci, z którą kontakt miałem i mam sporadyczny. Nic w życiu od niej nie dostałem nawet dobrego słowa. Ona nienawidzi mnie i mojej mamy.

Ja trzymałem u niej tylko ubrania gdy studiowałem, bo wszystko nie mieściło się w akademiku. Jestem obecnie bezrobotny od VII. Zarejestrowany w urzędzie pracy i sam szukam przez internet.

Mam 10 tys.oszczędności, mieszkam obecnie z rodzicami, a oni żyją z zasiłku. Tacie i mi przyszło do dopłaty ponad 3 tys. zł. miesięcznie.

Nie wiem czemu inne wnuki mające lepszą sytuację są zwolnione z dopłaty za DPS. Mopr żąda podpisania umowy, a ja nie wiem co robić.

Czy te 10 tys.będzie brane pod uwagę w dopłacie? przecież ja muszę żyć z czegoś.

Krzychu/Poz odpowiedział 4 lata temu

a co ja mam zrobić? jak nie płacić za dom pomocy społecznej ojca, który zostawił nas jak byłem malutki i do 30 lat nie miałem kontaktu z ojcem, nagle okazuje się, że przychodzi do mnie pismo z DPS-u w którym piszą abym pokrył opłaty za dom pomocy społecznej?! przecież to jest chore, mam własną rodzinę, nie jest nam lekko, tylko jak pracuję, koronawirus jeszcze pogorszył naszą sytuację, bo zarabiam bardzo mało teraz, dlaczego DPS się mnie czepia?

Marchewka A. odpowiedział 4 lata temu

jak nie płacić za dom pomocy społecznej? bo u mnie podobnie, ojciec zostawił nas, jak byłam mała, później był bezdomnym, jak uniknąć opłaty za dps skoro teraz chcą, abym dokładała się do jego utrzymania? jak napisać wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w dps-ie?

basiac2006 odpowiedział 3 lata temu

Czy mogę złożyć wniosek o zaniechanie odpłatności za DPS za babcię, która jest matką ojca, który miał wyrok za znęcanie się nade mną i siostrą, oraz za niepłacenie alimentów? Gdzie złożyć taki wniosek, aby zniknął obowiązek alimentacyjny? Obecnie wysłano do mnie umowę do podpisania, nie uwzględniając nawet okresu mojej ciąży, tłumacząc, że przed podpisaniem nie ma obowiązku zwolnienia mnie w tym okresie z opłaty.

Marek odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

Babcia dostała decyzję o dostaniu się do dps niestety po roku zaczęły się problemy, żeby moi rodzice dopłacali do jej pobytu przez korona wirusa wszystko wstrzymali a rodzicom nie wydali dalej decyzji mówiąc, że musza sprawdzić sytuacje finansowa u mnie, czyli wnuka.

Pytanie 1, czy mogę nie odebrać pisma, które mi wysyłają do wypełnienia w celu sprawdzenia mojej zdolności finansowej?

Pytanie 2, Czy mimo wszystko nalicza mi jakąś opłatę?

Dodam, że słyszałem ze w momencie jak przyjmowali babcie do dps powinni wysłać wszystkim możliwym syna wnuka umowę, która informuje o możliwej dopłacie – czego nie uczynili.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

ewe odpowiedział 3 lata temu

Witam.

Czy będę musiał płacić za DPS ojca? Ojciec zdradził mamę dwa razy i z każdą kobietą ma dziecko a ja dwoje braci. Ogólnie jest nas 4 braci dwóch z małżeństwa a dwóch z zdrad. Nigdy nie szanował mojej żony a wcześniej narzeczonej czy dziewczyny. Uważał, że stać mnie na lepszą.

Z reguły pracował na czarno, co obecnie też tak pracuje. Zawsze przychodził na gotowe. Jak coś się działo, to biegł co rodziny co usprawiedliwiała Jego wybryki. Mieszkam teraz z żoną i z nim w wynajmowanym mieszkaniu. Na początku miałem mieszkać, żeby go nie wyrzucono i straszono alimentami moją osobę. Ja mam wypłatę zbliżoną do minimum krajowego, a żona ma 3/4 etatu.

Staramy się o dziecko. Leczymy się prywatnie. Dowiedziałem się, że nie chce mu się pracować i kombinuje jak dostać się do DPS. Czy mam szansę, żeby nie płacić za jego pobyt w domu pomocy społecznej? Bo jak bym musiał zostałbym zmuszony do przerwania leczenia jak i żona w tym walki o dziecko. U nas w grę wchodzi inseminacja a jeśli to nie pomoże in vitro.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety okoliczności z życia prywatnego, które podajesz nie mają żadnego wpływu na obowiązek ponoszenia kosztów związanych z pobytem w DPS osoby najbliższej, czyli w tym przypadku Twojego ojca.

Nie doszło bowiem do pozbawienia ojca praw rodzicielskich, kiedy byłeś dzieckiem. Nie podajesz też, czy był zobowiązany do płacenia na Twoją rzecz alimentów. Tylko te dwie okoliczności mogłyby zdjąć z Ciebie obowiązek partycypowania w niepokrytych kosztach związanych z pobytem ojca w DPS.

Niemniej jednak zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, jako zstępny podopiecznego możesz zostać zobowiązany do ponoszenia opłaty jeśli Twój dochód na jednego członka rodziny będzie wyższy niż 300% kryterium dochodowego przewidzianego na osobę w rodzinie.

Obecnie jest to 300% kwoty 528 zł, czyli 1 584 zł.

Jeśli Twoja rodzina składa się z dwóch osób, to Wasz wspólny dochód musi przekroczyć kwotę 3 160 zł, byście zostali obciążeni obowiązkiem częściowego pokrycia kosztów pobytu ojca w DPS-ie.

Dodam jeszcze, że po przekroczeniu kryterium dochodowego będziecie zobowiązani do zapłaty za pobyt ojca w DPS jedynie do kwoty różnicy między kwotą zwolnioną, a jej nadwyżką.

Do zapłaty zostaną zobowiązane również pozostałe dzieci, chyba że ich relacja z ojcem potwierdzona stosownymi orzeczeniami sądu rodzinnego będzie przesłanką do uchylenia się przez nich od obowiązku zapłaty.

Tomasz odpowiedział 3 lata temu

Witam,

Ojciec nie był pozbawiony praw rodzicielskich co do mnie. Tak płacił alimenty, lecz nie robił tego dobrowolnie. Alimenty egzekwował komornik z jego emerytury i wysyłał do mnie. A jeśli leczę się psychologicznie i psychiatrycznie (wykryto zaburzenia lękowe u mnie), od stycznia na razie internistycznie leczę się na nadciśnienie to czy mam szansę na zwolnienie?

Dodam, że specjaliści wiedzą o sytuacji w domu i uważają, że tu jest sedno problemu. Że mogło się coś u mnie w środku zablokować, doradzają wyprowadzkę  (mam tu na myśli staranie się o dziecko, chciałbym tu jeszcze dodać, że leczenie nie jest tanie i mocno nadwyręża budżet) :(

W razie potrzeby możemy przedstawić stosowne dokumenty. Tu gdzie obecnie mieszkamy – mówi, że za dużo pierzemy czy za długo oglądamy tv. Zapuścił mieszkanie, które wynajmuje, do którego się wprowadziłem jakiś czas temu, żeby go nie wyrzucono, bo nie było go stać na opłacenie wszelkich opłat.

Dzięki jego zapuszczeniu w tym mieszkaniu mamy karaczany, nie muszę mówić jakie to trudne do wytępienia. Na nic nie ma pieniędzy. Zepsuł się definitywnie sprzęt i ja kupiłem z żoną, bo na niego nie mogłem liczyć….

Kiedyś zwróciłem mu uwagę, żeby sprzątał po sobie, żeby nie było robactwa, lecz tylko wyjął komórkę i zadzwonił na 112 i wezwał patrol interwencyjny. Podczas zgłaszania słyszałem, że znęcam się już od pewnego czasu. Oczywiście podczas interwencji go nie było, bo uciekł, podejrzewam, że był pod wpływem alkoholu.

Maciek odpowiedział 3 lata temu

jak nie płacić za dom pomocy społecznej do którego oddano ojca, którego nigdy nawet nie poznałem, bo nas zostawił? czy w takim przypadku mam prawo ubiegać się o zwolnienie z odpłatności za pobyt w dps?

Karina odpowiedział 3 lata temu

Czy osoba która trafiła do domu pomocy społecznej może zostać zmuszona do sprzedaż mieszkania w bloku, aby były pieniądze na utrzymanie tej osoby w DPS-ie? tak żebyśmy my nie musieli dopłacać?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pytanie na pewno ciekawe, jednak obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości, DPS w ogóle nie może odnosić się do kryterium majątkowego mieszkańca DPS. Nie mogą też nakazać swojemu mieszkańcowi sprzedaż jego majątku celem pokrycia opłaty za pobyt…

Podstawa prawna:

Art. 61.

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

oplata-za-dps-procedura-krok-po-kroku

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Justyna odpowiedział 3 lata temu

Witam.

Mój ojciec jest psychicznie chory (schizofrenia mniakalno-depresyjna). W dzieciństwie znęcał się nade mną głównie psychicznie, ale też fizycznie. Popychał, bił, wyrzucał przez okno moje rzeczy, żywe zwierzęta. Nie dawał spać, wchodził w nocy do pokoju, zapał światło, krzyczał, popychał, rozrzucał rzeczy.

Normą było spanie w ubraniu i butach, by być gotowa do ucieczki. Często spałam razem z mamą i psem w jednym pokoju z zakneblowanymi drzwiami. Wychodziłam z domu po 4 rano (chwilę po tym jak mama wchodziła do pracy)  mimo że szkoła zaczynała się około 9 i odsypiałam noc na ławce na placu zabaw lub u babci w domu.

Kilka razy wzywaliśmy w nocy policję, ale byli mało skuteczni. Zazwyczaj matka mojego ojca przychodziła do nas na noc go “pilnować”.

Pewno razu udało się wezwać policję jednocześnie z karetka i psychiatra co skutkowało umieszczeniem go w psychiatryku.  Ogólnie umieszczony był tam dwa razy.

Jakiś czas po wyjściu i tak stosował przemoc. Po czasie nas porzucil (mnie, moja młodsza siostrę i moja mamę) i zamieszkał u swojej matki.

Nigdy nie dokładał się w żaden sposób do mojego ani siostry utrzymania. Robiła to tylko mama. Po czasie wzięła z nim rozwód i podała o alimenty. Nie płacił ich dobrowolnie, pobierał je komornik. Ojciec chciał przed nim zataić swoje oszczędności, tak by nic nie płacić.

Po czasie ojciec wyrzucił z domu swoją matkę, zamieszkał sam i przestał płacić rachunki, pozwolił sobie na samowole budowlane, kradzieże oraz groźby sąsiadom i zakłócanie ich spokoju. Sprawa zainteresowała się opieka społeczna, chcieli abym go ubezwłasnowolniła, odmówiłam. Chyba dostał jakiegoś opiekuna z gminy, ponieważ w zeszłym roku umieszczono go w DPS.

Nie place za DPS, ponieważ mój etat przez pandemie został zmniejszony do 3/4 i nie przekraczam limitu dochodowego. Jednak fakt, iż mam 23 lata i na starcie zostałam pozbawiona jakiegokolwiek rozwoju przez przewinienia mojego ojca – jest bardzo niesprawiedliwy.

Nie mogę godnie zarabiać, bo zostanie mi to odebrane. Nie mogę zamieszkać z chłopakiem, bo nie będę mogła zarabiać w ogóle. Nie mogę zostać matka, bo za 18 lat moje dziecko będzie musiało płacić za DPS dziadka, którego nie zna.

Nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nade mną (takie zaświadczenie posiada moja siostra – zostało wydane już po umieszczeniu go w DPS).

Czy mam jakakolwiek szanse na całkowite zwolnienie z opłat? Czy jakikolwiek sąd interesuje sprawiedliwość wobec pokrzywdzonych dzieci rodziców tyranów, które są zmuszone na nich płacić?

Marta M odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

Czy decyzja sądowa kierująca ojca na leczenie odwykowe mogłaby być przesłanką do zwolnienia z opłat mamy i rodzeństwa? W wyniku otępienia po użyciu alkoholu, mój ojciec ze względu na swój stan zdrowia został w trybie pilnym umieszczony w DPS. Ustalana jest aktualnie odpłatność między mną, moim rodzeństwem a mamą.

Ojciec przez całe życie nie wywiązywał się z funkcji opiekuńczej jako rodzic, stosował przemoc, nadużywał alkoholu, demoralizował Nas gdy byliśmy dziećmi, znikał na kilka lat, mieszkając u swojej matki. Jedynym śladem po całej sytuacji jest kilka wizyt policji oraz dwa wnioski do sądu o skierowanie ojca na przymusowe leczenie odwykowe.

Jedno na wskutek próśb wniesione przez mamę w 2016 r., drugie w 2018, wniesione przez policję po interwencji. Jedno leczenie odbył, drugiemu przeszkodziła pandemia. Miał też wypadek, który spowodował pod wpływem, zostało mu zabrane prawo jazdy.

Zastanawiam się, czy Decyzja Sądu kierująca na leczenie odwykowe, mogłaby być podstawą do zwolnienia (głównie mamy) z odpłatności za swojego oprawcę w myśl art. 64 ustawy o pomocy społecznej lub powołanie się na względy słuszności?

Proszę o pomoc i wyjaśnienia,
Marta M.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Marto,

jak zapewne przeczytała Pani w zapisie art. 64 ustawy o pomocy społecznej, że osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Katalog wymienionych sytuacji nie odnosi się do okoliczności przez Panią podanych. Niemniej jednak jest on katalogiem otwartym, czyli może zostać rozszerzony o inne okoliczności. Co więcej, wydana w sprawie decyzja – na wniosek zobowiązanego do zapłaty – będzie decyzją uznaniową.

Uważam więc, że w Państwa sprawie składać wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt ojca w DPS, opisując jego postępowanie oraz podnosząc alkoholizm, niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich oraz niełożenie na utrzymanie dzieci. We wniosku warto zaznaczyć, iż jako dziecko alkoholika nie jest Pani winna tego, że nie został on podany przez mamę w sprawie o alimenty oraz  że nie została mu odebrana lub ograniczona władza rodzicielska, kiedy znikał z domu na kilka lat.

We wniosku powinna Pani skupić się na konkretach – podać daty oraz okresy. Warto przywołać zdarzenie, kiedy dopuścił się przestępstwa pod wpływem alkoholu. Na koniec należy odnieść się do swojej sytuacji materialnej.

Dodam jeszcze, że powinna Pani zwrócić uwagę na limity – być może dochód Pani rodziny nie jest na tyle wysoki, by została Pani obarczona obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z pobytem ojca w DPS.

Proszę również pamiętać, że decyzja kierownika ośrodka pomocy społecznej podlega zaskarżeniu do organu wyższego rzędu, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dlatego nawet w sytuacji, kiedy decyzja I instancji nie będzie dla Pani i rodzeństwa korzystna, warto ją zaskarżyć, licząc na przychylność organu wyższej instancji.

Życzę powodzenia!

Adam odpowiedział 3 lata temu

Czy będę mógł uniknąć opłat za pobyt taty w DPS? mieszkam w Anglii, jestem jedynym żywicielem rodziny, posiadam mieszkanie, za które muszę płacić dużo jak również rachunki i wyżywienie, wraz ze mną mieszka córeczka 7 lat i moja dziewczyna, która nie pracuje, ponieważ skupia się na wychowaniu naszego dziecka i prowadzenie domu. Niestety nie stać mnie na dodatkową opłatę w wysokości 1542 złote za pobyt mojego taty w DPS. Czy jest szansa, aby uniknąć opłaty, ponieważ nie wytrzymałbym takiego obciążenia finansowo?

waga odpowiedział 3 lata temu

Od lat mieszkam w Irlandii, nigdy nie pracowałam w Polsce, wyjechałam zaraz po szkole, teraz siostra próbuje umieścić tatę w dpsie, a mnie straszą obciążeniem kosztowym za pobyt. Jak wspomniałam, w Polsce nie jestem od wieków i tam nie pracowałam i nie odprowadzałam żadnych podatków. Mogę po prostu uniknąć tej odpowiedzialności? I tak tam nie będę. Mogę też po prostu zniknąć, zmieniając numer telefonu i jakiekolwiek kontakty ze mą.

Ola odpowiedział 3 lata temu

A ile kosztuje pobyt w domu pomocy społecznej? kto reguluje wysokość opłat za pobyt? czy w każdej gminie jest tak samo? czy to się różni? z tego co wyczytałam, jestem obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt i pewnie niebawem dostanę pismo o DPS-u, mieszkam za granicą póki co i dowiedziałam się, że ojciec trafił do ośrodka pomocy społecznej. Ojciec jakieś 15 lat temu został pozbawiony władzy rodzicielskiej dlatego mam nadzieję, że nie będę pociągnięta do ponoszenia opłat za pobyt ojca. Pozdrawiam.

Jogina odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, czy przy ustalaniu odpłatności za pobyt w dps, wliczane są otrzymywane świadczenia? typu 500+? będę starać się o zwolnienie z odpłatności za pobyt taty który zostawił nas jak miałam 2 latka.

Gienia odpowiedział 3 lata temu

Jaki jest koszt miesięcznego pobytu w domu pomocy społecznej? osób zobowiązanych jest trójka rodzeństwa, czekamy na wydanie decyzji. Wiemy, że to rodzeństwo w pierwszej kolejności ponosi koszty pobytu w domu opieki społ. utrzymania (mama nie żyje).

Dorota odpowiedział 3 lata temu

Witam, Mój mąż otrzymał pismo z DPS o konieczność dopłaty za pobyt ojca w Domu Opieki. Jednakże od kilkunastu lat nie utrzymywał ojciec z nim żadnego kontaktu. Poza tym ojciec miał wyrok sądowy i uznany był za chorego psychicznie. Spędził kilkanaście lat w zakładzie zamkniętym. Niedawno również odbyła się rozprawa sądowa rozwodowa, na której uznano, że rozwód z jego winy.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że mąż powinien złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt ojca w zakładzie opiekuńczym (wzór wniosku zamieszczam poniżej). We wniosku należy bardzo dokładnie opisać sytuację rodzinną, a przede wszystkim okoliczności choroby ojca, braku realizacji obowiązków rodzicielskich itp.

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Należy przywołać wszystkie istotne fakty, tak aby organ zajmujący się sprawą, mógł poznać realia, w jakich żyła i funkcjonowała rodzina męża. Załącznikiem do wniosku powinny być dokumenty świadczące, że władza rodzicielska nie była realizowana, ojciec był agresywny i przez lata przebywał w zakładzie zamkniętym.

Ważne będą wszelkie wyroki sądowe potwierdzające nie chorobę ojca, bo tę organ może uznać za „niezawinioną” (chory przecież nie odpowiada za to, że jest chory) a złe postępowanie wobec syna.

Dodam jeszcze, że podstawą wniosku będzie art. 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zgodnie,z którym:

“Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem, że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej”.

Jak Pani widzi, przepis dokładnie wskazuje na sytuacje, które skutkować mogą zwolnieniem od obowiązku uiszczenia opłaty od DPS. Niemniej jednak nawet jeśli takowe nie zaszły w Państwa sprawie, należy być dobrej myśli. Warto dokładnie przedstawić wszystkie okoliczności, dołączając dowody. Natomiast jeśli organ wyda decyzję odmowną, należy złożyć odwołanie.

Życzę Państwu powodzenia!

Ewelina odpowiedział 3 lata temu

Witam. Mój tata ma syna z pierwszego małżeństwa. Nie ma ograniczonych praw i płaci alimenty cały czas. Syn ma 33 lata i wyniku wypadku, ma orzeczoną niepełnosprawność umysłową. Zmarła jego mama.

Syn ma mieszkanie po matce, konto z oszczędnościami, swoją rentę i rentę rodzinną po matce. Siostra matki tej zmarłej zaproponowała tacie, bo taka była wola byłej małżonki, aby majątkiem syna dysponowała siostra i umieściła go w DPS. A ona mieszkanie chce sprzedać i zrobić mu fundusz itd. i że to pójdzie na opiekę Kamila.

Mam pytanie co jak skończą się jej pieniądze z majątku tego syna czy np. za 5 lat DPS zgłosi się do taty o dopłatę do DPS? Czy może się przed tym bronić, czy może dziś w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć się?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że jeśli ojciec nie chce przejąć opieki nad niepełnosprawnym synem, umieszczenie go w DPS-ie będzie najlepszym rozwiązaniem. Dodam również, że jako najbliższa rodzina chorego macie Państwo szczęście, że jest ciotka, która chce się zająć uregulowaniem wszystkich spraw majątkowych oraz opiekuńczych.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że jest to spora fatyga. Przede wszystkim należy uzyskać zgodę sądu na rozporządzanie majątkiem chorego, chyba że jest on w stanie samodzielnie zarządzać swoim majątkiem.

Odnośnie odpłatności za pobyt w DPS-ie to w pierwszej kolejności ponosi je podopieczny do wysokości 70% dochodu. Jeśli więc brat ma rentę rodzinną po mamie, to z tego właśnie z tej renty na DPS będzie przechodzić 70%.

Brakującą kwotę gmina, w której rejonie znajduje się DPS będzie chciała ściągnąć od ojca. Niemniej jednak dopiero po przekroczeniu progu dochodowego, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

 1. a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium
 2. b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Podsumowując:

Nie widzę prawnej możliwości, aby ojciec mógł „z góry” uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością – obowiązkiem pokrywania nieuregulowanej części opłaty za pobyt chorego syna w DPSie. Niemniej jednak dopóki ten będzie posiadać majątek, z którego będą wnoszone opłaty, ojciec będzie mógł żyć spokojnie.

Natomiast w razie wyczerpania się oszczędności, będzie on odpowiadał jedynie wtedy, gdy jego dochód przekroczy trzykrotność kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Jest to kwota dość sporna, bo obecnie na osobę samotnie gospodarującą wynosi ponad 2 100 zł, a w rodzinie ponad 1 500 zł.

Mogę jednak podpowiedzieć, by ojciec rozeznał się w sytuacji – ustalił, o jaki DPS chodzi, ile kosztuje miesięczny pobyt w tym zakładzie i ewentualnie, jakie dochody i majątek ma syn. Wówczas będzie mógł ocenić, czy faktycznie w przyszłości może obawiać się dodatkowej odpowiedzialności finansowej.

Przemek odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie widzę że temat dotyczy mnie i mojej siostry w zwiazku tym mam pytanie o problem który wystąpi w najbliższej przyszłości a mianowicie chodzi o odpłatność za dps mam pewien problem otóż mój ojciec jest od paru lat w DPSIe(choruje na schizofremie ) ostatnio zadzwoniła do mnie Pani z MOPSU że jak podejmę pracę i zarobki będą przekraczały to będę musiał dopłacać pieniądze aby utrzymywać ojca w DPSIe czego bardzo chciałbym uniknąć bo jednak nie wyobrażam sobie płacić za ojca który sam nigdy za bardzo się mną nie interesował, ogólnie ojciec praktycznie nie brał udziału w wychowywaniu mnie ponieważ jak miałem około 10 lat to mama wzięła rozwód i rzadko kiedy widywałem się z ojcem nigdy mi w żaden sposób nie pomógł ani za bardzo nie interesował się mną ani siostrą . Nawet jak Mama nas wychowywała i oskarżyła ojca o alimenty to przez większość czasu fundusz płacił nam alimenty za ojca

Ogólnie narazie problemu nie ma bo nie pracuje jednak chciałbym za jakis czas podjąć pracę za granica i nie chce mieć tego problemu chciałbym dowiedzieć sie czy istnieje jakaś możliwość aby uniknąć w przyszłości opłaty za pobyt ojca w dpsie i co można zrobić w tej sytuacji kiedy działać ?

tragoslol odpowiedział 3 lata temu

Witam, DPS chce przeprowadzić ze mną wywiad środowiskowy w celu sprawdzenia, czy jestem stanie opłacać pobyt ojca w DPS. Ojcu zostały ograniczone prawa rodzicielskie gdy miałem 6 lat a ja wraz z siostrą trafiłem do rodziny zastępczej. Ojciec nigdy nie pracował i nie ponosił kosztów naszego utrzymania jak również po ograniczeniu praw rodzicielskich nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego (nigdy nie zapłacił ani grosza). Od 1995 r. nie mam z nim kontaktu i nie wiem co się z nim działo. Nie wiem na jakiej podstawi został umieszczony w DPS ani nawet w jakim ośrodku jest umieszczony. Czy pomimo tego, że z pewnością spełniam kryterium dochodowe, jest szansa na umorzenie opłaty? Wiem, że w ustawie jest taka przesłanka, ale czy ma zastosowanie w przypadku spełniania kryterium dochodowego.

Iza odpowiedział 3 lata temu

Witam mój ojciec jest w dps za znęcanie się nad rodziną i ma wyrok sądowy że z tego powodu ma być w dps . Jestem osobą wychowującą dziecko samotnie. Czy jak kiedyś będę chciała zmienić stan cywilny to czy zostanę obciążona alimentami na rzecz ojca lub moje dziecko i kogo dochody wlicza do dochodu by ustalić ratę alimentacyjną. Proszę o informacje na emaila: izabela.wolaks@interia.pl

Oska odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry. Chciałabym zapytać o odpłatność za DPS – mam 2 pytania:

1) jak poprawnie obliczyć odpłatność za DPS? wg mnie i orzecznictwa 2 osoby, bez dzieci np. 2000+3000=5000:2=2500-1584=916 zł i ta kwota (moim zdaniem) jest najwyższą jaką MOPS może sobie “zażyczyć”.

2) umieszczenie babci w DPS. Babcia ustanowiła służebność mieszkania na córkę, ale córka zmarła wcześniej niż babcia. Córka miała jedno dziecko i to dziecko otrzymało spadek po swojej zmarłej mamie (m.in. mieszkanie po babci).

Czy to dziecko nie powinno opłacić DPS babci (w zamian za mieszkanie??). Czy raczej MOPS będzie szukał jeszcze innych członków rodziny, którzy są zobowiązani prawem do uczestniczenia w kosztach DPS? Dziękuję za odpowiedź.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

aby konkretnie odpowiedzieć na Twoje pytania, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 61 ustęp 1 niniejszej ustawy:

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W dalszej części przepisu przeczytać można, że opłatę wnoszą zstępni przy uwzględnieniu zasady – w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które obecnie wynosi 528 zł na osobę.

Zatem odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, mogę napisać, że opłatę ponosi rodzina gdy na każdego jej członka posiada co najmniej 1 584 zł miesięcznie. Jeśli gospodarstwo jest dwuosobowe, kwotę tę mnożymy razy dwa, co daje nam 3 168 zł miesięcznie. Przy poniesieniu opłaty za pobyt w DPS kwota ta musi zostać w dyspozycji obciążonego opłatą. Zajęta może być jednak cała nadwyżka.

Zatem Twoje wyliczenie – 916 zł będzie prawidłowe, jeśli tylko jeden członek Twoje rodziny będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS rodzica, dziadka lub rodzeństwa.

Odnośnie pytania drugiego to niestety żaden przepis nie wskazuje wprost na obowiązek pokrycia wydatków z masy spadkowej. Można jedynie powołać się na regulację art. 96 ustawy o pomocy społecznej, który daje gminie możliwość dochodzenia zwrotu pokrytej opłaty od spadkobiercy podopiecznego.

Dodam jeszcze, że organ prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności powinien szukać zaspokojenia, kontaktując się z wszystkimi krewnymi w tej samej linii np. dziećmi podopiecznego, a dopiero w dalszej kolejności z wnukami (wszystkimi – ich odpowiedzialność jest solidarna).

Jeśli MOPS nie dotrze do wszystkich osób, należy o tej okoliczność poinformować właściwego urzędnika. Nieuregulowana część opłaty powinna zostać podzielona na osoby mogące ją uiścić.

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Oska odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry.
Chciałabym, aby Pani doprecyzowała wypowiedź z dnia wczorajszego.

• jak poprawnie obliczyć odpłatność za DPS? wg mnie i orzecznictwa 2 osoby, bez dzieci np. 2000+3000=5000:2=2500-1584=916 zł i ta kwota (moim zdaniem) jest najwyższą jaką MOPS może sobie „zażyczyć”.

1) „Zatem odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, mogę napisać, że opłatę ponosi rodzina gdy na każdego jej członka posiada co najmniej 1 584 zł miesięcznie. Jeśli gospodarstwo jest dwuosobowe kwotę, tę mnożymy razy dwa, co daje nam 3 168 zł miesięcznie. Przy poniesieniu opłaty za pobyt w DPS kwota ta musi zostać w dyspozycji obciążonego opłatą. Zajęta może być jednak cała nadwyżka.

2) Zatem Twoje wyliczenie – 916 zł będzie prawidłowe, jeśli tylko jeden członek Twoje rodziny będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS rodzica, dziadka lub rodzeństwa”

Pisząc 2 osoby, miałam na myśli mnie jako wnuczkę i mojego męża.

Skoro z mężem prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, nie jesteśmy w separacji, nie mamy rozdzielności majątkowej itd., jesteśmy ”rodziną” to opłata będzie wynosiła kwotę wyliczoną zgodnie z pkt. 1 Jeśli mylę się, to proszę mnie poprawić. Dodam jeszcze, że jestem jedyną osobą, od której MOPS „ściągnąć” należność.

Wiem, że MOPS możne zwolnić na wniosek, częściowo lub całkowicie z opłaty, w szczególności jeżeli:

1) (…)

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych (…)

Jestem osobą przewlekłe chorą, byłam hospitalizowana wielokrotnie, dokumentację medyczną posiadam od 1998 r., ale wiem też, że zwolnienie z opłat ma charakter uznaniowy.

Dodam jeszcze, że w związku z zaistniałą sytuacją złożyłam wniosek o orzeczenie mojej niepełnosprawności.

Moje pytanie brzmi: Czy będzie „lepiej wyglądało” jeśli sama zaproponuję kwotę, którą jestem w stanie płacić za DPS babci np. 200 zł/m-c czy od razu wystąpić z wnioskiem o zwolnienie i przedstawić całą dokumentację medyczną i „próbować walczyć”.

Dziękuję za odpowiedź

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam ponownie,

moim zdaniem Twoje wyliczenie jest prawidłowe – 916 zł to maksymalna kwota, jakiej MOPS może domagać się od Ciebie w związku z pobytem babcie w DPS.

Organ nie może wziąć pod uwagę Twojego męża bowiem nie został on zakwalifikowany przez ustawodawcę do kręgu osób zobowiązanych do zapłaty zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Moje wczorajsze wyliczenie dotyczyło gospodarstwa domowego w skład którego wchodziły dwie osoby jednocześnie zobowiązane, czyli krewni tej samej linii np. rodzeństwo.

Ty jednak prowadzisz gospodarstwo domowe wyłącznie z mężem, a ten nie może odpowiadać za opłaty związane z pobytem Twojej babci w DPS.

Odnośnie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty to na Twoim miejscu od razu wystąpiłaby z przedmiotowym wnioskiem, podając problemy zdrowotne, przewlekłą chorobę oraz udokumentowane liczne pobyty w szpitalu.

Ubocznie wskazałabym również na młody wiek, dość niskie dochody w rodzinie oraz potrzebę zabezpieczenia środków na „wejście w dorosłe życie”.  Jeśli macie kredyty lub plany związane z zakupem mieszkania, warto te okoliczności wskazać – im więcej argumentów tym lepiej, bo jak sama napisałaś, decyzja w sprawie może przybrać formę decyzji uznaniowej.

Co więcej, jeśli decyzja będzie dla Ciebie negatywna na Twoim miejscu, złożyłabym zażalenie, próbując walczyć o swoje pieniądze również w postępowaniu odwoławczym. Natomiast o porozumieniu myślałabym, dopiero gdy zostaną wyczerpane wszelkie środki odwoławcze.

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Judyta odpowiedział 3 lata temu

Witam babcia chłopaka z którym wynajmuje mieszkanie znalazła się w DPS. Czy mogą wziąść pod uwagę moje zarobki dodam że każdy z nas ma oddzielne pieniądze jak udowodnić ze nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. 

M.M. odpowiedział 3 lata temu

Umowa o ponoszenie odpłatności za DPS. Otrzymałam z MOPS do podpisania umowę za pobyt babci w DPS (przebywa tam od 26.04.2021) W wywiadzie środowiskowym podałam m.in. moje dochody. Z uwagi na to, że nie spełniam kryterium dochodowego, umowa jest: jak wpisano: na czas określony” za czerwiec” – w jednym miesiącu miałam przekroczone kryterium z uwagi na wypłaconą premie. Nie wiem, jak została ustalona kwota podana do wpłaty. Dlaczego wpisano, że opłata jest za czerwiec, skoro pismo o zgłoszenie się na wywiad środowiskowy otrzymałam 2 lipca, a wywiad przeprowadzono 12 lipca. Czym skutkuje podpisanie takiej umowy? Czy mogę negocjować zapisy umowy? Czy mogę się odwołać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Jerzy odpowiedział 3 lata temu

Jak uniknąć zawyżonych opłat za pobyt matki w DPS? Mieszkam w Niemczech, Mama jest w domu pomocy społecznej od stycznia, miała skierowanie przez MOPS. Koszty pobytu ok. 5000 miesięcznie. Nasz dochód (renta małżonki i moja) ok. 2000 Euro miesięcznie, wydatki stałe, udokumentowane to 1950 Euro miesięcznie (czynsz, woda, gaz, prąd, podatki, ubezpieczenia, telefon, żywność itp.). MOPS żądał od początku wszystkich dokumentów w tłumaczeniu przysięgłym a do obliczeń wziął pod uwagę tylko dochody wyliczając naszą wysokość opłat na 3000 złotych miesięcznie. Moje pytanie: jak jeszcze mogę negocjować z MOPS wysokość opłaty alimentacyjnej, moje dotychczasowe pisma i Maile zostają nie uwzględniane. Również SKO bierze pod uwagę tylko moje dochody. Pozdrawiam Jerzy