Jak odzyskać pieniądze za abonament RTV?

Jak odzyskać pieniądze za abonament RTV? Na początku tego roku zabrano mi z konta bankowego kwotę ok. 1700 zł za niepłacony abonament RTV. W związku z tym wykonałem kilka telefonów w tej sprawie do oddziału poczty polskiej w Bydgoszczy, tak jak mnie poinformowano – tam po rozmowach i pismach wysłanych do nich ostatecznie poinformowano mnie, że oni nic do tego nie mają i muszę zwrócić się do KRRiT.

Więc napisałem do nich pismo, że nie zgadzam się z bezprawnym pobraniem z mojego konta bankowego ww. kwoty, ponieważ jestem od 2002 r. zwolniony z abonamentu RTV z tego tytułu, że mam 1 grupę z dofinansowaniem PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Odpisali mi, że źle napisałem podanie o zwrot pieniędzy za abonament RTV tzn., nie mogę żądać, tylko żeby cofnęli decyzje – więc napisałem drugie podanie do KRRiT – odpowiedzieli mi, że to nie oni są stroną, tylko Poczta Polska, bo ona zajmuje się ściąganiem kwot za abonament RTV.

I koło się zamknęło… jedna strona wysyłała mnie do drugiej. W związku z powyższym jak informowałem powyżej, jestem prawnie osobą zwolnioną od opłat RTV od 2002 r. i przesyłałem im te dokumenty, gdzie wcześniej już od 2002 nie płaciłem za abonament, a od 2005 r. zostały zlikwidowane książeczki opłat.

Ponadto pani na poczcie twierdziła, że rząd zwolnił obywateli od opłat RTV, w tym roku cofnięto się do 2005 r. i zdjęto mi ok. 1700 zł z konta, oraz koszty opłat z tego tytułu.

Nie wiem co mam zrobić, aby te pieniądze odzyskać (przydałby się wzór podania o zwrot pieniędzy za abonament RTV), ponieważ są mi bardzo potrzebne, kupuje bardzo drogie leki, a nie mam teraz za co, a ogólnie mam miesięcznie ok. 650 zł i muszę utrzymać dom i rodzinę. Proszę o pomoc w tej sprawie. Michał.


Jak odzyskać pieniądze za abonament RTV

Witaj Michale, to co cię spotkało – bezprawne zajęcie przez Urząd Skarbowy kwoty 1 700 zł na poczet długu za abonament RTV i następnie problem z odzyskaniem pieniędzy, może rzeczywiście prowadzić do pewnego rozdrażnienia, tym bardziej, kiedy sprawa dotyka osoby chorej z miesięcznym dochodem jedynie lekko ponad 600 zł.

Dlatego postaram się rzetelnie ci doradzić i podpowiedzieć co możesz zrobić, by sprawnie odzyskać zajęte środki potrącone z twojego rachunku bankowego w ramach egzekucji administracyjnej z tytułu błędnie naliczonej przez Pocztę Polską S.A. opłaty abonamentowej.

Egzekucja abonamentu RTV

Zaległe opłaty w abonamencie radiowo-telewizyjnym mogą być egzekwowane przez Urząd Skarbowy w ramach tzw. egzekucji w administracji na wniosek wierzyciela, którym jest Poczta Polska S.A.

Aby doszło do zajęcia wierzytelności dłużnika, Poczta Polska S.A. zobowiązana jest wystawić tytuł egzekucyjny, w którym znaleźć musi się co najmniej:

  • oznaczenie wierzyciela i dłużnika,
  • wskazanie danych zobowiązanego do zapłaty,
  • podstawa prawna powstania i istnienia zobowiązania.

Powyższe unormowanie wynika z zapisu art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która znajduje zastosowanie również przy egzekucji zaległości abonamentowych.

I tak też się stało w twojej sprawie. Urząd Skarbowy prowadził postępowanie egzekucyjne na wniosek Poczty Polskiej S.A. która umocowana przez ustawodawcę do ściągania należności za opłaty abonamentowe, błędnie, pomijając fakt uzyskania przez ciebie ulgi, wystawiła nakaz płatniczy, a następnie tytuł wykonawczy.

Jak odzyskać abonament radiowo-telewizyjny od Poczty Polskiej S.A.

Jak wynika z art. 6 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych:

“Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, a wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 ustęp 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi”.

Zatem KRRiT ma rację, pisząc w odpowiedzi na twój wniosek o zwrot pieniędzy, że stroną niniejszego postępowania jest Poczta Polska S.A. i to z nią należy regulować kwestię zwrotu bezprawnie zajętych środków.

Niestety przed zajęciem salda na rachunku bankowym musiałeś otrzymać informację z Urzędu Skarbowego, a jeszcze wcześniej wezwanie do zapłaty, którego nadawcą była Poczta Polska, jednak wtedy pozostałeś bierny, a twoje bezczynność doprowadziła do sytuacji, w której jesteś obecnie.

Oczywiście jest to przykre, bo jako człowiek nieobyty w prawie nie mogłeś przewidzieć, że nie podjęcie żadnych kroków znacznie uszczupli twój rodzinny budżet w dalszej perspektywie czasowej.

Jednak właśnie na tamten czas miałeś szansę zatrzymać egzekucję, wnosząc zarzuty w postępowaniu administracyjnym. Dziś, jak sam widzisz, sprawy się skomplikowały i odsyłany jesteś od jednej instytucji do drugiej.

Wniosek o uchylenie tytułu wykonawczego i zwrot pieniędzy

Jesteś osobą niepełnosprawną, z trudną sytuacją życiową, ale aby odzyskać pieniądze musisz podjąć pewne kroki.

Przede wszystkim musisz odnaleźć dokumenty, na podstawie których Urząd Skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji. Chodzi mi dokładnie o tytuły wykonawcze, których odpisy musiałeś otrzymać.

Następnie posługując się już numerami tytułów wykonawczych oraz innymi danymi w nich zawartymi powinieneś złożyć wniosek o ich uchylenie i zwrot pobranych środków.

Adresatem pisma powinien być organ, który wystawił tytuły wykonawcze – Poczta Polska S.A. z adresem jak na tytule wykonawczym.

Mam nadzieje, że przygotowanie wniosku nie sprawi ci większych trudności.
To co najważniejsze i bezspornie powinno znaleźć się w niniejszym piśmie to:

  • oznaczenie tytułów wykonawczych o uchylenie, których wnosisz
  • kwota, której zwrotu żądasz (możesz żądać również zapłaty ustawowych odsetek od dnia zajęcia do dnia zwrotu)
  • uzasadnienie podnoszonych racji (uzyskanie zwolnienia od obowiązku uiszczanie opłat abonamentowych).

W załączeniu możesz również przesłać prowadzoną w sprawie korespondencję (kserokopie odpowiedzi na wniosek doręczoną przez KRRiT).

Liczę, że w ten sposób błędnie pobrane pieniądze szybko i bez większych już komplikacji wrócą na twoje konto bankowe. Życzę powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze