Upomnienie za abonament RTV – batalia z Pocztą Polską

Forum prawneKategoria: Abonament RTVUpomnienie za abonament RTV – batalia z Pocztą Polską
AvatarBogusław zapytał 11 miesięcy temu

Witam serdecznie!

W maju tego roku otrzymałem z Poczty Polskiej upomnienie dot. opłaty abonamentu RTV w wys. 1500 zł. Poczta oparła się na ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. oraz Rozporządzeniu Min. Transportu z dnia 25 września 2007 r.

Wysłałem odpowiedź do Poczty Polskiej z prośbą o przedstawienie dokumentacji, na której podstawie nalicza mi się opłaty. Wczoraj przysłali odpowiedź z załącznikiem kopii zawiadomienia z sierpnia 2008, które rzekomo wysłali na mój adres w Warszawie gdy jeszcze tam mieszkałem bez dowodu odbioru. Ja takiej przesyłki nie pamiętam. Od 2011 roku mieszkam pod innym adresem.

Na zawiadomieniu nie było dowodu odbioru. Znowu napisałem do nich i odpowiedzieli, że zawiadomienie od nich nie wymaga potwierdzenia odbioru i dlatego było wysłane zwykłą pocztą. Kolejne moje pismo cyt. dosłownie:

Poczta Polska S.A
Centrum Obsługi Finansowej
Wydział Abonamentu RTV
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

W odpowiedzi na otrzymane pismo z UP nr COF.OUR.6372.74588.2019 KR.PB z dnia 15.11.2019 r. informuję, iż Państwa roszczenie nadal budzi moje wątpliwości co do jego zasadności.

Już nie będę powtarzał moich wyjaśnień zawartych w poprzednich pismach, mogę jedynie dodać kilka zastrzeżeń i faktów.

– Mieszkanie w Warszawie sprzedaliśmy w kwietniu 2011 roku. W całym zamieszaniu związanym z przeprowadzką, załatwianiu formalności i kłopotami finansowymi żadne z nas nie pomyślało o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego, który zresztą był już niezdatny do użytku. Kto wtedy myślał o takich rzeczach.

– Nigdy nie otrzymałem od Poczty Polskiej upomnień o zapłatę dot. abonamentu RTV. Od 5-ciu lat! Ponadto wiem, że takie upomnienia winny być wysyłane przesyłką poleconą! I ewentualne Państwa tłumaczenie, że upomnienia były do mnie wysyłane na stary adres, byłyby bezzasadne, przecież znacie Państwo mój aktualny adres.

– Jak już nadmieniałem, zamieszkaliśmy w domu letniskowym naszych dzieci, który został przez nie wyposażony z naszą oczywiście pomocą. Nasza sytuacja stała się trudna ze względu na zadłużenie, stąd nasza decyzja o sprzedaży mieszkania. Niemal wszystkie pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na spłatę długów. Mimo to jeszcze do końca z tej sytuacji się nie wykaraskaliśmy.

Jestem w sporze prawnym z Urzędem Skarbowym o rzekomo należny podatek w wysokości ok. 130 000 zł. W międzyczasie obniżono mi świadczenia emerytalne. Uwzględniając Wasze roszczenie, mogę mówić o jakimś fatum noszącym znamiona nagonki na mnie. Tym bardziej że nie znam osobiście nikogo, kto płaci abonament RTV. Według powszechnie znanej wiedzy tylko 8% osób płaci regularnie abonament,

– Moje pytanie: Skąd Poczta Polska wie, że kupowałem telewizor? Przypominam, to był rok 2011! Wasze roszczenie zawiera datę od stycznia 2014!

Na koniec, nie rozumiem przymusu opłacania telewizji publicznej, która aktualnie prezentuje nachalną propagandę jednej partii politycznej, której spokojnie nie da się słuchać. Oglądam telewizję, będąc u córki w Warszawie, a jestem u niej często. W programie TVP nie ma aktualnie żadnych, ale to żadnych wartościowych pozycji, które by usprawiedliwiały ich finansowanie.

W związku z powyżej opisaną sytuacją podtrzymuję wniosek o odstąpienie od ewentualnej egzekucji z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV.

Co mogę teraz zrobić?
Pozdrawiam, Bogusław.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Panie Bogusławie,

pyta Pan, co może zrobić, by Poczta Polska odpuściła dochodzenie żądanej kwoty z tytułu nieopłacanego abonamentu RTV. Wydaje mi się, że może Pan jedynie liczyć na przychylność osoby, która zajmuje się Pana sprawą. Choć też niekoniecznie, bo pewnie zdaje sobie Pan sprawę, że dziś biurokratyczne podejście pracowników urzędów nie pozwala załatwiać im interesantów tak po ludzku, lecz zawsze zgodnie z przepisami i wytycznymi od przełożonych.

A niestety dla Pana, przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (art. 5 punkt 5) wskazują, że osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Poczta Polska, KRRiT oraz sądy powyżej cytowany przepis interpretują jednoznacznie, zaznaczając, że w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia wyrejestrowania odbiorników radiowo – telewizyjnych należy niezwłocznie dopełnić formalności w urzędzie pocztowym poprzez złożenie wypełnionego formularza.

Brak zgłoszenia uzasadnia dalsze naliczanie opłaty abonamentowej bez względu na okoliczności faktyczne, czyli posiadanie lub brak posiadania odbiorników.

Odnosząc się natomiast do braku potwierdzenia odbioru upomnienia, to niestety i w tym przypadku nie ma Pan racji, bowiem zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnych a administracji, kiedy obowiązek uiszczania należności pieniężnej wynika wprost z ustawy (a tak jest w przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego) postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

W tym momencie poproszę Pana, by w wolnej chwili zapoznał się z dość ciekawym, rzetelnymi i merytorycznie przygotowanym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie sygnatura akt SA/Gl 927/15, w którym zawarto kwestie dla Pana istotne.

Mając powyższe na uwadze, muszę Pana przestrzec przed konsekwencjami “niedogadania się” z Pocztą Polską, a mianowicie postępowaniem egzekucyjnym.

Proszę jeszcze pamiętać o wyrejestrowaniu odbiornika, bo do czasu wyrejestrowania obowiązek opłacania składek nadal ciąży na Panu. Poczta Polska domaga się zaległości abonamentowych jedynie z ostatnich pięciu lat, bo poprzednie uległy przedawnieniu, co nie znaczy, że nie nalicza nowych.

Twoja odpowiedź