Mam dług za zaległy abonament rtv. Wcześniej za abonament płacił tata, potem przez pomyłkę przepisałam książeczkę na siebie, nadano mi nowy numer indywidualny na odbiornik, nie opłacałam. Teraz poczta chce, abym zapłaciła zaległe składki za okres od 1 stycznia 2013 do marzec bieżącego roku.

Co mogę zrobić w tej sprawie? mnie jestem właścicielem mieszkania, mam tylko tam meldunek, obecnie właścicielem mieszkania jest mama, która jest emerytką, co można zrobić w tej sprawie?


Zgodnie z art. 10 ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu.

Myślę, że sytuacja którą właśnie opisałaś, zasługuje na miano sytuacji wyjątkowej, dlatego zachęcam Cię, abyś złożyła wniosek o umorzenie lub też rozłożenie na raty, zaległości powstałej z tytułu abonamentu RTV.

Wniosek o umorzenie długu za abonament RTV, można składać bezpośrednio do biura KRRiT, adres biura to:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu za abonament RTV?

Wniosek o umorzenie długu RTV, powinien przede wszystkim zawierać Twoje dane osobowe: Imię i Nazwisko, dokładny adres abonenta, ten nowy indywidualny numer identyfikacyjny który Ci nadali, kwotę jaką jesteś dłużna, oraz okres niepłaconego abonamentu.

We wniosku musisz dokładnie opisać zaistniałą sytuację oraz wszelkie towarzyszące okoliczności. Dobrze byłoby, gdybyś dołączyła jakieś  dokumenty potwierdzające.

Możesz także wskazać ciężką sytuację materialną, niskie dochody, cokolwiek co uniemożliwia Ci spłacenie długu i płacenie abonamentu RTV.

Jeśli wyślesz już wniosek o umorzenie długu RTV, to należy powiadomić również Pocztę Polską. Powiadomienie należy wysłać na adres:

Poczta Polska S.A.
Centrum Obsługi Finansowej Dział Obsługi Abonentów
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz.

Jeśli Twoja mam jest na emeryturze i ukończyła 75 lat, to nie ma wtedy obowiązku płacenia za abonament RTV, ponieważ:

zgodnie z Ustawą z 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych ( Dz. U. 2015, poz. 1324) obowiązującą od 9 października 2015 roku osoby, które ukończyły 75 lat nie są zobowiązane do składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych. Nie muszą też przedstawiać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia (tj. dowodu osobistego).

Zwolnieni z opłat RTV będą także:

  • kombatanci,
  • rodziny, które mają niskie dochody,
  • rodzin otrzymujące 500+ na pierwsze dziecko.

Kiedy przedawnia się dług za abonament RTV?

Zaległe zobowiązanie z tytułu abonamentu RTV, przedawnia się zupełnie w tym samym okresie, co należności podatkowe, a więc po upływie 5 lat.

Co jeszcze można zrobić?

Zanim wyślesz wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV, to możesz wystosować pismo do instytucji, która wysłała do Ciebie wezwanie do zapłaty za abonament RTV, zapytanie o dokumenty na podstawie których, wysunięto roszczenie o zaległy abonament.

Jeśli Poczta Polska, będzie miała bałagan w swoim systemie, na podstawie którego masowo wysyłają wezwania do zapłaty zaległych abonamentów RTV, bądź będą mieć też niekompletne dane, to być może Ci się „upiecze” i nie będziesz musiała płacić żadnych pieniędzy.

Napisz takie pismo: [wzór]

dług-za-abonament-RTV

Jeśli Poczta Polska nie będzie w stanie wszystkiego należycie udokumentować, to być może Twoje zadłużenie zostanie umorzone. Trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że zapłata za zaległy abonament RTV, nie będzie konieczna z Twojej strony.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Udostępnień 0