Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów + [WNIOSEK] 2022

Chodzi o wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów – jak napisać taki wniosek? Dnia 3-10-2018 odebrałem upomnienie z dnia 26-09-2018 o zapłacenie abonamentu RTV za okres 01/2013 do 13-09-2018 w kwocie 1474,10 zł. Ja po prostu nie płaciłem tego abonamentu RTV, bo nie miałem środków. Od ponad 30 lat renta stara, grupa II bardzo niska, czynsz, utrzymanie, leki, życie – były to duże wydatki.

Przed laty zarejestrowałem  stary odbiornik RTV, mało korzystałem, bo ciągle przebywałem na leczeniu w latach 2013 do dziś – sytuacja zdrowotna bardzo trudna dwa zawały serca  itp.

Żona też była na rencie, obecnie jest na emeryturze poniżej 1500 zł i brak środków nie pozwala mi spłacić tego długu za abonament. Mam 68 lat, moja emerytura od 2016 jest ok. 1800 zł.

Czy w związku z tym, że emerytura jest poniżej 50% średniej krajowej płacy i ze względu na mój wiek mogę być zwolniony z dalszych opłat abonamentu RTV? gdzie i jak to załatwić? jaki termin mnie obowiązuje?

Jeśli jest możliwość umorzenia tego długu czy ona skutkuje? jaki aktualny wniosek trzeba złożyć? czym uzasadnić? czy trzeba dołączać zaświadczenia z leczenia itp.?

Czy do wniosku o umorzenie abonamentu RTV można dołączyć drugi wniosek o ewentualnym rozłożeniu tego długu na raty? np. pisany odręcznie lub druk? kogo zawiadomić w załączeniu pisma i czy to wstrzymuje windykację zadłużenia?


Zwolnienie od opłat abonamentowych – komu się należy?

W myśl obowiązujących przepisów osobami uprawnionymi do zwolnienia od obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych RTV są m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 lat
 • osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej
 • osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy – na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • osoby z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym – na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby bezrobotne
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadczeń przedemerytalnych
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS, lub innego organu emerytalno-rentowego
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi

…oraz

 • osoby, które ukończyły 60 rok życia i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszonego przez prezesa GUS.

Wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty za abonament radiowo-telewizyjny

Jeśli zatem Pana emerytura wynosi mniej niż 2 135,76 zł brutto  –  w roku 2017 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4 271,51 zł brutto – może Pan złożyć zgłoszenie i uzyskać zwolnienie od obowiązku zapłaty abonamentu RTV.

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów – druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Jeśli natomiast Pana emerytura przewyższa podaną kwotę, z ulgi skorzystać może żona – pisze Pan bowiem, że jej świadczenie jest jeszcze niższe. W tym przypadku należy jednak zgłoszone na Pana odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne zarejestrować na żonę (przepisać książeczkę).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. Zatem obie czynności można zrealizować podczas jednej wizyty, musicie jednak Państwo na Pocztę pofatygować się razem.

Na miejscu należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. W Państwa przypadku trzeba będzie zabrać ze sobą decyzję organu wypłacającego emerytury.

Ulgę w opłatach, po dokonaniu wszelkich czynności otrzymacie Państwo od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Umorzenie opłaty za zaległy abonament RTV – jak przygotować wniosek?

Umorzeniem zaległych opłat za abonament radiowo-telewizyjny zajmuje się KRRiT w Warszawie. W tym przypadku sprawy nie da się zatem załatwić w miejscu zamieszkania.

Tu trzeba przygotować pisemny wniosek o umorzenie zaległości i złożyć go osobiście w Departamencie Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Skwer Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres abonenta-dłużnika
 • indywidualny numer identyfikacyjny, który znajdzie Pan w wezwaniu do zapłaty odebranym ostatnio
 • okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną – tu dołączyć można kserokopię wezwania

, oraz

 • uzasadnienie – opisać trudną sytuację życiową, zdrowotną oraz materialną, która uniemożliwiła Państwu uiszczanie opłat.

Ponadto do wniosku należy załączyć kserokopię decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.

I w tym przypadku należy działać szybko bowiem rozpoznanie wniosku o umorzenie zaległości przez KRRiT, może trwać kilka tygodni, a w tym czasie Poczta Polska ma prawo dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zadłużenia – niestety wniosek o umorzenie długu za RTV nie zawiesza postępowania egzekucyjnego.

Poczta może przygotować tytuł egzekucyjny i zwrócić się do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o przymusowe ściągnięcie zaległych opłat za abonament RTV, co doprowadzić może do zajęcia Pana emerytury.

Proszę zatem działać bez zbędnej zwłoki i pobrać wzór wniosku o zwolnienie z abonamentu RTV, by sprawa mogła rozwiązać się szybko i pomyślnie dla Państwa. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów + [WNIOSEK] 2022”
 1. 1) Jaki termin na odwołanie od daty odbioru upomnienia?
  2) Czy złożenie upomnienia wstrzymuje windykacje? lub po wysłaniu pisma do KRRT powinno się zawiadomić windykacje Poczty Polskiej na adres w upomnieniu?
  3) Czy wniosek o umorzenie jest jednoznaczny z rozłożeniem na raty ? lub koniecznie musi być odrębny wniosek o raty? jak wysłać czy razem te wnioski?
  4) Jaki wniosek wzór proszę o link bo wcześniej przez przypadek skasowałem, lub czy mogę napisać odręcznie wniosek?

  1. Janina Gołębiecka

   Odpowiadając na Pana dalsze pytania pragnę wyjaśnić, iż w związku z upomnieniem – wezwaniem do zapłaty zaległego abonamentu, które przecież jest zasadne, bo sam Pan napisałam że nie dokonywał opłat za zarejestrowany odbiornik – należy złożyć wniosek o umorzenie zaległości i przesłać go na adres KRRiT w Warszawie. Czynność tę należy dokonać jak najszybciej, bowiem a pisałam o tym również wniosek nie wstrzymuje postępowania i Poczta Polska może swobodnie podjąć kroki, w celu wyegzekwowania zadłużenia. Składając wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłat za abonament w przyszłości może Pan również powołać się na wystosowany do KRRiT wniosek, jednak ja nie mogę zagwarantować Panu, że skutkować to będzie zatrzymaniem egzekucji.

   Od upomnienia (w kwestii tej wypowiedział się również Sąd Administracyjny) dłużnikowi nie przysługuje odwołanie.
   Wniosek o umorzenie, to wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia zaległych opłat, jest to inny wniosek niż wniosek o rozłożenie na raty.
   Wniosek o rozłożenie należności można złożyć wraz z wnioskiem o umorzenie zaległości. Czyli wniosek nazwać :Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych. Bądź wniosek o rozłożenie na raty może Pan złożyć dopiero w sytuacji, kiedy wniosek o umorzenie zostanie rozpatrzony na Pana niekorzyść.

 2. Dostałam upomnienie dotyczące uregulowania zaległości opłaty abonamentowej rtv plus odsetki, zaległość policzono od lipiec 2013 do dzisiaj (2018). Czy zadłużenie się nie przedawniło? Jak mogę rozwiązać ten kłopot? do dzisiaj nie dostałam żadnych upomnień z tego tytułu. Płacąc Cyfrę+ myślałam że mnie to nie dotyczy.

 3. zwolnienie z abonamentu rtv emerytów druk potrzebny, bo nie muszę już płacić tego haraczu, a wciąż płacę, dowiaduje się o tym dopiero teraz czytając ten materiał, proszę o taki druk, żebym mógł go napisać i wysłać do KRRiT, pozdrawiam Włodzimierz.

Comments are closed.