Komornik pobiera z konta i emerytury jednocześnie – co robić?

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik pobiera z konta i emerytury jednocześnie – co robić?
Regina zapytał 2 lata temu

Dlaczego po powiadomieniu komornika, że już mam potrącane pieniądze z ZUS-u jako emerytka na poczet długu, komornik nie bierze tego pod uwagę i nadal mi blokuje konto, pobierając zadłużenie już z pieniędzy, które wpłynęły po odliczeniu tegoż długu komorniczego?

Po poinformowaniu komornika, że już potrąca mi zadłużenie z emerytury przez ZUS, pisaniu skargi na działania komornicze nadal mam zablokowane konto, na które wpływa mi reszta emerytury. Stwierdził, że to go nie interesuje.

Napisał mi pismo, że to jest jego zdaniem zgodne z prawem. Co mam w tym przypadku począć? Jestem od marca bez emerytury. Przebywam obecnie w Anglii i nie mam możliwości przyjazdu do Polski. Rozmawiałam z Bankiem. Muszę osobiście być w ZUS-sie, aby pobrać i dostarczyć pismo do Banku, że już mam potrącenie pieniądze przez ZUS na poczet długu komorniczego.

Proszę o poradę, co mam w końcu począć, aby odzyskać dostęp do swojego konta. Na domiar ZUS poinformował mnie obecnie, iż wstrzymuje mi pobieranie zadłużenia w związku ze zbieżnością dwóch takich samych. Bardzo proszę o odpowiedź.

Sytuacja wygląda tak, że ten sam komornik pobierał zadłużenie poprzez ZUS i z mojego konta. Czy mam prawo żądać zwrotu pieniędzy od komornika, które potrąca mi z konta? Bardzo proszę o odpowiedź, o ile to możliwe. Sama już nie wiem jak mam dalej postępować. Z Uszanowaniem Regina.D.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

Pani Regino, jeśli doszło do podwójnego potrącenia z tego samego składnika majątku, jakim jest emerytura, to ma Pani roszczenie o zwrot potrąconych kwot.

Dziwi mnie więc, że komornik Panią zbył i że Pani nieuwzględniona skarga na czynność komornika nie trafiła do sądu – tak dzieje się zgodnie z procedurą, kiedy komornik nie uzna argumentów skarżącego.

Być może robi Pani coś niewłaściwie. Wydaje się, że ze względu na brak znajomości prawa i przebywania poza Polską jest Pani ograniczona w możliwości, by zająć się skutecznie sprawą.

Moim zdaniem należy zaangażować obytego prawnika – radcę prawnego lub adwokata, który zajmie się skargą na czynność komornika i złoży wniosek o zwrot bezprawnie potrąconych kwot.

Niemniej jednak już w tym momencie zasadnym będzie złożenie wniosku do komornika o zwolnienie zajęcia z rachunku bankowego z uwagi na kumulację potrąceń z emerytury – raz przez ZUS, drugi raz przez bank.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Może Pani również wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji w sprawie egzekucyjnej  spośród członków najbliższej rodziny. Dlatego, jeśli ma Pani w Polsce dzieci lub rodzeństwo, może Pani je upoważnić do zajęcia się sprawą podwójnego potrącenia.

Dodam jeszcze, że podobne pełnomocnictwo powinno wystarczyć do ZUS, by uzyskać niezbędne zaświadczenie, choć komornik powinien zwolnić rachunek bankowy na podstawie załączonego do wniosku wydruku z konta, z którego wynikać będzie, że na zajęte konto wpływa jedynie już raz potrącone świadczenie. Przedmiotowe zaświadczenie powinno zostać Pani doręczone również listownie na pisemny wniosek.

Nadmienić jeszcze muszę, że przy egzekucji z rachunku bankowego obowiązuje kwota wolna od zajęcia wynosząca obecnie 1 950 zł miesięcznie przy długach innych niż alimentacyjne.

Jedynie przy egzekucji alimentów, bank zobowiązany jest przekazać komornikowi 100% środków zgromadzonych na koncie dłużnika. Jeśli więc nie jest Pani dłużnikiem alimentacyjnym, nie ma możliwości, by z Pani konta zniknęły wszystkie pieniądze.

Niemniej jednak radzę wyjaśnić sprawę, angażując w nią kompetentne osoby.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

Jolanta D. odpowiedział 2 lata temu

ZUS potrąca z emerytury ojcu długi, dodatkowo komornik zablokował środki na koncie bankowym, komornik otrzymuje dług z ZUS obecnie, dodatkowo zablokował środki bez powiadomienia bez powiadomienia ojca, a właściwie mnie jako pełnomocnika ustanowionego przez notariusza – jestem córką, ojciec ma 83 lata i Alzheimera. Sprawa jest niby prosta, ale na skutek bezczelności komornika stała się wręcz ABSURDEM.

Złożę oczywiście skargę na czynności komornika, ale niestety mam problem z uzyskaniem z kancelarii dokumentów i w taki sposób komornik blokuje moje działanie, jestem pełnomocnikiem ojca, mam stosowne pismo od notariusza-ojciec ma 83 lata i alzheimera średnio zaawansowanego, czy komornik ma prawo mimo systematycznej spłaty długu blokować środki, które są przeznaczone na drogie leki, a poza tym jest to dodatkowa spłata długu, chcę zamknąć konto, ale nie wiem kiedy mam to zrobić.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

myślę, że musi Pani bardziej spokojnie podejść do całej sprawy. Pani zarzuty wobec komornik mogą być bowiem zasadne jedynie częściowo.

Przede wszystkim musi sobie Pani zdać sprawę, że komornik może, a nawet musi dokonywać kolejnych zajęć majątku dłużnika, jeśli dotychczas podjęte czynności nie pozwoliły zaspokoić wierzyciela. Nawet pomimo potrąceń z emerytury, jeśli należność nadal nie została spłacona, komornik zobligowany jest np. do zajęcia rachunków bankowych dłużnika, a jeśli wnosi o to wierzyciel nawet do zajęcia nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że zajęcie rachunku bankowego przez komornika pomimo regularnych potrąceń przez ZUS było zgodne z prawem i nie stanowi żadnego naruszenia, które można skutecznie zaskarżyć.

Jeśli możemy doszukiwać się nierzetelności ze strony komornika, to może to być dokonanie zajęcia konta przed poinformowaniem o tym fakcie dłużnika. Niemniej jednak czy skarga na czynność komornika tu coś zmieni – mało prawdopodobne. Obecnie tak przebiega blisko 100% postępowań egzekucyjnych – komornik w pierwszej kolejności zajmuje rachunki bankowe dłużnika i przysługujące mu świadczenia, a dopiero po fakcie przesyła informacje do dłużnika.

To, co mogę doradzić to złożenie wniosku do komornika o zdjęcie zajęcia z rachunku bankowego, którego wzór załączam poniżej:

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

W takim wniosku należy powołać się na okoliczność, że jedyne wpływy, jakie trafiają na zajęte konto to już raz potrącona przez ZUS emerytura. Komornik powinien odnieść się do przedmiotowego wniosku i zwolnić rachunek, a rezygnacja z konta nie będzie potrzebna.

Może Pani również podjąć kontakt z bankiem by zwiększył kwotę wolną od zajęcia – bank zażąda dokumentów potwierdzających, że emerytura jest już raz potrącona przez organ rentowy.

Przyjmuje, że długi ojca nie pochodzą z nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych, przez co bank i tak stosuje kwotę wolną od zajęcia, która obecnie wynosi 1 950 zł. Zatem pomimo obecnego zajęcia konta przez komornika ojciec ma prawo w każdym miesiącu dysponować środkami na koncie w kwocie blisko 2 000 zł.

Proszę również zwrócić uwagę, czy komornik respektuje Pani pełnomocnictwo. Być może umocowanie, które Pani posiada, nie rozciąga się na sprawy sądowe, dla których należy mieć pełnomocnictwo szczególne i zasadnym będzie przedłożenie komornikowi pełnomocnictwa do reprezentacji ojca w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym.

dwe34 odpowiedział 2 lata temu

Witam mam 82 lata, mam komornika, bo zostałam kilka razy oszukana przez nieuczciwe firmy pożyczkowe, komornik mi zabiera z emerytury ponad 400 złotych, na rękę biorę 1232 złote, w miesiącu styczeń założyli mi egzekucję na rachunek i nie mogłam dostać nawet złotówki, a mam opłaty za mieszkanie, światło, gaz, biorę stale leki – co bardzo drogo kosztują, dzisiaj dostałam od windykacji e-mail, że zajęcia z rachunku bankowego mi nie ściągną.

Napisałam, że wysłałam na numer konta 150 złotych i tak będę wysyłać co miesiąc do 5 każdego miesiąca, mam konto na poczcie, proszę mi powiedzieć: czy mogę założyć konto socjalne, żeby firma windykacyjna mnie nie nękała? jestem schorowaną osobą, dziękuję.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam Panią,

w pierwszej kolejności muszę napisać, że doszło do błędu przy egzekucji z rachunku bankowego. Pani świadczenie emerytalne potrącone już raz przez organ rentowy na rzecz komornika, powinno być Pani w 100% udostępnione do wypłaty. W 100%, czyli w kwocie, którą na Pani rachunek bankowy przekazuje ZUS lub KRUS.

Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze nie może dojść do podwójnego potrącenia, a po drugie, ponieważ kwota świadczenia wpływająca na zajęte konto bankowe w wysokości 1 232 zł nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

Powyższe powinno skutkować tym, że pomimo egzekucji z rachunku bankowego, w każdym nowym miesiącu rozliczeniowym, powinna mieć Pani udostępnioną przez bank kwotę nie niższą niż 1 950 zł – jest to kwota wolna od zajęcia z konta bankowego przy egzekucji długów inne niż alimentacyjne. Pani potrącona i przekazana na rachunek bankowy emerytura jest niższa od kwoty wolnej, dlatego nie podlega zajęciu z przy egzekucji z konta bankowego.

Z uwagi na powyższe, radzę dowiedzieć się w banku, dlaczego doszło do blokady wszystkich środków na rachunku w styczniu. Ewentualnie proszę o złożenie reklamacji.

Dodam jeszcze, że warto poinformować bank, że świadczenie jest już potrącane przez organ rentowy. Na tę okoliczność powinna Pani złożyć odpowiednie pismo.

Jeśli wyjaśni Pani niniejszą kwestię, okaże się, że pomimo zajęcia konta bankowego, może Pani swobodnie obracać wszystkimi środkami z emerytury oraz dodatkowymi wpływami, aż do kwoty wolnej od zajęcia, która w 2021 roku ma wynieść już 2 100 zł.

Odnośnie konta socjalnego to niestety muszę napisać, że nie będzie ono dla Pani. Jest to konto na wpłaty środków socjalnych, do których nie można zaliczyć Pani emerytury. Jednakże tak jak już wspomniałam, Pani problem z blokadą środków na rachunku, da się łatwo rozwiązać – powinna wystarczyć wizyta w oddziale banku.

Natomiast co do zajęcia konta przez firmę windykacyjną, to rzeczywiście nie ma ona takich kompetencji. Egzekucję z emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego może prowadzić jedynie organ egzekucyjny np. komornik. Dodatkowo do wszczęcia egzekucji wierzyciel musi posiadać odpowiednie orzeczenie sąd.

Jeśli więc sprawa Pani drugiego długu jest dopiero na etapie windykacji, istnieje duże prawdopodobieństwo uniknięcie kolejnego zajęcia majątku przez komornika.

Warto wywiązać się z ugody, czyli proponowanych miesięcznych wpłat, tak by sprawa długu nie trafiła do sądu. Takie rozwiązanie pomoże Pani uniknąć zarówno sprawy sądowej, jak i kolejnego zajęcia emerytury i w konsekwencji dodatkowych kosztów.

Na koniec dodam jeszcze, że posiadając nieuregulowane długi, musi Pani uzbroić się w cierpliwość, bowiem firmy windykacyjne potrafią być natrętne. Na takie działanie nie należy się oczywiście godzić. Dłużnik może złożyć skargę na firmę windykacyjną. Jednak musi mieć też świadomość, że wierzyciel będzie upominał się o spłatę długu i zaangażuje zarówno windykatorów telefonicznych, jak i terenowych, których obowiązkiem będzie dotarcie do dłużnika.

Edward odpowiedział 11 miesięcy temu

Doszło do zajęcia mojego konta bankowego. Komornik wysłał korespondencję dot. tego faktu na adres , pod którym już nie mieszkam. Okazało się, że sprawa dotyczy wyroku z 15 grudnia 2020r , który notabene wygrałem, gdyż firma domagała się kwoty 7800 + koszty zastępstwa procesowego, a uzyskała kwotę 1006 zł + odsetki=1250 zł bez kosztów procesowych. Po uprawomocnieniu się wyroku zapłaciłem stosowną kwotę na konto wierzyciela. Co prawda wierzyciel szalał po wyroku, nie przyjmował tego do wiadomości, nasyłał firmę windykacyjną, która nękała mnie wezwaniami przez cały rok. Nawet potwierdził e-mailem odbiór kwoty 1250zł, ale odliczył ją od nieistniejącego już długu. Apelacji nie złozył. Komornik podjłał egzekucje z konta bankowego na 1680zł, czyli z kosztami egzekucji chyba. Mimo przedłóżenia mu całej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wyroku łącznie z potwierdzeniem otrzymania należności przez wierzyciela, nie wstrzymał egzekucji i informuje nas, że możemy złożyć pozew do sądu o jej wstrzymanie , unieważnienie…??? i poinformowanie go o tym fakcie, to zatrzyma zabrane pieniądze w depozycie. Nie rozumiem…jak wstrzymać coś , co jest dokonane…Liczy się też czas, bo wierzyciel ( pożyczkodawca) jest w stanie likwidacji, podejrzewam, że po ogromnej karze, którą na niego nałożono. Boję się, że pieniędzy w ty stanie rzeczy nigdy nie odzyskam. Dla mnie-emeryta ta kwota jest duża. Proszę o radę , co mogę zrobić. O zajęciu dowiedziałem się ze strony banku, a z kancelarią rozmawiałem i korespondowałem od poniedziałku 30 sierpnia.

Twoja odpowiedź

4 + 9 =