Czy komornik otrzymuje INFORMACJE, że otrzymam zwrot podatku? • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy komornik otrzymuje INFORMACJE, że otrzymam zwrot podatku?

Witam, mam pytanie dotyczące zwrotu podatku. Sytuacja wygląda tak, że mój PIT z początku został źle rozliczony, byłam tego nie świadoma dopiero około 2 tygodnie temu, złożyłam korektę w źle rozliczonym picie i musiałam oddać US pieniądze, jednak teraz okazuje się, że otrzymam zwrot podatku z PIT. Mam również komornika który zabiera mi pieniądze z wypłaty.

Moje pytanie brzmi: czy komornik otrzymał informacje o tym, że jednak otrzymam zwrot? Czy jest możliwość że jednak pieniądze otrzymam?


Generalnie Urząd Skarbowy zanim wypłaci podatnikowi zwrot lub nadpłatę podatku, ma szereg czynności do spełnienia, pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy podatnik nie ma względem Urzędu Skarbowego żadnych zaległości, drugą czynnością jest sprawdzenie, czy podatnik posiada względem US jakieś zobowiązania podatkowe, o których mowa w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej:

§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że podatnik nie ma względem niego żadnych zobowiązań czy zaległości, to US ma obowiązek przekazać zwrot podatku do podatnika, lub w przypadku egzekucji komorniczej, do komornika.

I teraz, jeśli komornik wezwał Urząd Skarbowy do przekazania zwrotu podatku dłużnika na konto komornika w ciągu ostatniego roku (bo tyle jest ważne elektroniczne zajęcie nadpłaty podatku), to US będzie musiał cały ten zwrot przekazać na konto komornika.

Jeśli komornik w ciągu ostatniego roku nie złożył takiego wniosku o zajęcie zwrotu podatku do US, to pieniądze powinnaś otrzymać Ty.

Często pada pytanie, czy komornik może złożyć wniosek do US o zajęcie zwrotu podatku zanim jeszcze ta nadpłata powstała? odpowiedź brzmi: TAK. Należy przytoczyć tu art. 902 §2 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 902[2]. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

§1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku sporządza się i doręcza z użyciem środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c.

Odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, czy komornik dowie się o zwrocie podatku z Urzędu Skarbowego? komornik nie musi o tym wiedzieć tak naprawdę, jeśli komornik złożył w ciągu ostatniego roku elektroniczne zajęcie nadpłaty lub zwrotu podatku, to Urząd Skarbowy ma taką informację w systemie.

Ponadto tak jak pisałam, Urząd Skarbowy zanim wypłaci zwrot podatku podatnikowi, ma obowiązek sprawdzić, czy podatnik nie ma żadnych zaległości ani zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, a następnie musi sprawdzić, czy nie ma zajęcia zwrotu podatku przez komornika. A więc wg. mnie i tego co mówi prawo, Twój zwrot podatku najprawdopodobniej trafi do komornika – niestety.

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


1 Comment

  1. Avatar

    Paweł

    Dzień dobry! Czy komornik pozna mój PIT 37? Czy dowie się o wszystkich moich dochodach za pośrednictwem US?

NAPISZ KOMENTARZ