Listy od firmy windykacyjnej po uchyleniu klauzuli wykonalności

Forum prawneKategoria: WindykacjaListy od firmy windykacyjnej po uchyleniu klauzuli wykonalności
UżytkownikUżytkownik zapytał 1 rok temu

Dzień dobry,

chodzi o Listy od firmy windykacyjnej po uchyleniu klauzuli wykonalności. Firma windykacyjna weszła na hipotekę mojego mieszkania za dług telefoniczny z 2004. Po moim odwołaniu się do sądu sąd orzekł: „na podstawie art. 359 k.p.c. uchylić postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w całości”.

Firma windykacyjna zwróciła dług i został on wypisany z księgi wieczystej. Po 6 miesiącach dostaje od firmy windykacyjnej list proponujący mi spłatę długu na dogodnych warunkach. Pytanie: czy istnieje możliwość prawnego wyegzekwowania ode mnie długu, biorąc pod uwagę orzeczenie sądu? Czy mogę ich po prostu zignorować?

Imię:
Lukasz

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj, jeżeli sąd uchylił postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, to firma windykacyjna nie posiada tytuły wykonawczego, co oznacza, że nie może dochodzić od Ciebie zapłaty należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Zatem firma windykacyjna, która żąda od Ciebie spłaty długu, nie posiada prawnych narzędzi, by dochodzić od Ciebie zapłaty starego długu telefonicznego – nie może zaangażować komornika, ani w inny sposób wymusić od Ciebie uiszczenia kwoty, której żąda.

Nie musisz więc dokonywać żadnych wpłat na rzecz firmy windykacyjnej. Pozostawienie sprawy bez odpowiedzi nie będzie jednak dobrym wyjściem, może bowiem doprowadzić do uruchomienia machiny windykacji ze strony wierzyciela.

Zasadnym uważam będzie, wystosowanie do firmy windykacyjnej odpowiedniego pisma z żądaniem zaniechania dalszej windykacji.

W piśmie należy podnieść okoliczność braku podstaw prawnych do dochodzenia zapłaty należności wynikającej z nakazu zapłaty w związku z uchyleniem przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz.

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych
Twoja odpowiedź