Abonament RTV – co w przypadku wysłania odwołania po przekroczeniu 7 dni?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVAbonament RTV – co w przypadku wysłania odwołania po przekroczeniu 7 dni?
dEd zapytał 2 lata temu

Dzień dobry

Dnia 19.07.2021 r. otrzymałem upomnienie od Poczty Polskiej S.A. o zapłatę abonamentu RTV na kwotę 1509 zł. Niestety w natłoku obowiązków zapomniałem o wysłaniu pisma z odwołaniem (nie otrzymałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego). Dnia 03.11.2021 r. otrzymałem zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Moje pytanie: wysłanie odwołania do Poczty Polskiej S.A. po takim czasie będzie równoznaczne jak wysłanie odwołania w przeciągu 7 dni od otrzymania pierwszego pisma?

Pozdrawiam serdecznie
Dawid

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie wyjaśnię, że w tym momencie, czyli po wszczęciu przez Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjnego w administracji, w celu uchylenia się od obowiązku zapłaty zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego należy złożyć zarzuty od postępowania egzekucyjnego.

Pisma tego nie można utożsamiać z odwołaniem od wezwania do zapłaty – na innym etapie jest już sprawa zadłużenia (z windykacji przeszła do egzekucji).

Jeśli więc uważasz, że znasz podstawy do uchylenia się od obowiązku zapłaty zaległości abonamentowych musisz przygotować i złożyć do właściwego/prowadzącego egzekucję Urzędu Skarbowego pismo z zarzutami.

W treści pisma należy podnieść argumenty potwierdzające brak podstaw do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W tym miejscu wyjaśnię, że zgodnie z regulacją art. 33 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku postępowanie egzekucyjne w administracji, podstawą zarzutu może być:

  • nieistnienie obowiązku
  • określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, dokumentu lub przepisu prawa
  • błąd co do zobowiązanego
  • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane
  • wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części
  • brak wymagalności obowiązku w przypadku odroczenia terminu wykonania obowiązku lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej.

Z uwagi na powyższe, wypada mi wyjaśnić, iż sam zarzut braku doręczenia przez Pocztę Polską indywidualnego numeru identyfikacyjnego może okazać się słabym argumentem.

Należy mieć bowiem świadomość, że już wielokrotnie zostało potwierdzone, iż obowiązek nałożony na Pocztę Polską rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych polegał na „przesłaniu”, a nie „doręczeniu” zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych.

W praktyce więc mogło dojść do sytuacji, kiedy pomimo nadania przesyłka nie dotarła do abonenta, co nie daje mu podstaw do uchylenia się od obowiązku płatności abonamentu. Takie stanowisko zajął m.in. Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie I SA/Gl 746/15.

Niemniej jeśli uważasz, że w Twojej sprawie zachodzą przesłanki, na podstawie których obowiązek zapłaty zaległego abonamentu RTV może zostać zdjęty, nie trać nadziei i jak najszybciej złóż zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji.