Czy muszę spłacić długi po bracie w ZTM za przejazdy bez biletu?

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówCzy muszę spłacić długi po bracie w ZTM za przejazdy bez biletu?
FR. zapytał 1 rok temu

Czy po zmarłym bracie jako spadkobierca muszę spłacić jego długi w ZTM za przejazdy bez biletu od 2003 r., było ich 58 na kwotę z odsetkami ponad 23 tys. zł naliczone po odbytej sprawie sądowej, wydanym tytule wykonawczym. Komornik wszystkie prowadzone sprawy umorzył po otrzymaniu aktu zgonu. ZTM przesłał to zadłużenie z rejestru dłużników, ale na zmarłego brata nie na spadkobierców. Proszę o poradę.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

niestety zadłużenie to wchodzi do masy spadkowej, dlatego jeśli ZTM się uprze (a tak może się zdarzyć) bez problemu uzyska tytuły wykonawcze również na spadkobierców dłużnika, a następnie zażąda od nich spłaty długów.

Kwota zadłużenia jest na tyle wysoka, że należy zastanowić się co do samego sposobu przyjęcia spadku po bracie. Możecie Państwo odrzucić spadek lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli do chwili obecnej nie zostały złożone żadne oświadczenie w przedmiocie spadku macie Państwo sześć miesięcy od daty śmierci brata, by podjąć stosowne decyzje.

Ja od siebie mogę napisać, że odrzucając spadek po bracie, tracicie Państwo możliwość przejęcia pozostawionego przez zmarłego majątku, jednocześnie nie odpowiadacie też za jego długi. Natomiast nabywając spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będziecie ponosić odpowiedzialność za długi brata jedynie do wartości nabytego spadku.

Kwestię tę należy na spokojnie przemyśleć, bowiem pod uwagę należy wziąć również okoliczność, że po odrzuceniu spadku przez spadkobierców z pierwszej linii do dziedziczenia dochodzą kolejni spadkobiercy ustawowi, czyli dziadkowie, ciotki, wujkowie itp.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że dalsza rodzina będzie musiała zostać zaangażowana w sprawy spadkowe. Natomiast przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, sprawa zamknie się na najbliższej rodzinie zmarłego, która by zabezpieczyć swój majątek przed wierzycielami zmarłego będzie musiała złożyć w sądzie tzw. wykaz majątku.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź

14 + 2 =