Postępowanie egzekucyjne z EMERYTURY za abonament RTV

Kategoria: Abonament RTVPostępowanie egzekucyjne z EMERYTURY za abonament RTV
Damian zapytał 2 lata temu

Witam.

Postępowanie egzekucyjne w sprawie abonamentu RTV. Moja mama dostała 21.01.2020 „zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego” oraz „tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych” z Urzędu Skarbowego w sprawie opłaty abonamentowej RTV.

Zobowiązanie dotyczy okresu od 01.01.2015 do 31.08.2019 na łączną kwotę 1627,99 zł. Obecnie mama dostaje 1187,27 zł brutto emerytury (emeryturę dostarcza listonosz, gdyż nie ma konta bankowego).

Czy Urząd Skarbowy będzie zajmował część emerytury co miesiąc do całkowitej spłaty zobowiązania? Zastanawiam się, czy wysłać pismo do KRRiT o umorzenie długu z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Czy wtedy będzie trzeba też złożyć zarzuty do egzekucji administracyjnej opłat abonamentowych do Urzędu Skarbowego, w którym napiszę, że wysłałem wniosek o umorzenie do KRRiT? Jeśli Urząd Skarbowy pozytywnie rozpatrzy wniosek, to do czasu odpowiedzi od KRRiT emerytura będzie dalej wypłacana czy zablokują ją do tego czasu wypłatę świadczenia?

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, oczywiście pomysł z wnioskiem o umorzenie zobowiązania za abonament jest jak najbardziej trafny.
Mama rzeczywiście ma niezbyt wysoką emeryturę, dlatego warto próbować. Do wniosku można dołączyć również zaświadczenie lekarskie o potrzebie ponoszenia wydatków na leki, rachunki za mieszkanie i inne stałe koszta. Nie ma jednak pewności, że wniosek zostanie pozytywnie rozpoznany.

Odnośnie zarzutów do postępowania egzekucyjnego, to również nie ma pewności, że Urząd Skarbowy zawiesi postępowanie do czasu rozpoznania wniosku o umorzenie długu przez KRRiT. Sam wniosek do wierzyciela o umorzenie długu nie jest przesłanką ustawową do umorzenia egzekucji.

Jednakże tak jak napisałam na wstępie, warto próbować.

Pytasz o egzekucję z emerytury, to niestety do czasu umorzenia długu za zaległy abonament US może realizować zajęcie. Z emerytury mamy organ rentowy na rzecz KRRiT może potrącić do 25% świadczenia.

W jej dyspozycji musi jednak pozostawać kwota około 875 zł. Czyli w każdym miesiącu zostanie zajęta mamie kwota blisko 300 zł.

Mama jest emerytką, dlatego radzę dochować obowiązku zgłoszenia ulgi w zapłacie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Gdyby wszystkie formalności zostały dochowane, kiedy mama weszła w wiek emerytalny, to dziś nie byłoby przedmiotowej egzekucji.

Teraz należy zgłosić się z mamą w dowolnej placówce Poczty Polskiej i złożyć wniosek o ulgę w abonamencie.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

Powiązane artykuły:

Damian odpowiedział 2 lata temu

Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Damian

córka odpowiedział 2 lata temu

Witam. Mój ojciec dostał dziś pismo z urzędu skarbowego o zajęciu rachunku bankowego z powodu braku płatności za abonament RTV od 2017 roku. Ojciec ma 65 lat i od kilku lat przebywa na rencie. Wysokość renty to niecałe 1500 zł, z czego musi wykupić leki oraz miesięczne opłaty. Bardzo proszę o pomoc, by moc się odwołać od egzekwowanej kwoty.

Wincjusz odpowiedział 12 miesięcy temu

Otrzymałem zawiadomienie o zajęciu emerytury z zaopatrzenia emerytalnego przez urząd skarbowy za abonament RTV za lata 2015 -20 (+ odsetki). Nigdy nie rejestrowałem odbiorników, uważam wprost, że korzystanie z tych mediów jest stratą czasu, czytam książki i korzystam z internetu, nie posiadam odbiorników. Audycje polskie są poza moim zainteresowaniem. Nigdy także żaden przedstawiciel Poczty Polskiej nie wizytował mnie w domu. Jak napisać i do kogo odwołanie od płacenia za abonament RTV?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli sprawa trafiła do egzekucji administracyjnej, to należy złożyć zarzuty, wskazując na brak istnienia zobowiązania.

Należy jak najszybciej przygotować właściwe pismo i złożyć je w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się egzekucją z emerytury. W zarzutach należy podnieść:

  • brak istnienia zobowiązania wskazując, tak jak Pan do nas napisał, że nie jest posiadaczem odbiorników radiowo-telewizyjnych i nie posiadał takowych w swoim miejscu zamieszkania w spornym okresie
  • bezprawność egzekucji w związku z brakiem podstawy prawnej do jej naliczenia, jako że nigdy Pan nie dokonywał rejestracji.

Dodatkowo należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze świadczenia emerytalnego do czasu rozpoznania złożonych zarzutów.

W dalszej treści pisma może Pan złożyć wniosek o zobowiązanie Poczty Polskiej do złożenia dokumentów potwierdzających istnienie obowiązku po Pana stronie.

W toku sprawy będzie miał Pan prawo odeprzeć argumenty drugiej strony, składając wyjaśnienia i wnioski dowodowe. Proszę również pamiętać, że przysługuje Panu odwołanie od ewentualnej nieprzychylnej decyzji US.

Na koniec dodam, że jeśli chce Pan ochronić najbliższą emeryturę przed potrąceniem, to proszę nie zwlekać, lecz już na dniach złożyć odpowiednie pismo.

Bogusława D. odpowiedział 5 miesięcy temu

Dzień dobry. Postępowanie egzekucyjne a emerytura. Otrzymałam pismo z Urzędu Skarbowego o zajęciu wierzytelności za nieopłacony abonament RTV. Przede wszystkim nigdy nie rejestrowałam odbiornika i poczta z całą pewnością nie ma takiego dokumentu

. Po drugie mam 61 lat i sądzę, że obejmuje mnie ustawa art. 4 Ustawy o opłatach abonamentowych i zapis “Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”. Nie wiem, czy mam rację, a jeśli tak to z którego wniosku zamieszczonego na Państwa stronie powinnam skorzystać? Do jakie organu złożyć wniosek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem
Bogusława D.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie

Pani Bogusławo jeśli sprawa nieuregulowanego zadłużenia za abonament RTV trafiła do egzekucji administracyjnej, a Pani nie jest posiadaczem odbiorników radiowo-telewizyjnych i nigdy nie dokonywała rejestracji, należy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zarzuty składa się do Urzędu Skarbowego, który prowadzi egzekucję. W treści pisma należy podnieść brak istnienia zobowiązania, wskazując, że nie rejestrowała Pani żadnych odbiorników radiowo-telewizyjnych, przez co nie jest Pani dłużnikiem KRRiT.

Natomiast co do samej ulgi to niestety nie nabywa się jej automatycznie wraz z zaistnieniem wskazanych przez ustawodawcę przesłanek np. osiągnięcia pewnego wieku.

Aby uzyskać ulgę, należy zarejestrować się jako abonent, a następnie złożyć wniosek o przyznanie ulgi.

Przekładając powyższe na Pani sprawę, mogę napisać, że jeśli w zarzutach do postępowania egzekucyjnego podniesie Pani prawo posiadania ulgi, to będzie to zarzut chybiony.

Należy powoływać się raczej na brak istnienia obowiązku zapłaty abonamentu RTV. Jednak zarzut ten będzie właściwy tylko wówczas, gdy faktycznie nie posiada Pani żadnego odbiornika radiowo-telewizyjnego lub jeśli inna osoba, z którą Pani prowadzi wspólne gospodarstwo domowe reguluje już abonament RTV.

Twoja odpowiedź