Co zrobić aby komornik zszedł z pensji?

Forum prawneKategoria: DługiCo zrobić aby komornik zszedł z pensji?
Patryk W. zapytał 5 lat temu

Dzień dobry!

Co zrobić, aby komornik zszedł z pensji? nie jestem w stanie utrzymać siebie i rodziny. Zarabiam 3 000 zł na rękę, ale prawie połowę zabiera mi z tego komornik. Rodzinę mam niemałą, bo ja, żona i troje dzieci.

Proszę o poradę, co mogę zrobić, żeby komornik nie zabierał mi tyle z wypłaty? jak postępować lub zniechęcić komornika do zajmowania pensji?
Mój dług nie jest za alimenty, są to pożyczki zaciągane w dalekiej przeszłości.

Myślałem, że sprawa ucichła, ale niedawno dostałem pismo od komornika, że właśnie zajmuje mi wypłatę. Liczę na Waszą pomoc tu na forum, będę ogromnie wdzięczny za szybką odpowiedź.

Pozdrawiam – Patryk W.

4 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj Patryk,

jeśli komornik zajął Ci pensję, to bardzo trudno będzie Ci doprowadzić do sytuacji, w której komornik odmówi sobie możliwości ściągnięcia z Twojej pensji należności w maksymalnej kwocie, jaka mu przysługuje, nic jednak straconego.

Aby komornik zszedł z pensji, możesz podjąć kilka kroków, oto one:

  1. Ugoda z wierzycielem
  2. Ugoda z komornikiem
  3. Przedawnienie długu
  4. Praca na czarno

…szybko opiszę każdy ze sposobów:

Ugoda z wierzycielem – w dowolnym momencie postępowania egzekucyjnego, jako dłużnik masz prawo zwrócić się do wierzyciela z prośbą o ugodę. W ugodzie skierowanej do wierzyciela określasz warunki, z których realizacją nie będziesz mieć problemów. Deklarujesz więc terminową spłatę zadłużenia w ratach miesięcznych, sięgających powiedzmy 1.000 zł miesięcznie.

Ugoda z wierzycielem

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Jeśli uda Ci się skłonić wierzyciela do podpisania ugody na dobrowolną spłatę długu, to wierzyciel będzie miał obowiązek wstrzymać egzekucję komorniczą. Wtedy komornik powinien odstąpić od wszelkich działań komorniczych, jakie wobec Ciebie podjął, a więc między innymi komornik powinien zwolnić Twoją pensję spod zajęcia komorniczego.

Ugoda z komornikiem – jeśli z jakichś powodów kontakt z wierzycielem jest utrudniony, lub gdy wierzycieli jest kilku, możesz spróbować udać się do komornika i zaproponować mu spłatę długu na warunkach finansowych odpowiadających Twojej sytuacji materialnej.

Jeśli tak jak opisujesz, komornik zajął Twoją pensję i potrąca z niej prawie połowę, przez co nie stać Cię na utrzymanie rodziny, to wybierając się do komornika na rozmowę, warto wszystkie większe wydatki udokumentować, udokumentować należy także wielkość rodziny. Komornik „na piękne oczy” nie zejdzie z Twojej pensji, musisz udowodnić, że nie stać Cię na utrzymanie rodziny.

Czasem warto jeszcze (jeśli komornik nie chce obniżyć zajęcia pensji) postawić wszystko na jedną kartę i zagrozić komornikowi, że dalsza windykacja długu w takiej kwocie jak dotychczas zmusi Cię do rzucenia pracy i zarobkowania na czarno lub wyjechania za granicę. Mądry komornik powinien takie argumenty na poważnie rozważyć i porozumieć się z Tobą co o wysokości wpłat na poczet zadłużenia.

Przedawnienie długu – musisz mieć świadomość, że każdy dług prędzej czy później ulega przedawnieniu. Dlatego jeśli przejrzysz dokumenty i spostrzeżesz, że dług, który ściąga komornik – jest przedawniony, będziesz mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne, w którym podniesiesz zarzut przedawnienia roszczenia i sąd nakaże komornikowi zakończenie egzekucji komorniczej. W ten sposób komornik zejdzie z pensji, którą Ci zajął.

Praca na czarno – jeśli pytasz co zrobić, żeby komornik zszedł z pensji, to jest jeszcze jedno rozwiązanie, jest to rezygnacja z dotychczasowego etatu. Jednak nie jest to opcja, którą pochwalam, ale jak by nie patrzeć, jest to jakieś wyjście z sytuacji. Pracując na czarno, będziesz w stanie ukryć przed komornikiem swoje dochody.

…to już wszystkie moje pomysły na to, aby komornik zszedł z pensji. W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy przypadkiem komornik nie egzekwuje przedawnionego długu, w drugiej kolejności starałbym dogadać się z wierzycielem, a na koniec zostawiłbym próbę podjęcia ugody z komornikiem. Praca na czarno to też jest jakieś wyjście, ale nie polecam uchylania się od spłaty swoich długów.

Niestety jednym z najczęściej wybieranych przez wierzycieli sposobów na odzyskanie pieniędzy jest egzekucja z pensji pracownika. Jak dochodzi do zajęcia pensji? komornik najpierw zawiadamia zakład pracy lub podmiot, na rzecz którego dłużnik świadczy usługi o dokonaniu zajęcia pensji.

Komornik wzywa przy tym pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi należnej mu kwoty z tytułu wynagrodzenia, lecz przekazywał ją bezpośrednio na konto komornika.

Oczywiście dłużnik także jest zawiadamiany o zajęciu pensji i równolegle otrzymuje zakaz odbioru zajętej pensji. Wyegzekwowane przez komornika kwoty, dzieli on pomiędzy wierzycieli, naliczając przy tym koszty egzekucyjne.

Sebol1992 odpowiedział 5 lat temu

Bzdura z tym powództwem. Jeśli sprawa trafiła do sądu, to przedawnia się po 10 latach. Jeśli komornik umorzy egzekucję, od tego momentu wierzyciel ma 10 lat, żeby egzekucję wznowić. W praktyce taki dług nigdy się nie przedawnia. Bronić się faktycznie przedawnionym długiem można tylko na etapie sądowym.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj Sebol1992,

dzięki za wzięcie udziału w dyskusji. 10-letni termin przedawnienia nie funkcjonuje już od dawna, masz przestarzałe informacje. Obecnie, termin przedawnienia długu nawet stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym wynosi 6 lat, źródło:

Art. 118. Terminy przedawnienia roszczeń

Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Jarosław K. odpowiedział 5 lat temu

Witam, potrzebuję pismo do komornika, żeby zmniejszyć procent mojego wynagrodzenia, w tej chwili otrzymuje 50% wypłaty, a 50% potrąca komornik, jest to dość dużo jak dla mnie i nie wiem, od czego mam zacząć pisać, żeby było dobrze. Mam dość tych wszystkich problemów. Myślałam o upadłości, ale to chyba ogromne koszty związane z tym wszystkim…