Wezwanie do zapłaty od komornika, co dalej?

Forum prawneKategoria: KomornikWezwanie do zapłaty od komornika, co dalej?
Kaśka zapytał 1 rok temu

Witam. Wzięłam kredyt, nie byłam go w stanie spłacić, dlatego na moje wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika. Komornik ściąga mi z pensji od maja b.r. Jednak w chwili obecnej nie pracuję i bank, ani pracodawcą nie wysyłał nic komornikowi. Zatem dostałam pismo od komornika – wezwanie do zapłaty. Ponadto komornik w czerwcu dokonał podwójnego zajęcia – pracodawca i bank. Od września będę nadal pracować. Co mam dalej robić, proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

w toku postępowania egzekucyjnego doszło do wdrożenia normalnych procedur – komornik po przyjęciu wniosku egzekucyjnego przystąpił do zajęcia majątku dłużnika (została zajęta pensja i rachunek bankowy). Co więcej, skoro na poczet egzekucji nie została przekazana żadna kwota, komornik wezwał Cię do zapłaty pozostałej części należności.

Jeśli dług nie zostanie spłacony, może dojść do zajęcia kolejnych składników majątku (jeśli takowy posiadasz) – komornik może przystąpić do zajęcia ruchomości, a na wniosek wierzyciela również nieruchomości. Jednak w braku majątku, egzekucja długu może zostać umorzona (bezskuteczność egzekucji).

Dodam jednak, że w przyszłości wierzyciel może zlecić kolejną egzekucję. Nie możesz więc czuć się swobodnie do czasu, aż należności nie zostanie uregulowana.

Pytasz, co należy teraz zrobić. Uważam, że skoro nie pracujesz, czyli egzekucja nie jest skuteczna, możesz dążyć do zawarcia ugody z wierzycielem, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy. Wzór ugody pobierzesz poniżej:

Ugoda dłużnik wierzyciel wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Kontaktując się z wierzycielem, możesz zaproponować spłatę ratalną długu pod warunkiem wycofania postępowania egzekucyjnego (nie wspominając oczywiście, że niebawem podejmiesz zatrudnienie i egzekucja znów będzie możliwa).

Jeżeli nie uda się znaleźć porozumienia z wierzycielem, możesz podjąć kontakt z komornikiem i znów złożyć propozycję spłaty ratalnej. Jeśli komornik się zgodzi, a Ty będziesz wywiązywać się z kolejnych rat, być może w przyszłości nie dojdzie już do blokady wynagrodzenia za pracy, czyli sytuacji, która jest krępująca dla dłużnika.

Natomiast jeśli po podjęciu zatrudnienia nadal prowadzona będzie egzekucja z wynagrodzenia za pracę i z rachunku bankowego, zasadne będzie złożenie wniosku o zwolnienie konta z uwagi na okoliczność, że na zajęty rachunek wypływa jedynie potrącona już pensja, czyli może dojść do podwójnego potrącenia z tego samego składnika majątku.