Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór
Poleski zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, jak wycofać wniosek z sądu rodzinnego? czy w ogóle tak można? Akurat w moim przypadku chodzi o widywanie ojca z dzieckiem. Sprawie nie nadano jeszcze sygnatury/numeru sprawy.

Czy jeśli faktycznie można wycofać wniosek z sądu rodzinnego, to bardzo proszę o wzór takiego pisma. Dziękuję z góry!

6 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam!

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego to nic innego jak wycofanie pozwu, materię tą opisuje jasno Art. 203 Kpc.

Wzór pisma załączam poniżej, pismo należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie zanieść (lub wysłać listem poleconym) do Sądu, w którym założona była sprawa:

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Wycofanie-wniosku-z-sądu-rodzinnego-wzór-doc-pdf

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Podstawa prawna:

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Podobny wątek:

Uzy odpowiedział 2 lata temu

Witam, razem z byłą żoną chcemy wycofać wszystkie wnioski z sądu rodzinnego, mamy dwoje dzieci, rozchodziło się o uregulowanie kontaktów, pogodziliśmy się z byłą żoną i chcemy wychowywać i widywać dzieci bez pośrednictwa sądu, czy oboje mamy złożyć wnioski o wycofanie pozwów? czy tylko jedno z nas? czy taki wniosek coś kosztuje? czy jest wolny od opłat?

Leonard39 odpowiedział 2 lata temu

Dobry wieczór, chcę zapytać jak wycofać wniosek o pozbawienie praw do dziecka? termin rozprawy nie został jeszcze ustalony przez sąd (nie dostaliśmy żadnych listów o terminie rozprawy), nie nadano więc jeszcze sygnatury akt sprawy. Czy to mam napisać jakiś szczególne wniosek, czy mogę użyć waszego wzoru pisma? proszę o szybką odpowiedź.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Każde wycofanie pozwu/sprawy w sądzie odbywa się w ten sam sposób, spokojnie możesz pobrać powyższy wzór pisma, można za jego pomocą wycofać różne sprawy w różnych sądach. Pozdrawiam!

Opsi odpowiedział 2 lata temu

A co jeśli sąd wyznaczył już termin sprawy?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Sprawę z wyznaczonym już terminem rozprawy także można wycofać, wystarczy wtedy we wniosku podać sygnaturę akt sprawy.

Twoja odpowiedź

3 + 9 =