Klauzula wykonalności a nowy wierzyciel – czy ma prawo wszcząć egzekucję?

Forum prawneKategoria: KomornikKlauzula wykonalności a nowy wierzyciel – czy ma prawo wszcząć egzekucję?
AvatarGabriela zapytał 4 miesiące temu

W roku 2002 przeciwko mojemu mężowi wierzyciel uzyskał klauzulę wykonalności zobowiązującą do zapłaty długu. Przez okres 18 lat toczyły się egzekucje komornicze, które ze względu na bezskuteczność było umarzane.

Ostatnia egzekucja wrzesień 2010 r. W dniu dzisiejszym Komornik wszczął egzekucję, ale z powództwa syna wierzyciela, który w 2015 roku otrzymał na podstawie aktu notarialnego przedsiębiorstwo od ojca, który był wierzycielem mojego męża.

Uważam, że obecny właściciel przedsiębiorstwa nie posiada klauzuli wykonalności przeciwko mojemu mężowi, a tym samym nie może wnosić o przeprowadzenie egzekucji. Proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Dzień dobry,

w myśl zasadzie przewidzianej w art.788 § 1 kpc – jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego, lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zatem prawo dopuszcza możliwość uzyskania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny zarówno przez spadkobierców wierzyciela (tu należy okazać dokumenty potwierdzające nabycie spadku tj. akt poświadczenia dziedziczenia, czy postanowienie sądu spadkowego), jak i przez następców prawnych wierzyciela (w sytuacji, gdy wierzycielem jest przedsiębiorstwo i dochodzi do jego przekazania/sprzedaży dokumentem potwierdzającym przejście praw i obowiązków będzie m.in. umowa).

Uzyskanie klauzuli przez następcę prawnego jest więc prawnie dopuszczalne i bardzo mało skomplikowane, sąd badając wniosek, skupia się bowiem praktycznie na jednej rzeczy – nad istnieniem przesłanki przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela i udokumentowaniem tego przejścia za pomocą ściśle określonych środków dowodowych, jakimi są dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym.

To, co mogę Pani doradzić, to zapoznanie z dokumentami, które winien przesłać dłużnikowi komornik wraz z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a przede wszystkim z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności po przejściu uprawnień na nowego wierzyciela.

Jeżeli nadal będzie Pani uważać, że syn wierzyciela nie posiada uprawnień do złożenia wniosku egzekucyjnego, zasadne będzie wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź