Czy komornik może zająć pieniądze z MOPS/GOPS?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć pieniądze z MOPS/GOPS?
AvatarWeronika Nykiel zapytał 6 miesięcy temu

Witam, mam pytanie: czy komornik może zająć pieniądze z MOPS lub GOPS? Czy pomimo zajętego konta przez komornika będę mogła wypłacić świadczenia z GOPS? chciałam pojechać do kancelarii komorniczej, by podpisać ugodę z komornikiem o ratalnej spłacie zadłużenia, a komornik zajął konto w banku.

Czy będę mogła z tego zablokowanego konta wypłacić świadczenia z GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i czy w ogóle komornik ma prawo zająć takie świadczenia? jest jakaś kwota wolna? Bardzo proszę o pomoc.

7 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witaj,

komornik nie może zająć pieniążków, które dłużnik otrzymuje z opieki społecznej. Wolne od zajęcia są również wszelkie dodatki na dzieci, w tym świadczenie 500 plus, alimenty, renty rodzinne.

Jednakże dość często dochodzi do błędnego potrącenia przez bank wolnych od zajęcia środków. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze organy opieki społecznej w odpowiedni sposób oznaczają tytuł przelewu. Kiedy z tytułu przelewu wynika, że jest to świadczenie wyłączone spod zajęcia, potrącenie na 100% nie będzie zrealizowane.

Pytasz również o kwotę wolną od zajęcia.

Tak więc kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym obowiązuje przy egzekucji wszystkich należności, z wyłączeniem alimentów. Jeśli Twoje długi pochodzą ze zobowiązań bankowych, lub nieuregulowanych rachunków, bank obowiązany jest udostępnić Ci w każdym nowy miesiącu, kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1 950 zł. Kwota ta będzie wzrastać o każdy wpływ na konto z tytułu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków, dodatków rodzinnych itp.

Zatem, skoro pobierasz pieniądze z opieki społecznej i są to jedyne środki,  które wpływać będą na zajęty rachunek, to nigdy nie wyczerpiesz wolnego salda. W takim razie nie będzie zasadnym kontynuowanie blokady rachunku przez komornika.

Radzę więc, w terminie, kiedy zamierzasz udać się do komornika celem zawarcia porozumienia w przedmiocie dobrowolnych wpłat, złożyć wniosek o zwolnienie rachunku spod zajęcia. Jeśli do wniosku załączysz wydruk z rachunku, np. z ostatnie 3 miesiące, z którego wynikać będzie, że na zajęte konto wpływają środki wolne spod zajęcia, to komornik powinien zwolnić konto.

Wybrane specjalnie dla Ciebie wątki:

AvatarOliwka odpowiedział 6 miesięcy temu

Dzień dobry. Chcę postarać się o zwolnienie konta spod zajęcia komorniczego. Komornik zajął mi konto bankowe, na które wpływają tylko i wyłącznie środki pieniężne na dzieci (świadczenia z mops), zgodnie z literą prawa środki te nie podlegają egzekucji. Komornik nie reaguje na pisma, w których to przedstawiam, z jakiego tytułu głównie otrzymuje środki. Anna R.

AvatarMarcin K. odpowiedział 6 miesięcy temu

Czy komornik może zająć zasiłek okresowy z MOPS? komornik mi zajął konto bankowe, na które MOPS przelewa mi zasiłek, co mam zrobić, żeby komornik odblokował mi konto? by móc wypłacić pieniądze? mam na utrzymaniu trójkę nieletnich dzieci. Czy w ogóle może mi to konto zablokować? i czy może mi te pieniądze z MOPS-u zabrać, bardzo proszę o poradę, bo nie wiem co mam zrobić…

Avatardomikpaulina odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam, komornik zajął mi konto bankowe. Ja aktualnie nie pracuję ani nie pobieram pieniędzy z urzędu pracy. Dostaje tylko pieniądze z mops-u na ten zablokowany rachunek, czy komornik może ściągać mi pieniądze z mops-u ? A do tego przychodzi na to konto jeszcze emerytura dziadków w wysokości 2600, czy komornik może mi z tego też zabrać gotówkę?

AvatarMariola odpowiedział 4 miesiące temu

Witam,

chodzi o zajęcie komornicze rachunku bankowego i środków niepodlegających egzekucji. Czy jeśli moje wpływy obejmują jedynie środki niepodlegające egzekucji, bo mam wpływy z OPS ze względu na opiekę nad niepełnosprawną córką oraz alimenty ściągane przez komornika?

Mimo to 850 zł zostało pobrane z konta. Środki zostały pobrane 18.02., pismo przyszło 14.02, ale ja fizycznie dostałam je 19.02, bo wróciłam z wyjazdu.

Odpowiedź do komornika z wnioskiem o zwrot środków i kosztów oraz odblokowanie konta wysłałam 25.02. Dzisiaj dostałam odpowiedź od komornika, że oddala mój wniosek w całości, czyli pieniędzy nie zwróci, a ogranicza zajęcia poza kwoty niepodlegające zajęciu, czyli takie, których nie ma (to konto jest jak socjalne).

Komornik napisał też, że środki już przekazał wierzycielowi i zwrotu nie dokona. Czy teraz zostaje mi jedynie skarga na czynności komornicze?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj,

pieniądze, które potrącił komornik, są wyłączone spod zajęcia z mocy ustawy.

O powyższym traktuje art. 831 kpc., który w § 1 pkt 6 stanowi, że nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)

Zakaz potrącania kwot pochodzących ze świadczeń socjalnych wynika również z regulacji prawa bankowego.
Dlatego, przy zajęciu przez komornika rachunku bankowego, to bank powinien „czuwać” nad prawidłowością potrąceń.

Skoro doszło już do nieprawidłowego potrącenia kwot wyłączonych spod zajęcia, po zgłoszeniu sprawy do komornika pieniądze powinny do Ciebie wrócić. Jeżeli jednak komornik odmówił zwrotu bezprawnie potrąconych świadczeń, nie pozostaje Ci nic innego jak złożenie skargi na czynność komornika.

Powołując się na art. 831 kpc. złóż skargę na zajęcie świadczenia wyłączonego spod zajęcia mocą ustawy. Opisz krótko sytuację, tak jak się przedstawiała oraz wskaż na wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, oraz powołaj się na jego odnowę.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

Mam nadzieję, że  skarga na komornika pomoże.

Na koniec dodam, że to w gestii komornika jest podjęcie teraz współpracy z wierzycielem, by ten dokonał zwrotu niesłusznie potrąconych kwot.

Powodzenia!

AvatarMariola odpowiedział 4 miesiące temu

Dziękuję za odpowiedź, oczywiście wykupię wzór pisma, czyli skargę na czynności komornika (nie mam dużo środków finansowych, leczenie córki pochłania wszystko), czy mogę prosić o zwolnienie z tej opłaty 100 zł za skargę, czy muszę ja zapłacić?

Z postów, które czytałam na Państwa stronie wynika, że można uwolnić się od tego długu ostatecznie na wskutek przedawnienia. Mój dług to kredyt odnawialny z 2001, który firma Windykacyjna wykupiła w 2005 i uzyskała nakaz zapłaty w luty 2008 r.

W 2010 egzekucja była bezskuteczna, odezwali się w 2015 i znów była bezskuteczna, na moje pismo, ze sprawa jest przedawniona – oczywiście nie zareagowali, sugerując, że każde wznowienie przed komornikiem nawet bezskuteczne przerywa bieg przedawnienia i mogą tak aż do śmierci.

Nigdy długu nie uznałam, nigdy nic na poczet niego nie zostało potracone, aż do teraz (bo bezprawnie). Czy ja mogę wystąpić do Sądu o uznanie przedawnienia długu, czy już nie i wierzyciel ma racje ze może mnie ścigać w nieskończoność?

Jeśli mogę wystąpić o przedawnienie to razem ze skargą na komornika czy dopiero po zwrocie pieniędzy na konto? Dziękuję za odpowiedz

Twoja odpowiedź