Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości WZÓR
July zapytał 2 lata temu

Jak napisać wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości? Gdzieś czytałem, że będąc wierzycielem dłużnika, mam prawo przyłączyć się do toczącej się egzekucji komorniczej na dłużniku, którą wszczął inny wierzyciel.

Trzeba tylko złożyć specjalny wniosek o dołączenie do istniejącej egzekucji komorniczej, jak taki wniosek napisać i, czy faktycznie mogę dołączyć do egzekucji z nieruchomości mojego dłużnika? i czy jest jakiś limit wierzycieli chcących przyłączyć się do egzekucji?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Możliwość dołączenia do toczącej się egzekucji jest jak najbardziej możliwa. Wniosek do komornika może złożyć sam wierzyciel, bądź jego pełnomocnik, który działa w imieniu wierzyciela. Wzór wniosku o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości wzór

wniosek-o-przylaczenie-do-egzekucji-z-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości wzór

Wniosek taki zawsze sporządza się w formie pisemnej.

Przyłączenie się do egzekucji wzór wniosku – przygotowane przez nas pismo wystarczy jedynie wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć komornikowi osobiście lub listem poleconym, bądź przy pomocy pełnomocnika.

Ilu wierzycieli może przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości dłużnika? wierzycieli może być dowolna liczba i żadne przepisy prawne nie określają maksymalnej ilości – nie ma więc limitu wierzycieli.

Co dość ciekawe, koszty egzekucji z nieruchomości najczęściej ponosi pierwszy wierzyciel, który złożył wniosek o egzekucję z nieruchomości.

Niestety wierzyciel, który dołączył do toczącej się już egzekucji komorniczej  z nieruchomości, nie ma prawa domagać się dokonania ponownego opisu i oszacowania nieruchomości.