Komornik zajął konto na które wpływa zasiłek stały i pielęgnacyjny z OPS

Witam, chodzi o zajęcie komornicze konta na które wpływa zasiłek stały z OPS i pielęgnacyjny z OPS. Właśnie dostałam list od komornika o zajęciu wierzytelności z konta bankowego. Na konto wpływają pieniądze z OPS, chodzi o zasiłek stały i pielęgnacyjny. Razem 730 zł.

Czy w takim wypadku komornik może zająć konto i ściągać pieniądze z OPS-u? Nie ukrywam, że jest to moje jedyne źródło dochodu i utrzymania. Dziękuję z góry za poradę.


Witaj! Już na samym początku zobowiązana jestem napisać, że pieniądze które otrzymujesz z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego wolne są spod egzekucji, czyli nie mogą być zajęte przez komornika w ramach prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego.

Świadczenia z OPS, które nie podlegają egzekucji

Zgodnie z obowiązującym prawem nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) – tak art. 831 § 1 pkt. 6 kpc i będą to:

 • Alimenty wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w ramach Funduszu Alimentacyjnego
 • Świadczenia rodzinne
 • Świadczenia rodzicielskie (tzw. kosiniakowe – odpowiednik zasiłku macierzyńskiego)
 • Dodatki rodzinne
 • Zasiłki pielęgnacyjne
 • Zasiłki porodowe (becikowe)
 • Zasiłki dla sierot zupełnych
 • Zasiłki dla opiekunów
 • Świadczenia wypłacane w ramach wsparcia społecznego (zasiłki stałe, zasiłki celowe)
 • Świadczenia integracyjne
 • Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus
 • Wyprawka dla uczniów 300 plus – Dobry start
 • Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem.

Zajęcie przez komornika rachunku bankowego, na który wpływają świadczenia z OPS

Niemniej jednak komornik, działając jako sądowy organ egzekucyjny po przyjęciu wniosku egzekucyjnego zobowiązany jest stosując min. regulacje zawartą w art. 1081 kpc wszcząć egzekucję i prowadzić ją w każdy dopuszczalny sposób, także poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Jedynie egzekucja z nieruchomości wymaga szczególnego “zlecenia” wierzyciela.
Zgodnie z powyższym ustalenie i w dalszej kolejności zajęcie rachunków bankowych, których posiadaczem jest dłużnik nie zależy od dobrej, czy złej woli komornika lecz leży w obowiązkach narzuconych mu przez ustawodawcę.

Jak widzisz, komornik może więc dokonać zajęcia rachunku, na który wpływają świadczenia, o których piszesz. Natomiast inną kwestią jest zajęcie środków na rachunku.

Tak jak już wspomniałam na wstępie, pieniądze które otrzymujesz w ramach świadczeń socjalnych wolne są od zajęcia. Więc kolokwialnie rzecz ujmując, komornik nie ma prawa tych pieniędzy tknąć.

Świadczenia z OPS, a egzekucja z rachunku bankowego

I tak się prawdopodobnie stanie, po pierwsze dlatego, że bank wykonując zlecenie komornika widząc nadawce przelewu automatycznie zwiększy dostępne ci saldo właśnie o wpłaty z OPS, a po drugie o czym musisz obowiązkowo wiedzieć kwota świadczeń 730 zł nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia.

W nowym roku 2019 roku każdy dłużnik niealimentacyjny może swobodnie obracać środkami na zajętym rachunku bankowych w kwocie 1 687,50 zł miesięcznie bez względu na to jaka jest wysokość jego długu i ile ma wierzycieli.

Skoro środki z zasiłku stałego i pielęgnacyjnego są jedynym wpływem na zajętym przez komornika koncie, to nie grozi ci ich zajęcie.

Jednakże na koniec dodam, że komornik dokonując zajęcia rachunku dłużnika nie posiada instrumentów pozwalających mu na weryfikacje przychodów dłużnika.

Komornik w praktyce nie posiada żadnych możliwości ustalenia źródła przychodów dłużnika, a udostępnianie salda i przekazywanie środków podlegających zajęciu to obowiązek banku.

Wniosek o ograniczenie egzekucji

Aby uniknąć w przyszłości możliwych problemów, bo takowe mogą się zdarzyć np. przez nieuwagę pracownika banku – możesz złożyć do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia.

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Uważam, że w twoim interesie będzie powiadomienia komornika, że środki które wpływają za zajęte konto nie podlegają egzekucji zgodnie z regulacją zawartą w art. 831 § 1 pkt. 6 kpc.

Jeśli złożysz wniosek o ograniczenie zajęcia i dokładnie opiszesz swoją sytuację (złożysz oświadczenie o posiadanym majątku/wykaz majątku) możesz liczyć, że w niedalekiej przyszłości komornik cofnie zajęcie, a jeśli egzekucja wobec twojej osoby okaże się bezskuteczna, to za kilka miesięcy umorzy toczące się postępowanie egzekucyjne.

Ja jednak zawsze doradzam dłużnikom, by w miarę swych możliwości finansowych dążyli do spłaty długu zawierając z wierzycielem porozumieniem min. w przedmiocie ratalnej spłaty należności.

Tu jednak muszę zastrzec, że zawierając ugodę/umowę z wierzycielem warto podpisywać tylko takie ustalenia, z których będziemy w stanie się wywiązać.

Pochopne składanie deklaracji może skutkować obowiązkiem poniesienia dodatkowych kosztów i oddalić od możliwości przedawnienia roszczenia lub zamknie taką szansę na zawsze (uznanie długu).

Mam nadzieje, że wiesz już, że jeśli postępowanie egzekucyjne przebiegać będzie prawidłowo, to nie grozi ci zajęcie środków wypłacanych przez OPS.

Jednak gwarancją, że bank błędnie nie udostępni i tych pieniędzy komornikowi będzie wniosek do komornika o zwolnienie rachunku bankowego z zajęcia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Komornik zajął konto na które wpływa zasiłek stały i pielęgnacyjny z OPS”
 1. Mam konto bankowe na które wpływają pieniądze z OPS chodzi o zasiłek stały i pielęgnacyjny. Czy konto które mam mogę zgłosić jako socjalne? Pytam, ponieważ po zablokowaniu większości kwoty pieniędzy które wpływają mi na to konto zostaje mi tylko 384 złotych miesięcznie na życie. Jeżdżę też po lekarzach i potrzebuje na leki. Jestem osobą niepełnosprawną.

Comments are closed.