T-mobile upomina się o parę zł z 2007 roku, czy to przedawnione roszczenie?

Forum prawneKategoria: DługiT-mobile upomina się o parę zł z 2007 roku, czy to przedawnione roszczenie?
AvatarJurek Z. zapytał 1 miesiąc temu

Co i jak napisać do operatora T-mobile, który twierdzi, że mam dług za niezapłaconą fakturę z grudnia 2007 roku? Jestem klientem T-mobile od bardzo dawna. Faktury opłacam zgodnie z widniejącą na nich kwotą, nigdy nie przekroczyłem terminu wpłaty.

Za okres sierpień-wrzesień 2020 r. (abonament) saldo moje było zerowe. Ku mojemu zdziwieniu przy kolejnej fakturze okazało się, że moje saldo jest minusowe -1,44 zł. Mimo że opłaciłem nową fakturę w kwocie, na jaką opiewała (105,45 zł), na koncie moim zaksięgowano kwotę 104,01 zł.

Kwotę 1,44 zł zaksięgowano na nieaktywne już moje konto, na którym była wg operatora niedopłata i to zostało zbilansowane. Owa niedopłata niby powstała jeszcze w 2007 r. na fakturze wystawionej 17.12.2007 r.

Przez 13 lat nikt nigdy mnie nie powiadomił o ww. niedopłacie. I nagle ktoś się obudził z letargu i owo zdarzenie dojrzał (co robiła księgowa/wy przez 13 lat nie wiem). Po tylu latach ta bulwersująca mnie sprawa powinna być już przedawniona (po 3 latach), ale nic z tych rzeczy.

Domagają się zapłaty owych 1,44 zł. Dla mnie jest to śmieszna kwota, ale 1 000 000 takich klientów i na koncie mają 1 440 000 zł (oczekiwana manna z nieba). Skandal jak traktują abonentów operatorzy telekomunikacyjni.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

jeśli w ten sposób podchodzisz do sprawy i nie chcesz dawać operatorowi szansy na dodatkowy zysk, zasadne będzie przygotowanie reklamacji do wspomnianego rozliczenia.

Reklamację można złożyć online, telefonicznie lub w formie pisemnej. W treści reklamacji należy podnieść zarzut braku zasadności roszczenia – brak podstawy prawnej do naliczenia wspomnianej opłaty za okres rozliczeniowy przypadający w 2013 roku.

Ubocznie można podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz okoliczność, że przez 13 lat operator nie wskazywał na żadne nieprawidłowości w wyliczeniach.

Warto podnieść, że roszczenia z tytułu nieuregulowanych opłat abonamentowych oraz kosztów ubocznych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem lat trzech od daty wymagalności płatności poszczególnej opłaty.

Dalej należy wskazać, że termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych określa art. 118 kc., w brzmieniu:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Można również dodać, że rozbicie ostatniej wpłaty na roszczenie przedawnione i do tej pory niewykazane przez operatora stanowi nadużycie i jeśli jego stanowisko nie zostanie zmienione, złożysz skargę do właściwych instytucji (w tym przypadku będzie to oczywiście UOKiK).

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź