Czy powinnam zapłacić zaległość za abonament RTV?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVCzy powinnam zapłacić zaległość za abonament RTV?
AvatarBasia L. zapytał 9 miesięcy temu

Dzień dobry. Czy powinnam zapłacić zaległość za abonament RTV? W 1994 roku zarejestrowałam odbiornik RTV na swoje nazwisko. Płaciłam za niego do 2000 roku, po czym sprzedałam mieszkanie i wyrejestrowałam odbiorniki.

W chwili obecnej nie posiadam żadnego dowodu zarejestrowania ani wyrejestrowania odbiorników. We wrześniu 2019 roku otrzymałam upomnienie do zapłaty za ww. odbiorniki za okres 2014-2019.

Odwołałam się do Poczty Polskiej, aby przesłała mi uwierzytelniające dokumenty o nadaniu nr. identyfikacyjnego. Przysłano mi duplikat, z którego wynika, że poczta nadała mi nr w grudniu 2008 r.

Informacje o nadaniu nr przysłała na adres, pod którym nie mieszkałam od 8 lat. W piśmie też Poczta Polska informuje mnie, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że dokonano rejestracji odbiorników i padło moje nazwisko i nr książeczki.

Rzecz w tym, że dokonałam rejestracji, ale na moje panieńskie nazwisko, a nie te, które posiadam obecnie a poza tym żadna informacja ani o zaległościach, ani o nadaniu nr identyfikacyjnego nigdy do mnie nie dotarła.

Czy Poczta ma podstawy, aby upomnieć się o zaległy abonament RTV?

4 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam,

jeśli sprawa przedstawia się dokładnie w ten sposób, jak Pani podaje, to ja składałbym odwołanie od decyzji o zapłacie nieuregulowanego abonamentu, a ostatnie pięć lat do tyłu.

Proszę próbować pisać wyjaśnienia, że nie mogła Pani w 2008 roku zarejestrować na nowo odbiornika pod adresem, pod którym przecież od 2000 roku nie mieszka. Skoro nie posiada Pani dokumentów wyrejestrowania, proszę do odwołania załączyć dokumenty potwierdzające, że w 2000 roku nabyła Pani przedmiotowe mieszkania.

Dowodem na poparcie tych twierdzeń może być kserokopia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży.
Dodatkowo proszę wspomnieć, że mogło dojść do pomyłki i wezwanie do zapłaty powinno być skierowane do obecnych właścicieli mieszkania, którzy być może w 2008 roku dokonywali rejestracji, posługując się właśnie pozostawionymi przez Panią w starym mieszkaniu dokumentami.

Jeśli obecnie posiada Pani zarejestrowany na siebie odbiornik radiowo-telewizyjny pod nowym adresem, to tę okoliczność również należy podnieść. I co ważne należy dopytać, co ma Pani zrobić z rzekomym odbiornikiem figurującym na Panią, by nie były naliczane dalsze opłaty.

Proszę próbować bronić swoich racji, nawet jeśli sprawa trafi do sądu. Wyrejestrowała Pani odbiornik, po sprzedaży mieszkania, więc dopełniła wszelkich obowiązków. W 2008 roku ktoś popełnił błąd – umyślnie lub nie – nie musi jednak za niego płacić Pani.

Życzę powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

AvatarNIKOLAS odpowiedział 9 miesięcy temu

Co w sytuacji gdy posiadam telewizor, ale naprawdę nie mam ani anteny telewizyjnej na budynku, ani nie korzystam z telewizji, służy tylko do gier i DVD? Mam radio w samochodzie, który mam na leasingu, według umowy stanę się właścicielem pojazdu po zapłaceniu ostatniej raty, kto więc ma płacić abonament RTV za radio w aucie?

AvatarT Janczak odpowiedział 9 miesięcy temu

Dzień dobry. Ostatnio urząd skarbowy zajął na wniosek Poczty polskiej środki na moim koncie osobistym z tytułu niepłacenia abonamentu RTV. Nadmieniam, że ani Poczta Polska ani Urząd skarbowy nie poinformowały mnie wcześniej o planowanej egzekucji. Z informacji uzyskanej w US wynika, że PP posiłkuje się informacją o dostarczeniu wezwania do zapłaty, co w rzeczywistości nie miało nigdy miejsca. Tak, że zostałem pozbawiony części oszczędności bez jakiegokolwiek sygnału. Jak powinienem postąpić w takiej sytuacji? Pozdrawiam T Janczak

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Dzień dobry,

jeżeli roszczenie Poczty Polskiej było zasadnym, czyli rzeczywiście miałeś nieuregulowany abonament radiowo-telewizyjny, to ja na Twoim miejscu spróbowałabym się pogodzić z zaistniałą sytuację, regulując jedynie sprawy związane z abonamentem na przyszłość.

Musisz pamiętać, że ulgi i zwolnienia przysługują dopiero od czasu zgłoszenia. Jeśli więc osoba ma zarejestrowany na siebie odbiornik radiowo-telewizyjny, to nie otrzyma zwolnienia np. na skutek wejścia w wiek emerytalny, lecz musi w placówce Poczty Polskiej dopełnić zgłoszenia.

Tożsama sytuacja będzie miała miejsce, kiedy przestajemy korzystać z zarejestrowanego odbiornika – by opłaty nie były dalej naliczane, należy odbiornik wyrejestrować.

Jeżeli jednak roszczenie Poczty Polskiej nie jest zasadny, możesz powołując się na regulację ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wnosić zarzuty do niniejszego postępowania. Jak wskazuje art. 33 podstawą zarzutów może być:

  • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku
  • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej
  • określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia
  • błąd co do osoby zobowiązanego
  • niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym
  • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego
  • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1
  • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego
  • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny
  • niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy.

Odnośnie stanowiska wierzyciela, w przedmiocie wystosowania upomnienia, to o powyższym traktuje art. 15 § 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu:

“Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią.

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.” Podnosisz, że wspomnianego upomnienia nie otrzymałeś, zatem czytając jedynie przepisy ustawy, można by było przyznać Ci rację – wierzyciel uchybił swojemu obowiązkowi i egzekucja nie powinna być wszczęta.

Twoja odpowiedź