Czy środki na koncie bankowym wypłacone tydzień przed śmiercią spadkodawcy są zaliczane do wykazu inwentarza spadkowego

Kategoria: Dziedziczenie długówCzy środki na koncie bankowym wypłacone tydzień przed śmiercią spadkodawcy są zaliczane do wykazu inwentarza spadkowego
Ola zapytał 7 miesięcy temu

Czy środki na koncie bankowym wypłacone tydzień przed śmiercią spadkodawcy są zaliczane do wykazu inwentarza spadkowego? Syn złożył wniosek do sądu o nabycie spadku…testamentem ojciec uczynił spadkobiercami żonę i ich syna… oboje twierdzą, że odrzucili spadek, bo długi w postaci kredytu na ich obecne mieszkanie są wysokie… syn rozważa przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale nie wie dokładnie, co wchodzi w spadek po ojcu…

Wie o zadłużonym mieszkaniu… działce ogrodowej/która ponoć jest własnością tylko żony ojca/..współwłasności garażu z pierwszą żoną… oraz o Środkach finansowych… dochód z pracy… emerytura… oszczędności ze sprzedaży wcześniejszych mieszkań… zgromadzone na koncie ojca, które zostały wypłacone przed jego śmiercią… jak powinien w tej sytuacji postąpić?…dziękuję bardzo za odpowiedź

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to znakomity pomysł w sytuacji, kiedy długów spadkowych jest mniej niż pozostawionego przez spadkodawcę majątku. Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzialność za długi ogranicza się do wartości nabytego spadku. Dla przykładu napiszę, że jeśli Twój ojciec pozostawił po sobie majątek o wartości  300 000 zł i dług w kwocie 200 000 zł to decydując się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tak jesteś wzbogacony o całe 100 000 zł.

Natomiast odnośnie wykazu inwentarza to możesz go przygotować samodzielnie na urzędowym formularzu. W jego treści zamieszczasz informacje na temat majątku i zobowiązań ojca, jakie w danej chwili posiadasz. Oczywiście powinieneś dołożyć starań, by wykaz inwentarza odzwierciedlał stan faktyczny. Jednakże musisz mieć też świadomość, że  wykaz inwentarza może zostać uzupełniony w następnym czasie – jeśli poweźmiesz nowe informacje o majątku ojca lub jego długach.

Natomiast w kwestii wypłaconych z konta ojca pieniędzy, to należy je wykazać w wykazie inwentarza, jeśli nie zostały one przez ojca wydatkowane, czyli jeśli jesteś lub możesz być w ich posiadaniu. Podobnie z innymi składnikami majątku – w wykazie inwentarza należy wskazać jedynie te nieruchomości oraz wartościowe rzeczy ruchome i oszczędności, które faktycznie wchodzą w skład masy spadkowej.

Dlatego jeśli ojciec nie był właścicielem wspomnianego ogródka działkowego nie umieszczasz go w wykazie inwentarza (okoliczność tę należy potwierdzić pytając we właściwym urzędzie, bądź podejmując kontakt z pierwszą żoną ojca). Musisz również ustalić, co stało się z pieniędzmi podjętymi z rachunków ojca, bo jeśli były to spore kwoty, to raczej nie zostały wydane w ciągu tygodnia.

Dodam jeszcze, że możesz nie mieć pełnej informacji o długach ojca, dlatego listę zobowiązań będziesz mógł uzupełnić w przyszłości. W tym momencie należy przede wszystkim skupić się na ustaleniu pełnego majątku ojca – to jego wartość będzie określać granicę Twojej odpowiedzialności za długi zmarłego, jeśli zdecydujesz się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Na koniec muszę napisać, że przygotowanie spisu inwentarza możesz zlecić komornikowi. Przygotowany przez niego spis inwentarza stanowi dokument urzędowy, kiedy wykaz inwentarza złożony przez spadkobiercę jedynie dokument prywatny.

Podobne wątki:

Ola odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzięki za wyczerpująca odpowiedź..Jednak  odrzuce spadek bo długi są większe od praktycznie nie istniejącego majątku…mam tylko pytanie kto poza dziećmi.. żoną i wnukami ojca będzie dalej musiał zrzec się spadku.ojciec był jedynakiem,rodzice zmarli żyje tylko jego kuzyn po wujku i  dzieci kuzyna…..druga żona ojca nie ma rodziców ale jest brat z dziećmi….syn ojca z drugiego małżeństwa już odrzucił spadek jest kawalerem..moje dzieci czyli wnuki ojca mają babcię (moją mamę)…NA J AKICH KREWNYCH KONCZY SIE ODRZUCENIE SPADKU.. proszę bardzo o odpowiedź …z góry dziękuję.

Twoja odpowiedź