Zignorowałem wezwanie do wykazu majątku – jakie konsekwencje?

Forum prawneKategoria: KomornikZignorowałem wezwanie do wykazu majątku – jakie konsekwencje?
AvatarTobiasz zapytał 5 miesięcy temu

Otrzymałem dwa wezwania z nakazem spłaty zadłużenia od komorników: pierwsze zadłużenie wynosi 2200 zł, drugie natomiast wynosi 2000 zł, w każdym z pism mam wykazać swój majątek, jaki posiadam.

Co do pierwszego wezwania do wykazu majątku jest po terminie, nie wykonałem żadnego kroku w tej sprawie, czy grożą mi gorsze konsekwencje z tego tytułu?

Drugie wezwanie otrzymałem dzisiaj. Czy jest szansa, abym dogadał się z komornikami, aby zadłużenie spłacić w ratach bez konieczności zajęcia mojej pensji czy majątku, czy jest już za późno na ugodę?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

proszę zerknąć na pouczenie do pisma, które Pan otrzymał.

Powinna tam być sankcja karna za brak złożenia wykazu majątku. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego traktujące o postępowaniu egzekucyjnym wskazują, że za brak złożenia wykazu majątku komornik może ukarać dłużnika grzywną. Powyższe wynika z regulacji art.801(1) § 2 kpc, w brzmieniu:

“Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną”.

Proszę więc nie tracić czasu, lecz za jednym razem przesłać komornikowi oba wykazy wskazując na sygnatury obu postępowań – pod warunkiem, że jedną i drugą sprawę prowadzi ten sam komornik.

Odnośnie egzekucji z majątku, to obawiam się, że komornik już Pana poinformował o przystąpieniu do zajęcia co najmniej rachunków bankowych i prawdopodobnie wynagrodzenia za pracę – proszę dokładnie wczytać się w korespondencję przesłaną przez komornika.

Niemniej, jednak jeśli myśli Pan o dowolnych wpłatach, proszę nie tracić czasu, lecz podjąć kontakt telefoniczny z komornikiem i złożyć zobowiązanie do wpłacania stałych miesięcznych kwot.

Należności do uregulowania nie są duże, dlatego istnieje szansa na znalezienie porozumienia z komornikiem.

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Zachęcam Cię do przeczytania artykułów:

Powodzenia!

Twoja odpowiedź