Czy komornik otrzymuje INFORMACJE, że otrzymam zwrot podatku?

Witam, mam pytanie dotyczące zwrotu podatku. Sytuacja wygląda tak, że mój PIT z początku został źle rozliczony, byłam tego nieświadoma dopiero około 2 tygodnie temu, złożyłam korektę w źle rozliczonym picie i musiałam oddać US pieniądze, jednak teraz okazuje się, że otrzymam zwrot podatku z PIT.

Mam również komornika, który zabiera mi pieniądze z wypłaty. Moje pytanie brzmi: czy komornik otrzymał informacje o tym, że jednak otrzymam zwrot podatku? Czy jest możliwość, że jednak pieniądze otrzymam?


Zwrot podatku a komornik

Generalnie Urząd Skarbowy, zanim wypłaci podatnikowi zwrot lub nadpłatę podatku, ma szereg czynności do spełnienia, pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy podatnik nie ma względem Urzędu Skarbowego żadnych zaległości, drugą czynnością jest sprawdzenie, czy podatnik posiada względem US jakieś zobowiązania podatkowe, o których mowa w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej:

§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że podatnik nie ma względem niego żadnych zobowiązań czy zaległości, to US ma obowiązek przekazać zwrot podatku do podatnika, lub w przypadku egzekucji komorniczej, do komornika.

I teraz, jeśli komornik wezwał Urząd Skarbowy do przekazania zwrotu podatku dłużnika na konto komornika w ciągu ostatniego roku (bo tyle jest ważne elektroniczne zajęcie nadpłaty podatku), to US będzie musiał cały ten zwrot przekazać na konto komornika.

Jeśli komornik w ciągu ostatniego roku nie złożył takiego wniosku o zajęcie zwrotu podatku do US, to pieniądze powinnaś otrzymać Ty.

Często pada pytanie, czy komornik może złożyć wniosek do US o zajęcie zwrotu podatku, zanim jeszcze ta nadpłata powstała? odpowiedź brzmi: TAK. Należy przytoczyć tu art. 902 §2 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 902 [2]. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

§1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku sporządza się i doręcza z użyciem środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c.

Odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, czy komornik dowie się o zwrocie podatku z Urzędu Skarbowego? komornik nie musi o tym wiedzieć tak naprawdę, jeśli komornik złożył w ciągu ostatniego roku elektroniczne zajęcie nadpłaty lub zwrotu podatku, to Urząd Skarbowy ma taką informację w systemie.

Ponadto tak jak pisałam, Urząd Skarbowy, zanim wypłaci zwrot podatku podatnikowi, ma obowiązek sprawdzić, czy podatnik nie ma żadnych zaległości ani zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, a następnie musi sprawdzić, czy nie ma zajęcia zwrotu podatku przez komornika. A więc wg mnie i tego, co mówi prawo, Twój zwrot podatku najprawdopodobniej trafi do komornika – niestety.

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Czy komornik otrzymuje INFORMACJE, że otrzymam zwrot podatku?”
  1. Dzień dobry! Czy komornik pozna mój PIT 37? Czy dowie się o wszystkich moich dochodach za pośrednictwem US?

    1. Mam komornika, który był poinformowany o zwrocie podatku, mam zajęcie konta bankowego oraz wynagrodzenia mimo to zwrot z podatku trafił na moje konto bankowe, moje pyt. czy idąc do banku, bank wypłaci mi zwrot? Czy mimo wszystko weźmie to komornik?

  2. Dzień dobry mam takie pytanie, od roku mieszkam w nowym mieście i po raz pierwszy rozliczam się w nim z mężem pit37, a przyszło pismo na stary adres i pisze, że komornik zabierze nam nadpłatę podatku z ulgi na dzieci, czy może takie coś zrobić skoro przyszło to z miasta Tarnowskie Góry, a mieszkamy i rozliczamy się już w Katowicach? Czy komornik innego miasta niż mieszkam może zająć zwrot podatku

Comments are closed.