Abonament RTV – przedawnienie [2022] + WZÓR wniosku

Tytuł dzisiejszego poradnika nosi nazwę: Abonament RTV – przedawnienie 2020 r. Abonament RTV to podstępna opłata, którą wiele osób świadomie pomija lub też płaci przez wiele lat, a potem nagle z opłat rezygnuje i powstaje zaległość.

Niestety abonament RTV jest opłatą obowiązkową dla każdego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny, czyli można z powodzeniem przyjąć, że dla 90% gospodarstw domowych.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca rozliczeniowego na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W terminie do 14 dni od wejścia w posiadanie radia lub telewizora trzeba się zgłosić jako użytkownik do opłacania abonamentu.

W 2020 roku jest to miesięcznie 22,70 zł jeśli posiadamy i telewizor i radio, albo 7 złotych miesięcznie, jeśli mamy tylko radio.

Zwolnienia z opłat abonamentu RTV

Zwolnienie i umorzenie opłat abonamentowych za odbiorniki RTV możliwe jest między innymi dla osób:

 • po 75. Roku życia,
 • osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej,
 • osób o statusie inwalidy wojennego lub wojskowego,
 • po 60. roku życia mających prawo do emerytury, której wysokość miesięczna nie przekracza wysokości 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Pozostałe osoby muszą abonament RTV opłacać. A o zwolnienie trzeba złożyć stosowny wniosek. W urzędzie pocztowym trzeba złożyć oświadczenie, że jest się uprawnionym do zwolnienia z opłat abonamentowych i przedstawić stosowne dokumenty, które to potwierdzają np. wiek powyżej 75 lat.

Zwolnienie od opłaty abonamentowej RTV przysługuje już od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym dopełniło się formalności w urzędzie pocztowym.

Abonament RTV – podstawa prawna

Opłaty abonamentu RTV reguluje Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku. Do tego ważne są rozporządzenia KRRiT. Na przykład rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 roku reguluje, kto jest uprawniony do zwolnienia z opłat abonamentowych.

A z kolei uchwała KRRiT numer 391/2012 z 30 października 2012 roku mówi o tym, na jakiej zasadzie umarza się lub rozkłada na raty zaległości w płaceniu abonamentu RTV.

Ważne jest też Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 roku, gdzie podano informacje o możliwości kontrolo wykonywania obowiązków w związku z opłatami abonamentowymi. Co roku w rozporządzeniu KRRiT podawane są też stawki opłat abonamentowych.

Jaka jest kara pieniężna za nieopłacanie abonamentu RTV

Kara za nieopłacenie abonamentu może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty. Co na rok 2020 daje 680,10 zł.

Przedawnienie abonamentu RTV

abonament-rtv-przedawnienie-jak-uniknąć

Generalnie Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku nie podaje konkretnie jaki czas musi upłynąć od wystąpienia zaległości, aby móc uznać ją za przedawnioną.

Jednak na podstawie np. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r. sprawa I SA/GI 21012 uznaje się, że opłata abonamentu RTV podlega pod artykuł 2 paragraf 2 Ordynacji podatkowej, czyli zastosowanie ma artykuł 70 paragraf 1 ww. ustawy, czyli przedawnienie następuje po upływie 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Mówiąc wprost, w roku 2018 przedawniły się zaległości powstałe przed 2013 rokiem. Ale może być też tak, że to wcale nie my mamy dług, a jedynie Poczta Polska ma „bałagan” w dokumentacji i wysłała wezwanie do zapłaty przedawnionego abonamentu RTV.

Wtedy należy poprosić o odpis dokumentów potwierdzających, że mamy dług za abonament RTV.

dług-za-abonament-RTV

Jeśli dług za abonament RTV przedawnił się, to wtedy wystarczy odesłać odpowiedź pisemnie, powołując się właśnie na zarzut przedawnienia. Wystarczy napisać proste „oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia abonamentu RTV” i zamieścić w nim wszystkie dane osobowe.

Może się też okazać, że dług powstał, ponieważ, mimo że ktoś nie używa odbiornika, to nie wyrejestrował go, a taki obowiązek mamy od 1 stycznia 2014 roku. Jeśli więc po tym czasie ktoś nie wyrejestrował odbiornika, ale nie płacił za niego abonamentu, to ma dług, i to jeszcze dług nieprzedawniony.

Można wtedy za pomocą świadków lub innych dowodów, spróbować udowodnić, że z radia czy telewizora się nie korzystało od tego czasu, więc jedyną naszą winą jest brak zgłoszenia wyrejestrowującego odbiornik.

Umorzenie długu za abonament RTV

Nawet jeśli jest to nieprzedawniony dług, który zrobiliśmy sobie nieświadomie, to nadal mamy szansę na umorzenie lub rozłożenie spłaty zaległości na raty. Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych KRRiT może przychylić się do wniosku dłużnika o umorzenie lub rozłożenia na raty długu, gdy „przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe”.

Zwłaszcza osoby o niskich dochodach, będące w ciężkiej sytuacji materialnej mogą złożyć taki wniosek i mają duże szanse na uzyskanie umorzenia abonamentu RTV.

Jednak całą sytuację trzeba dokładnie opisać i udokumentować, załączając na przykład dowody, że uzyskujemy bardzo niskie miesięczne dochody albo że tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym pracuje i ogólny status materialny rodziny jest bardzo niski.

Jeżeli jednak nie ma przesłanek do umorzenia długu za abonament RTV, należy jak najszybciej wnioskować o rozłożenie długu na raty, ponieważ jeśli zignorujemy taki dług, to sprawa trafi do sądu, a ten ustanowi komornika, który będzie odpowiedzialny za ściągnięcie długu w wybrany przez wierzyciela sposób.

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV

Jak widzisz, przedawnienie abonamentu RTV, to nie taka prosta sprawa, codziennie do polskich domostw trafiają wezwania do zapłaty zaległego abonamentu. Jeśli nie zareagujesz w porę, to możesz stać się ofiarą Poczty Polskiej. Dlatego gdy już otrzymasz wezwanie do zapłaty abonamentu RTV, to postępuj w tej kolejności:

 1. Sprawdzenie, czy abonament RTV nie uległ przedawnieniu.
 2. Jeśli nie uległ, to należy poprosić o odpis dokumentów, na podstawie których, Poczta Polska nakłada na Ciebie karę.
 3. Jeśli żaden z powyższych nie działa, to złóż wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty abonamentu RTV (wzór wniosku masz u góry).

Przydatne wzory pism:

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Abonament RTV – przedawnienie [2022] + WZÓR wniosku”
 1. Witam, jak wiele osób odebrałem upomnienie opłata abonamentowa od 01/203-09/2018 mam pytanie: czy to jest przedawnione i trzeba zapłacić?

  Jeśli tak, to czy można od razu napisać pismo o umorzenie zaległego abonamentu RTV? byłem w trudnej zdrowotnej sytuacji, brak środków na leki itp i od razu napisać o umorzenie lub rozłożenie długu na raty? jaki wzór pisma? obecnie mam 68 lat i emeryturę niższą od 2.000, czy jestem zwolniony z opłat za abonament rtv? jak to załatwić? proszę o pomoc!

 2. W lutym 2002r. ostatni raz opłaciłem abonament radiowo telewizyjny, ponieważ zostałem zwolniony z pracy bez środków do życia. W czerwcu 2018r. dostałem wezwanie do zapłaty z poczty polskiej za okres 2013-2018r. czyli 5 lat wstecz.

  Odpisałem listem poleconym do Bydgoszczy powołując się na przedawnienie abonamentu RTV i była cisza przez 3 m-ce, jednak w zeszłym tygodniu dostałem pismo z US o post.egzekucyjnym, na które mogę odwołać się. Jestem chorym, niepełnosprawnym emerytem. Co i jak napisać?

  1. Małgorzata

   W jakim czasie od pisma Poczty Polskiej mogę złożyć zazależnie. Dziękuję.

Comments are closed.