Abonament RTV – blokada rachunku bankowego

Forum prawneKategoria: Abonament RTVAbonament RTV – blokada rachunku bankowego
AvatarKatarzyna zapytał 5 miesięcy temu

Dzień dobry, w 1992 r. zarejestrowałam odbiorniki RTV i opłacałam abonament. W międzyczasie wyszłam za mąż i pierwszy raz zmieniłam miejsce zamieszkania, o czym poinformowałam Pocztę Polską (PP). Następnie w listopadzie 2006 r. sprzedałam mieszkanie, zaprzestałam użytkowania odbiorników RTV i je wyrejestrowałam. We wrześniu 2012 r. dostałam z PP Upomnienie-wezwanie do zapłaty abonamentu za okres 01.2007 r.-08.2012 r., które zakwestionowałam, informując PP, że odbiorniki wyrejestrowałam.

Niestety w trakcie przeprowadzki odcinek o wyrejestrowaniu zaginął – nie posiadam go. Na moje ostatnie pisma kwestionujące zobowiązanie wysłane do PP i KRRiT w listopadzie 2012 r. nie otrzymałam przez 7 lat odpowiedzi! W październiku 2019 r. dostałam z KRRiT Decyzję o umorzeniu tego postępowania. Niestety na początku lutego 2020 r. PP. przysłała mi kolejne

Upomnienie-wezwanie do zapłaty tym razem za okres 01.2015-01.2020. Na moje pismo z dnia 12.02.2020 r. ponownie kwestionujące istnienie zobowiązania i przywołujące korespondencję z 2012 r. otrzymałam w dniu 30.04.2020 r. odpowiedź, którą można streścić stwierdzeniem, że jeśli nie posiadam dowodu wyrejestrowania to „jestem abonentem” i muszę zapłacić. Jako jeden z „dowodów” przysłano mi rzekome zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego wystawione w sierpniu 2008 r., na stary adres i dodatkowo na panieńskie nazwisko (nigdy tego zawiadomienia nie otrzymałam).

Dodam, że innym dowodem załączonym do tego samego pisma był odcinek z 1994 r., w którym jest już informacja o zmianie nazwiska. W dniu 20.05.2020 r. wysłałam kolejną odpowiedź do PP i KRRiT podtrzymującą moje stanowisko, kwestionujące zarówno nadanie numeru identyfikacyjnego jak i zobowiązanie. Niestety PP nie czekała na moją odpowiedź i 21.05.2020 r. zablokowała mój rachunek bankowy. Dodam, że do dzisiaj nie dostałam jeszcze decyzji o egzekucji – mam jedynie telefoniczną informację z banku i US.

Bardzo proszę o pomoc, co mogę teraz zrobić.
Pozdrawiam, Katarzyna

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Pani Katarzyno, należy jak najszybciej złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji. Dla Pani biegnie już termin do złożenia odwołania od egzekucji.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;

2) do dnia wykonania w całości obowiązku o charakterze niepieniężnym lub zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;

3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.

Jeśli z Pani konta nie „zniknęły” jeszcze żadne pieniądze, zarzuty do egzekucji należy złożyć natychmiast, by się przed zajęciem uchronić.

W piśmie zwanym „zarzuty do postępowania egzekucyjnego” należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz powołać się na zarzut nieistnienia obowiązku.

Tu należy opisać całą sytuację, wskazując na wyrejestrowanie odbiornika na skutek zmiany miejsca zamieszkania.

Proszę podać sprawy dokładnie tak, jak się miały, przywołując umorzoną uprzednio sprawę dotyczącą rzekomych wcześniejszych należności oraz po kolei odeprzeć każdy zarzut Poczty Polskiej, w tym doręczenie nowego numeru abonenckiego, podając, że nie mogło dojść do skutecznego doręczenia, ponieważ korespondencja została skierowana na nieaktualny adres, co wywołuje również taki skutek, że nie można zastosować  także domniemania doręczenia.

Następnie do tak przygotowanego pisma, należy dołączyć dokumenty potwierdzające przytoczone okoliczności – dowody na zmianę miejsca zamieszkania oraz korespondencję w sprawie, jaka  miała miejsce na przestrzeni lat.

Zarzuty należy złożyć we właściwym US osobiście lub przesłać pocztą.

Jeśli się uda, postępowanie egzekucyjne zostanie uchylone. Jeżeli będzie inaczej, proszę nie tracić sił, lecz składać odwołanie od niekorzystnej decyzji. I oczywiście proszę o informację, jak się sprawy mają.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź