Co zrobić, żeby nie płacić 2 razy ubezpieczenia OC?

Forum prawneKategoria: RóżneCo zrobić, żeby nie płacić 2 razy ubezpieczenia OC?
izabela d. zapytał 4 lata temu

Dnia 8.06.2018 zawarłam umowę z firma MTU Towarzystwo Ubezpieczeniowe na ubezpieczenie pojazdu. Spłaciłam kilka rat, później niestety moja sytuacja finansowa na to nie pozwoliła.

W tym roku spłaciłam ubezpieczenie do końca na rachunek MTU.

W dniu dzisiejszym dostałam informacje z windykacji, że mam zaległość w kwocie ponad 1000 złotych. Mam na koncie potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia też dostałam potwierdzenie zapłaty.

Co mam robić w takim przypadku?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli należność główna z tytułu zaległych składek została w całości uregulowana, zasadne będzie przygotowanie odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z zapytaniem, z czego wynika żądana kwota.

Dodatkowo w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, należy wskazać na całkowitą spłatę zaległości. Następnie po kolei należy wypisać uiszczone kwoty wraz z datami przelewów i aby nie być gołosłowną, jako załącznik pisma, należy dołączyć potwierdzenie wpłat (wydruki wszystkich wpłat lub potwierdzenia zapłaty).

Następnie należy czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Jeśli MTU Towarzystwo Ubezpieczeń przyzna Pani rację, sprawa powinna się zakończyć. Należy jednak przygotować się do pokrycia dodatkowych kosztów m.in. odsetek od zaległych składek.

Kwota odsetek nie powinna jednak sięgać, aż 1 000 zł, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że któraś z Pani wpłat nie została po prostu zaliczona na poczet zaległości, stąd przedmiotowe wezwanie do zapłaty.

Mam jednak nadzieję, że sprawa zakończy się wraz z wyjaśnieniem spłaty całej należności, czyli wysłaniem przedmiotowej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

JD odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry.

Nie zapłacona rata OC. W dn. 17-01-18 r, nabyłem auto, od znajomego, który do 18-01-18 r, miał opłacić ratę w firmie ubezpieczeniowej, samochód zakupiony odebrałem od niego, po kilku dniach mając swoje ubezpieczenie. W 06-18r korespondowałem z firmą ubezpieczeniową, która przysyłała wezwanie do zapłaty OC, gdzie opisałem zaistniałą sytuację.

Na dniach dostałem z sądu nakaz zapłaty skierowany przez firmę ubezpieczeniową, moje pytanie, czy w zaistniałej sytuacji mogę uznać sprawę za roszczenie przedawnione z upływem 3 lat. Jeśli jest to przedawnienie to odwołanie mam skierować do sądu czy innej instytucji?

Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności chcę zwrócić Twoją uwagę na okoliczność, że zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w kodeksie cywilnym, roszczenia o nieuregulowane składki ubezpieczeniowe przedawniają się z upływem lat trzech.

Termin przedawnienia należy liczyć od konkretnej daty, a jeśli tej nie da się ustalić od końca roku, w którym wykryto brak ubezpieczenia.

W Twoim przypadku zobowiązanie dotyczy 2018 roku, dlatego dług powinien ulec przedawnieniu z upływem ostatniego dnia 2021 roku. Obecnie mamy już luty 2022 roku, dlatego można próbować przyjąć, że roszczenie ubezpieczyciela jest faktycznie przedawnione.

Niemniej musisz mieć świadomość, że pozew o zapłatę mógł zostać złożony jeszcze w poprzednim roku. Jeśli tak się stało zarzut przedawnienia, będzie chybiony, a sąd nie uwzględni Twojego sprzeciwu.

Z uwagi na powyższe, radzę dokładnie wczytać się w treść nakazu zapłaty, gdyż znajduje się tam informacja o dacie wpływu pozwu do sądu. Jeśli będzie to już styczeń 2022 roku, śmiało możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

W tym miejscu wyjaśnię, że sprzeciw od nakazu zapłaty składa się do sądu, który orzekał w sprawie – zgodnie z pouczeniem, jakie doręczył Ci sąd.

Natomiast w sytuacji, gdy okaże się, że pozew został złożony z końcem roku 2021 roku, należy zastanowić się nad dodatkowymi zarzutami.

Jeśli przeczysz istnieniu zobowiązania lub negujesz wysokość należności dochodzone przez stronę powodową, argumenty te możesz podnieść w sprzeciwie obok zarzutu przedawnienia roszczenia (bo samo przedawnienie może okazać się niewystarczające do uchylenia nakazu zapłaty).