Wypowiedzenie umowy b2b WZÓR

Kategoria: Wzór pismaWypowiedzenie umowy b2b WZÓR
Kacper U. zapytał 1 rok temu

Witam, jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy B2B ze względu na koronawirusa? chciałbym, żeby to było wypowiedzenie bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Ze względu na całkowite zamknięcie mojej branży, zmuszony jestem wypowiedzieć umowę współpracy z innymi przedsiębiorcami, z którym jak dotąd współpracowałem.

Chodzi np. o firmę sprzątającą, księgowość i usługi marketingowe… gdzie znaleźć wzór wypowiedzenia umowy B2B?

12 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Wypowiedzenie umowy B2B w trybie art. 746 § 1 k.c. nie wymaga wskazania powodów wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy b2b WZÓR

Art. 746. Wypowiedzenie zlecenia przez strony

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Warto przeczytać: Wzór wypowiedzenie umowy B2B

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Barbara U. odpowiedział 1 rok temu

Nie wszyscy wiedzą, ale wypowiedzenie umowy b2b będzie skuteczne nawet jeśli przedsiębiorca z którym współpracujesz odbierze list, przedsiębiorca nawet nie musi listu otwierać, by wypowiedzenie było skuteczne. Odebranie przez przedsiębiorcę wypowiedzenia w miejscu prowadzonej działalności lub siedzibie spółki -będzie skutecznie doręczone.
 

Krzysztof odpowiedział 1 rok temu

W umowie b2b mam 1-miesięczny okres wypowiedzenia, dziś dostałem wypowiedzenie e-mailem i telefonicznie, czyli to wypowiedzenie jest bezprawne i nieskuteczne prawda? dokładnie taki zapis mam:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej.

Jest to umowa b2b na czas nieokreślony, czy w takim przypadku mogę zignorować to wypowiedzenie współpracy? bo nie zachowali formy pisemnej?

K23 odpowiedział 1 rok temu

Prowadzę mały bar, współpracuję z 3 podmiotami w ramach umowy b2b, niestety przez koronawirusa muszę zamknąć bar, czynsz zżera oszczędności, dobijają też inne stałe opłaty jak ZUS, media i inne abonamenty. Muszę wysłać wypowiedzenia umowy b2b, bo kończą się pieniądze, a chcę być fair wobec wszystkich moich współpracowników. Wszystkie umowy podpisywane były na czas nieokreślony z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia, czy wasz wzór pisma nadaje się? chcę zapytać zanim go zakupię.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj, tak, powyższy wzór wypowiedzenia jak najbardziej nadaje się w Twojej sytuacji.

Konopka odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam! właśnie poszukuję wzór wypowiedzenia umowy b2b, na umowie którą kiedyś podpisałem jest zapis, że umowa może zostać rozwiązana pisemnie z okresem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czyli po prostu umowa po wypowiedzeniu będzie ważna jeszcze miesiąc? trochę mnie to martwi, bo będę musiał świadczyć usługi na rzecz kontrahenta jeszcze przez miesiąc, a wiem, że ma on problem z płynnością finansową. Obawiam się, że kontrahent mi nie zapłaci, bo w przeszłości zdarzały się już problemy z nieterminowym regulowaniem faktur.

Pyciak odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, jaka jest podstawa prawna umów b2b? jakie przepisy o niej traktują?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Umowa o świadczenie usług ma swoje odzwierciedlenie w przepisach, jednakże przepisów odnoszących się bezpośrednio do umowy B2B nie znajdziesz w kodeksie cywilnym, umowa o współpracę traktowana jest przez kodeks cywilny zupełnie jak umowa zlecenia, zatem np. do umowy o świadczenie usług zastosowanie znajdą przepisy art. 734 – 751 kodeksu cywilnego.

Wśród tych przepisów znajdziesz także przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy B2B, a kluczowe z nich to:

Zgodnie z art. 746 § 1 kc dający zlecenie (usługobiorca) może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Zgodnie z art. 746 § 3 kc nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Wypowiedzenie umowy b2b w trybie art. 746 § 1 k.c. nie wymaga wskazania powodów wypowiedzenia.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Termin wypowiedzenia

W przypadku umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, okres wypowiedzenia strony mogą określić na 1,2,3, a nawet na 6 miesięcy. Tutaj strony umowy B2B mają pełną dowolność.

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że dla zleceniobiorcy może być niekorzystne, gdy w umowie współpracy strony nie określą terminu wypowiedzenia na wypadek wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, bo w takim scenariuszu wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Jako podsumowanie, załączam krótką grafikę:

jak-wypowiedziec-umowe-b2b-wskazowki

Helena odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam chce wypowiedzieć umowę b2b po pierwszych 2 tygodniach po prostu firma dla której świadczę usługi ma inną wizję/ filozofie świata niż ja. Jak to poprawnie zrobić?

Agata odpowiedział 2 tygodnie temu

Dzień dobry,

Zastanawiam się jak wypowiedzieć umowę B2B z firmą z którą współpracuję zdalnie? Czy mogę takie wypowiedzenie umowy w 2 egzemplarzach wysłać do podpisu, czy muszę osobiście jechać do biura? Ta firma też podpisywała ze mną umowę zdalnie, przesyłając umowę w 2 egzemplarzach jeden dla mnie jeden dla firmy.

Pozdrawiam,
Agata

Twoja odpowiedź