Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Kategoria: Wzór pismaWypowiedzenie umowy o współpracy wzór
Karol P. zapytał 12 miesięcy temu

Witam, poszukuję wzór wypowiedzenia umowy o współpracy, chcę zerwać umowę między moją firmą a firmą, z którą współpracuję i dla której świadczę usługi.

Umowa między firmami była prosta, zawiera jedynie kilka punktów. Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony z 30-dniowym okresem wypowiedzenia i nie ma nic o powodach rozwiązania.

Jak napisać wypowiedzenie współpracy?

5 odpowiedzi
Best Answer
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Wypowiedzenie umowy współpracy (b2b) można złożyć w każdej formie. Najczęściej jednak strony umowy w umowie określają formę wypowiedzenia, np. koniecznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zatem w pierwszej kolejności sprawdzamy, co napisano w umowie, czyli jaka jest forma wypowiedzenia umowy, przeważnie informacja ta znajduje się w postanowieniach końcowych umowy.

Jeśli natomiast w umowie współpracy między wami nie ma nic na temat formy wypowiedzenia umowy, to wypowiedzenie można złożyć w dowolny sposób.

Jednak aby mieć dowód rozwiązania współpracy, warto zawsze stosować formę pisemną wypowiedzenia!

Składanie wypowiedzenia np. ustnie może w niektórych przypadkach wpędzić Cię w kłopoty, bo nie będziesz dysponować dowodem na to, że wypowiedzenie złożyłeś.

Aby ułatwić Ci wypowiedzenie umowy współpracy, przygotowaliśmy specjalny wzór, do którego pobrania Cię zachęcam. Wypowiedzenie wystarczy pobrać, wydrukować, wypełnić danymi i podpisać.

Koniecznie przeczytaj:

Oleg odpowiedział 9 miesięcy temu

Panie Grzegorzu, ja z kolei potrzebuję Wypowiedzenie umowy o współpracy za porozumieniem stron, współpraca obu podmiotów odbywała się na zasadzie umowy b2b, z powodu koronawirusa obie firmy (moja jak i współprzedsiębiorcy) nie ma racji bytu ze względu na upadłość dużego hotelu jaki obaj obsługiwaliśmy. Chcemy zakończyć współpracę za porozumieniem stron, czy mogę prosić taki wzór pisma?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Bardzo proszę:

Wypowiedzenie umowy o współpracy za porozumieniem stron

Dość często zdarza się (zwłaszcza w dobie koronawirusa), że obie strony zgodnie postanawiają zakończyć współpracę, nawet jeśli umowa o współpracy wcześniej podpisana, przewiduje 1-2 lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli więc wypowiedzenie umowy współpracy za porozumieniem jest dobrowolną wolą obu stron, to przestają obowiązywać wszelkie inne warunki wypowiedzenia określone w umowie.

Umowa o współpracy, to umowa nienazwana i cechuje ją wolność kontraktowania – oznacza to, że obie strony mogą za pomocą aneksu umowy lub porozumieniem – rozwiązać umowę  współpracy na wskazanych przez siebie warunkach. Do podpisania takiego porozumienia niezbędna jest zgodna wola obu stron.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy reguluje:

  • Art. 365(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Jako uzupełnienie tematu, załączam grafikę, z której dowiecie się co to jest umowa o współpracy B2B:
co-to-jest-umowa-o-wspolpracy-b2b-jak-wypowiedziec

Pyciak odpowiedział 8 miesięcy temu

Pobrałem pism, lojalkę udało się wypowiedzieć bez żadnych komplikacji – pozdrawiam.

Twoja odpowiedź