Pismo z Urzędu Skarbowego o zajęciu konta za abonament RTV

Witam Panią. Problem dotyczy opłat abonamentowych RTV mojej mamy. Mama 09.10.2018 r. otrzymała od urzędu skarbowego w jednej kopercie „Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych” i „Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego”.

W banku mama dowiedziała się, że kwota z wyżej wymienionych pism została pobrana przez urząd skarbowy. 15.10.2018 r. złożyłem w imieniu mamy pismo do urzędu skarbowego „Zgłaszam zarzuty do postępowania egzekucyjnego i wnoszę o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego”.

19.10.2018 r. mama otrzymała pismo z urzędu skarbowego, że „zarzuty…” zostały zgłoszone w ustawowym terminie i uwierzytelniona kserokopia „wniosku z zarzutami” została wysłana do Poczty Polskiej S. A. Centrum Obsługi Finansowej Dział Abonamentu RTV.

26.10.2018 r. do mamy przyszło kolejne pismo z urzędu skarbowego, że od dnia 16.10.2018 r. postanawia zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku.

To było ostatnie pismo, jakie dostała i do tej pory nie ma żadnego odzewu. I tutaj moje pytania:

 1. Co dalej robić?
 2. Gdzie jest kwota pobrana przez urząd skarbowy (czy została przekazana wierzycielowi)?
 3. Czy jest szansa na odzyskanie wszystkich pobranych przez Urząd Skarbowy pieniędzy? (jest to kwota należności głównej plus odsetki plus kwota kosztów upomnienia plus kwota kosztów egzekucyjnych)?

Mam nadzieję, że wszystko dobrze opisałem i będzie Pani mogła bez problemu do tego się odnieść. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Łukasz.


Pismo z Urzędu Skarbowego o zajęciu konta za abonament RTV

Witam, twoja sprawa jest dość świeża. Wniosek z zarzutami do postępowania egzekucyjnego wniosłeś, jak piszesz w połowie października, obecnie jest dopiero początek grudnia, także wydaje się, że na chwilę obecną wiążące Pocztę Polską SA terminy zostały zachowane.

Skarga na Pocztę Polską SA – egzekucja abonamentu RTV

Przyjmując, rozpatrując i załatwiając skargi oraz wnioski Poczta Polska SA zobowiązana jest przestrzegać terminów przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjne w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

I zgodnie z zapisem art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego Poczta Polska SA zobowiązania jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, jeżeli jest to możliwe w odparciu o przedstawione przez stronę fakty, dowody lub fakty i dowody powszechnie znane.

Jednakże w sprawach wymagających wszczęcia postępowania sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a jeśli jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcie postępowania, a w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Ile czasu ma Poczta Polska na rozpoznanie wniosku? – skarga na przewlekłość postępowania

Nie znamy daty, kiedy twoje zarzuty zostały przekazane Poczcie Polskiej, wiemy jednak, że Urząd Skarbowy zobowiązany był dokonać tej czynności w terminie 7 dni od daty wpłynięcia twojego pisma.

Z powyższego wynika, że na dniach powinieneś otrzymać odpowiedź na złożone zarzuty w przedmiocie egzekucji. Jeśli tak się nie stanie wiedz, że masz prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Urząd Skarbowy zajął pieniądze za abonament RTV, jak je odzyskać?

Zadałeś mi pytania, co powinieneś dalej robić w przedmiotowej sprawie oraz czy macie szansę na odzyskanie zajętych przez Urząd Skarbowy pieniędzy z tytułu niepłaconego abonamentu RTV.

Odnosząc się do pierwszej kwestii, to w tym momencie powinieneś czekać na odpowiedź Poczty Polskie SA.

Oczywiście, jeśli masz ochotę lub wnioskujesz, że ustawowe terminy wiążące Pocztę Polską SA nie zostały zachowane, możesz podjąć próby wyjaśnienia, co dalej dzieje się w twojej sprawie.

W korespondencji Urzędu Skarbowego do mamy możesz ustalić sygnaturę sprawy i powołując się na nią skontaktować się z jednostką zajmującą się twoim odwołaniem.

Masz prawo pytać i dociekać co dzieje się w sprawie i kiedy zastanie wydane postanowienie.

Tak samo, jeśli chodzi o zajęte w toku egzekucji z rachunku bankowego oraz wkładu oszczędnościowego środki – aby uzyskać wiedzę, czy Urząd Skarbowy przekazał pieniądze wierzycielowi, możesz wykonać telefon właśnie do organu egzekucyjnego i o to zapytać.

Zarzuty w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji

Na kolejne twoje pytanie – czy odzyskacie pieniądze – również nie mogę ci odpowiedzieć, bo nie wiem, na jakiej podstawie składałeś przedmiotowe zarzuty do egzekucji.

Nie wiem, z czym się nie zgadzasz i jakie prawa twojej mamy zostały naruszone przez Pocztę Polską lub Urząd Skarbowy.

W myśl uregulowaniom ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Urząd Skarbowy miał prawo wszcząć egzekucję administracyjną z rachunku bankowego dłużnika, jeżeli wierzyciel w tym przypadku Poczta Polska SA złożył wniosek z tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji, kiedy dłużnik powinien zostać zawiadomiony?

Poinformowanie dłużnika w jednym czasie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz zajęciu praw majątkowych jest powszechną praktyką stosowaną również przez sądowe organy egzekucyjne.

W toku postępowania egzekucyjnego w administracji na takie działanie zezwala art. 26 ustawy.

I tak zgodnie z § 5 niniejszego przepisu wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

 1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego
  lub
 2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Tak stało się w twojej sprawie, więc w tym zakresie podniesienie zarzutu nie będzie skuteczne.

Jednakże w myśl zasadom przewidzianym w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej z wniosku Poczty Polskiej SA może być min:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku zapłaty powstałych zaległości
 • przedawnienie roszczenia o zapłatę zaległego abonamentu RTV
 • wygaśnięcie obowiązku zapłaty zaległości w opłatach abonamentu RTV
 • albo nieistnienie obowiązku.

Ponadto dłużnik Poczty Polskiej może podnieść zarzut:

 • odroczenia terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu,
 • rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
 • niedopuszczalności egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 • braku uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia o obowiązku zapłaty zaległego abonamentu RTV,
 • zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 • prowadzenia egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny.

Niestety tak jak napisałam powyżej, nie znam zarzutów, które podniosłeś. Mam jednak nadzieje, że uda ci się osiągnąć swój cel.

Podsumowując

Na chwilę obecną wydaje się, że wszystko w sprawie przebiega, jak należy:
Urząd Skarbowy przyjął twoje pismo z zarzutami do egzekucji oraz dokonał jego oceny formalnej pod względem zachowania terminu. Wniosek z zarzutami został przekazany do wierzyciela.

Urząd Skarbowy zawiesił postępowanie egzekucyjne, informując o tym fakcie twoją mamę.

Skoro postępowanie egzekucyjnej jest zawieszone, mamie nie powinna grozić dalsza egzekucja z innych składników majątku. Jej rachunek bankowy jednak będzie zajęty do czasu umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, czy to ze względów ściągnięcia całej należności, czy z uwagi na rozpoznanie zarzutów na jej korzyść.

Tak jak napisałam na wstępie, na obecnym etapie sprawy musisz czekać na wydanie postanowienia przez Pocztę Polską SA w przedmiocie twoich roszczeń zgłoszonych w zarzutach.

Jeśli zostaną one uwzględnione, Urząd Skarbowy umorzy egzekucję i zwolni rachunek bankowy Twojej mamy, a zajęte pieniądze powinny zostać mamie zwrócone.

Jak ustalić, gdzie znajdują się zajęte środki? Zapytaj w Urzędzie Skarbowym, czy ten zdążył przesłać pieniądze na rachunek wierzyciela.

Jeśli twoje zarzuty zostaną odrzucone, musisz liczyć się z faktem dalszej egzekucji i obowiązkiem uiszczania w przyszłości opłat abonamentowych RTV.

Zastanów się jednak, czy twoja mama lub któryś z członków rodziny nie spełnia przesłanek do uzyskania zwolnienia w opłatach za abonament radiowo-telewizyjny.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze