Czy komornik może zająć konto bankowe fundacji lub towarzystwa za długi fundatora?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć konto bankowe fundacji lub towarzystwa za długi fundatora?
fundator zapytał 4 lata temu

Czy komornik może zająć konto fundacji lub towarzystwa (pełna rejestracja w KRS, z osobowością prawna) za długi fundatora lub założyciela, członka. Chodzi o długi nowo powstałe lub powstałe przed utworzeniem ich.

Obydwie firmy prawne bez działalności gospodarczej. Organizacje non profit nastawione na działalność społeczną i edukacyjną lub dla dzieci, chorych lub zwierząt.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, decydując się na założenie fundacji lub stowarzyszenia warto zapoznać się z przepisami ustaw je regulującymi.

W przypadku fundacji będzie to ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Natomiast do stowarzyszeń odnosi się ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach.

W obu ustawach brakuje regulacji mówiących o odpowiedzialności założycieli i członków zarządu za zobowiązania fundacji, czy stowarzyszeń. Nie oznacza, to jednak, że członkowie zarządu nie odpowiadają za zobowiązania związane z działalnością związanych organizacji.

Będzie to zapewne odpowiedzialność podatkowa, karna i karno-skarbowa, oraz odpowiedzialność cywilna za powstałe szkody – odpowiedzialność solidarna, całym majątkiem.

Natomiast odwrotnie, w żadnym razie fundacja, czy stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności za prywatne zobowiązania fundatora, czy członków zarządu. Jeśli ten ma długi prywatne lub powstałe w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, lub spółką, fundacja i stowarzyszenie są wolne od odpowiedzialności za ich regulowanie.

Nie musisz się więc martwić, że rachunek bankowy fundacji lub stowarzyszenia zostanie zajęty przez komornika prowadzącego egzekucję Twoich prywatnych długów.