Abonament RTV chce ściągać Urząd Skarbowy – jak napisać ODWOŁANIE?

Witam, kilka dni temu moja mama dostała pismo z urzędu skarbowego, w którym poinformowano ją, iż poczta polska będzie ściągała pieniądze z jej konta za zaległy abonament RTV. W ten sposób nie mogą być dokonywane żadne operacje na koncie.

Rodzice są bezrobotni, a ich przychód miesięczny na osobę w rodzinie wynosi 28 zł, pół roku temu po pierwszym wezwaniu do zapłaty pisałam o umorzenie długu RTV, ponieważ rodzice nie są zdolni, aby to uregulować – nie dostałam żadnej odpowiedzi nawet tej negatywnej.

Dopiero teraz i od razu o zajęciu konta, na które nie wpływają żadne środki oprócz zasiłku wychowawczego na najmłodszego brata. Poczta Polska nawet nie rozważyła wniosku, tak jakby w ogóle nie istniał. Proszę więc o poradę co z tym zrobić dalej? Z góry dziękuję.


Abonament RTV – Urząd Skarbowy – Odwołanie

ABONAMENT-RTV-URZAD-SKARBOWY-ODWOLANIE-WZÓR
Czy Urząd Skarbowy może ściągać zaległy abonament RTV?

Zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne w administracji, Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy i na jego podstawie zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikom, którzy w ciągu 7 dni od odebrania wezwania do uiszczenia zaległych opłat abonamentowych nie uregulowali zadłużenia.

Prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikom odbiorników radiowo-telewizyjnych, którzy zalegają z opłatami, zostało również potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2016 roku. Zatem Urząd Skarbowy po otrzymaniu tytułu wykonawczego na prawo zająć konto dłużnika, jego dochód z wynagrodzenia za pracę, rentę oraz emeryturę.

Umorzenie zaległości abonamentu RTV – dla kogo?

Uchwała KRRiT Nr 391/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach dokładnie określa krąg osób uprawnionych do umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych.

Biorąc pod uwagę zapis uchwały oraz sytuację rodziców, o której napisałaś, uznać należy, że spełniają oni kryteria do umorzenia wszelkich zaległości.

Napisałaś również, że jakiś czas temu przygotowałaś rodzicom wniosek o umorzenie zaległości abonamentu RTV, ale nie otrzymałaś żadnej odpowiedzi. Organy KRRiT, które rozpoznają wnioski, wykonują to w trybie administracyjnym, czyli wiążą je określone terminy.

Być może wasz wniosek został błędnie nadany lub twoi rodzice po prostu nie odebrali korespondencji zwrotnej. Wszystkie wnioski wpływające do KRRiT są rejestrowane dlatego, jeśli masz ochotę, możesz wykonać telefon pod numer 22 597 31 01 w godzinach od 8.15 do 16.15 i spróbować uzyskać odpowiedź, czy wasz wniosek dotarł i czy w sprawie została wydana decyzja.

Tak czy inaczej, skoro wniosek był wysłany pół roku temu, a w ostatnim czasie doszło do wszczęcia egzekucji komorniczej, to już tylko z tego można wnioskować,  że  jeśli decyzja zapadła, to była to decyzja odmowna.

Twoi rodzice, tak jak pisałam powyżej, spełniają kryteria do umorzenia zaległości, dlatego proponuje wystosować kolejny, merytoryczny, dobrze przygotowany wniosek o umorzenie długu za abonament RTV z uzasadnieniem.

Wniosek o umorzenie zaległości w abonamencie RTV – jak napisać i gdzie złożyć?

Wniosek o umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć elektronicznie za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy ePUAP2, jednak w tej sytuacji wymagane jest posiadanie kwalifikowany podpis cyfrowy lub profilu zaufanego. Wniosek można złożyć również osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu abonamentu RTV powinien zawierać dane abonenta: imię i nazwisko, indywidualny numer identyfikacyjny, okres oraz kwotę zadłużenia – informację te powinnaś znaleźć w wezwaniach do zapłaty oraz tytule wykonawczym.

Wniosek powinien zawierać również uzasadnienie (tu należy opisać trudną sytuację materialną rodziców). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt pozostawania rodziców bez pracy (zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodów lub jeśli jest to możliwe zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej, lub zasiłku, w której wyliczono łączny dochód rodziny i miesięczną kwotę, jaka przypada na jednego jej członka.

Zwolnienia od opłat abonamentowych – kiedy się należy?

Twoi rodzice spełniają również kryteria do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych w przyszłości. Aby jednak otrzymać takie zwolnienie, należy w placówce Poczty Polskiej  przedstawić dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Twoi rodzice jako osoby bezrobotne spełnią kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i aby wykazać swoją trudną sytuację powinni udać się do placówki Poczty z dokumentami, o których pisałam powyżej – te, które będą wam potrzebne do wniosku o umorzenie zaległości.

Urząd Skarbowy zablokował konto – kwota wolna od zajęcia

Odnosząc się do ostatniej kwestii, która dotyczy zajęcia rachunku rodziców przez Urząd Skarbowy, to błędnie przyjmujesz, iż w tej sytuacji rodzice nie mogą w ogóle z rachunku korzystać.

Bez względu na to, czy egzekucję z rachunku prowadzić będzie komornik, czy Urząd Skarbowy, to bank zawsze zobowiązany jest jego właścicielowi udostępnić kwotę wolną od zajęcia, która obecnie wynosi 1 575 zł miesięcznie, zwiększając ją o kwoty wolne od zajęcia, czyli między innymi wpływy z tytułu zasiłku rodzinnego, alimentów, czy świadczenia 500 plus, które to egzekucji nie podlegają. W przedmiocie zajęcia rachunku bankowego pisaliśmy już wielokrotnie.

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o umorzenie abonamentu RTV, to mam dla Ciebie gotowy wzór wniosku:

Wniosek o umorzenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Mam nadzieje, że moja odpowiedź cię usatysfakcjonuje i że dzięki niej będziesz wiedzieć jakie kroki podjąć, by zdjąć zadłużenie abonamentowe z rodziców. Życzę powodzenia.

Inne przydatne wzory pism:

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

5 komentarzy w “Abonament RTV chce ściągać Urząd Skarbowy – jak napisać ODWOŁANIE?”
  1. Antonina Kozdęba

    Dobrze wiedzieć o takich rzeczach a jeszcze lepiej po prostu starać się nie doprowadzać do zadłużenia… :)

  2. Od dawna nie płaciłam abonamentu ponieważ dowiedziałam się, ze poczta Polska nie zmieniła ze mną nowej umowy, wcześniej była to poczta Polska obecnie Poczta Polska SA. Dzisiaj otrzymałam pismo z Urzędu Skarbowego o zajęciu moich wynagrodzeń Od 1 września przeszłam na emeryturę, ale jeszcze nie otrzymałam decyzji, a wiec nie otrzymałam pieniędzy. Chciałabym rozłożyć zaległości na raty ale panie z urzędu powiedziały ze muszę wpłacić całość tj 1700 zł. W tej chwili nie jestem w stanie zapłacić takiej kwoty… proszę o pomoc

  3. hmm to jednak trzeba płacić czy można nie płacić abonamentu za tv?

  4. A co w przypadku kiedy urząd skarbowy otrzymał od Poczty Polskiej ten sam tytuł wykonawczy z poprzedniego roku i przekazał pieniądze ze zwrotu z podatku kolejny raz z tego samego tytułu wykonawczego. Mam od komornika pismo o spłaceniu należności. Co zrobić jak starać się o odzyskanie pieniędzy. Gdzie się zwrócić? Jestem załamana.

  5. Dostałam pismo z urzędu skarbowego o zajęciu wynagrodzenia za zaległy abonament RTV. Dostałam pismo, że urząd skarbowy zajmie mi wynagrodzenie za zaległy abonament RTV, takie pismo o zajęciu wynagrodzenia dostał też mój szef. Zarabiam najniższą średnią krajową, szef twierdzi, że wystosuje pismo do urzędu i nie będzie mi nic ściągał, bo mało zarabiam. Czy to prawda, że nic mi nie będzie ściągane? I jak sama mogę spłacać zaległość, chociaż małymi kwotami? Nie wiem nawet gdzie to wysyłać.

Comments are closed.