Umorzenie długu alimentacyjnego czy zawieszenie? co lepiej?

Forum prawneKategoria: AlimentyUmorzenie długu alimentacyjnego czy zawieszenie? co lepiej?
CKP zapytał 1 rok temu

Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie są i czy są konserwacje prawne/komornicze dla wierzyciela który zawiesza sprawę o zaległy dług alimentacyjny, czy takie zawieszenie może trwać wiele lat? Czy można odwiesić sprawę lub w późniejszym czasie zdecydować się np. na jej umorzenie?

Były mąż ma dług alimentacyjny w wysokości 64 tys., przez 2 lata płacił alimenty, ale nie przez komornika, lecz sam na konto, po otrzymaniu kolejnego pisma okazało się, że dług wzrósł do 80 tys., były mąż ma pretensje do mnie, że nie zgłaszałam wpływów na konto, ale po pierwsze nie miałam takiej wiedzy, a po drugie nie były to płatności za zaległe alimenty, lecz alimenty bieżące.

Jednakże ja złożyłam pismo u komornika o tym, że przez 2 lata uzyskałam kwotę w wysokości X, i kwota długu została obniżona. W tym momencie były mąż chce jedynie płacić alimenty przez komornika – co będzie powodowało zmniejszenie jego długu, ale ja de facto nie będę dostawać bieżących alimentów, ponieważ nie chce płacić “podwójnie” chciałbym jednak załatwić sprawę polubownie, ale jednak bez straty ewentualnych pieniędzy dla dziecka.

Czy lepszym rozwiązaniem jest umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej (wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów) – gdzie nie mam pewności czy bieżące alimenty będą płacone, czy zawieszenie długu alimentacyjnego? Czy w momencie zawieszenia długu, dłużnik nadal znajduje się w spisie dłużników? Pozdrawiam Magdalena

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam Magdaleno,

jeżeli Twój były mąż chce regulować alimenty przez komornika, to w pierwszej kolejności jego wpłaty zostaną zaliczone na poczet bieżących świadczeń. Dlatego nie musisz obawiać się, że nie otrzymasz alimentów na dzieci – jeśli tylko ich ojciec dokona dobrowolnej wpłaty lub komornik ściągnie należność.

Niemniej jednak wybierając takie rozwiązanie, Twój były mąż może mieć nadal problem z długiem alimentacyjnym. Zaległość jest bardzo duża, dlatego poza bieżącymi ratami alimentacyjnymi musi dokonywać również spłaty zaległości. Dobrze zrobi jeśli uda się do komornika i z nim porozmawia, w jaki sposób będzie obniżać się zadłużenia przy konkretnych wpłatach miesięcznych.

Odnośnie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego to nie ma większego znaczenia jaką podejmiesz decyzję. Jako przedstawicielka ustawowa małoletnich wierzycieli alimentacyjnych w każdym czasie i bez żadnych konsekwencji będziesz mogła wznowić egzekucję, składając odpowiedni wniosek.

Poniżej zamieszczam wzór pisma o umorzenie egzekucji alimentów:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Przy okazji warto przeczytać: Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Co do samego zawieszenia egzekucji to stan taki może trwać przez długi czas. W tym czasie jednak, jeśli Twój były mąż nie będzie regulować długu, będą rosnąć odsetki od alimentów. Nie może on też myśleć o przedawnieniu długu, bowiem zobowiązania alimentacyjne względem małoletnich dzieci nie ulegają przedawnieniu. Jeżeli więc szukasz polubownego rozwiązania, to warto porozmawiać z byłym mężem, by regulował bieżące raty bezpośrednio na wskazane przez Ciebie konto bankowe, a jednocześnie w miarę swoich możliwości spłacał zadłużenie.

Odnośnie figurowania w KRD to na chwilę obecną zostają tam zgłoszeni dłużnicy alimentacyjni, których zaległość wynosi ponad 6 miesięcy. Jeśli jednak egzekucja toczy się z Twojego wniosku, a nie Funduszu Alimentacyjnego wpis może zostać usunięty po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

23X odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela ( sprawa dotycząca alimentów). Chcę zapytać o różnicę/skutki pomiędzy zawieszeniem a umorzeniem postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (dotyczy sprawy alimentacyjnej). Jakie są koszty i kto je ponosi? Czy jest możliwość umorzenia/zmniejszenia kosztów komorniczych po umorzeniu bądź zawieszeniu postępowania?

Z góry bardzo dziękuję

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Dzień dobry,

różnica między zawieszeniem postępowania egzekucyjnego a jego umorzeniem jest zasadnicza. Przede wszystkim postępowanie umorzone uważa się za zakończone bez względu na skuteczność prowadzonych przez komornika działań. Kończąc sprawę egzekucyjną, komornik wydaje postanowienie o umorzeniu, rozlicza koszty, ściąga opłaty i zwraca wierzycielowi tytuł wykonawczy.

Niemniej dług, który nie został uregulowany, nie znika, lecz może być dochodzony w nowym postępowaniu. Nowe postępowanie egzekucyjne długów alimentacyjnym może zostać wszczęte w każdym czasie na wniosek wierzyciela, który sprawę ma prawo powierzyć temu samemu lub innemu komornikowi.

Natomiast postępowanie zawieszone jest nadal u komornika – sprawa nie jest zakończona. Jednakże na czas zawieszenia postępowania komornik może zaprzestać prowadzenia działań egzekucyjnych, czekając na reakcję/dyspozycję wierzyciela. W razie bezczynności wierzyciela po upływie określonego czasu komornik może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania.

Dodam, że zarówno umorzenie postępowania komorniczego, jak i jego zawieszenie-  jeśli dług nie został uregulowany, może zostać dokonane wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Odnośnie kosztów to zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych w każdym postępowaniu komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób.

Dodatkowo w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się np. alimentów w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dłużnika obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (tak art. 29 ustęp 3 niniejszej ustawy).

Dokładną wysokość opłaty można wyliczyć, znając efekty postępowania egzekucyjnego.

Co do zmniejszenia opłaty to w tym przypadku należy przywołać regulacje art. 48 ustęp 1 zgodnie z którym dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.